امروز : دوشنبه پنجم آبان 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
مدیر پرتال  نمایش : 2384  نظرات : 0   0   0

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات

شنبه بیست و پنجم دی 1395 ساعت 10:29 ق ظ

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات (شنبه تا چهارشنبه)

                    خوابگاه شهید فهمیده                   میدان مطهری                     میدان امام خمینی              خوابگاه خواهران(مفید)

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

08:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

08:20

دانشگاه

میدان مطهری

08:00

دانشگاه

شهید فهمیده

08:20

دانشگاه

خوابگاه مفید

12:30

دانشگاه

میدان امام خمینی

12:45

دانشگاه

 میدان مطهری

12:30

دانشگاه

شهید فهمیده

12:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:00

میدان مطهری

دانشگاه

13:00

-

-

13:00

دانشگاه

خوابگاه مفید

15:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

15:20

دانشگاه

میدان مطهری

15:00

دانشگاه

شهید فهمیده

15:20

خوابگاه مفید

دانشگاه

16:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

16:00

میدان مطهری

دانشگاه

16:00

-

-

16:00

خوابگاه مفید

دانشگاه

18:30

میدان امام خمینی

دانشگاه

18:30

میدان مطهری

دانشگاه

18:30

-

-

18:30

 بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات (پنجشنبه)

                   خوابگاه شهید فهمیده                    میدان مطهری                    میدان امام خمینی               خوابگاه خواهران(مفید)

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:20

دانشگاه

میدان مطهری

07:00

دانشگاه

شهید فهمیده

07:20

دانشگاه

خوابگاه مفید

09:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

09:15

دانشگاه

میدان مطهری

09:00

دانشگاه

شهید فهمیده

09:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

09:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

09:45

میدان مطهری

دانشگاه

09:45

-

-

09:45

دانشگاه

خوابگاه مفید

11:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:20

دانشگاه

میدان مطهری

11:00

دانشگاه

شهید فهمیده

11:20

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:45

میدان مطهری

دانشگاه

11:45

-

-

11:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:45

میدان مطهری

دانشگاه

13:45

-

-

13:45

 

 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود