امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل


کمیته پدافند غیر عامل

اعضای کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی قم
دکتر جلال رضائی نور- رئیس کمیته( رئیس دانشگاه)
دکتر محمدرضا مرجانی- نائب رئیس کمیته( معاونت اداری ومالی دانشگاه)
مهندس عفیفه فریدونی - دبیر کمیته( مسئول انفورماتیک دانشگاه)
 دکتر سید محمد علی آل عمرانی نژاد- عضو کمیته( مدیر حراست دانشگاه)
دکتر جعفر قنبری عضو کمیته ( معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)
دکتر عبدالرضا کریمی- عضو کمیته ( معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه)
 مهندس سعید نوری - عضو کمیته ( کارشناس فنی و مهندسی دانشگاه)