امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)در دانشگاه صنعتی قم افتتاح شد

شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1402 ساعت 11:33 ق ظ
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)در دانشگاه صنعتی قم افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس برنامه های راهبردی سازمان فنی و حرفه ای کشور در سال 1402 طرح آموزش هیبریدی دانشجویان موسوم به کهاد مهارتی، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)در دانشگاه صنعتی قم اففتاح شد. مرکز TMC با هدف توانمند سازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی نیاز سنجی مهارتی،ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه صنعتی قم افتتاح شد.این مرکز در مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم مستقر می باشد.   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود