امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در انتشارات بین‌المللی Elsevier

شنبه هجدهم آذر 1402 ساعت 9:57 ق ظ
چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در انتشارات بین‌المللی Elsevier
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سعید حسن زاده عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی قم با همکاری دکتر حمید کریمی استاد مدعو این دانشگاه موفق به چاپ مقاله علمی و پژوهشی در یکی از معتبرترین ژورنالهای انتشارات Elsevier با ضریب تاثیر 11.7 شدند. موضوع این مقاله سیستمهای انرژی است. سیستمهای انرژی هیدروژنی و آبی را با سیستمهای الکتریکی و سرمایشی و گرمایشی برای دستیابی به یک ساختار سیستم انرژی قابل اعتماد، ادغام کرده است. در این مقاله از ساختارهای غیر متمرکز استفاده شده است و نتایج شبیه سازی این مقاله، دستیابی به هزینه عملیاتی کمتر سیستم انرژی در حالات غیر متمرکز در مقایسه با ساختارهای متمرکز را نشان می دهدشایان ذکر است دکتر حسن زاده در هفته پژوهش سال جاری به عنوان فناور و نوآور برتر استان قم نیر انتخاب شده است.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود