امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی

با توجه به دستورالعمل صندوق­ رفاه دانشجویان، تمامی دانشجویانی که متقاضی بهره­مندی از بیمه تکمیلی دانش می­باشند در صورتیکه تحت پوشش بیمه پایه می­باشند، ضروریست جهت پیش ثبت­ نام از تاریخ 92/7/1 حداکثر تا تاریخ 92/7/8 به اموردانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مذکور دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال این تأخیر نخواهد داشت.

با تشکر- اموردانشجویی

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 ساعت 9:24 ق ظ
قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

با توجه به دستورالعمل صندوق­ رفاه دانشجویان، تمامی دانشجویانی که تحت پوشش هیچگونه بیمه ­ای نمی­باشند، ضروریست جهت معرفی به اداره بیمه خدمات درمانی از تاریخ 92/7/1 حداکثر تا تاریخ 92/7/8 جهت ثبت­ نام به اموردانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مذکور دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال این تأخیر نخواهد داشت.

بیمه دانشجویان تحت نام بیمه ­ی سایر اقشار:

   طبق قرارداد منعقده فی مابین معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی با سازمان بیمه خدمات درمانی، دانشجویانی كه تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمان نمی­باشند پس از ثبت نام تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و برای آنان از طریق ادارات بیمه خدمات درمانی و یا نمایندگیها دفترچه بیمه دانشجویی صادر خواهد شد و افرادی كه بدین صورت از مزایای بیمه خدمات درمانی استفاده می كنند با عنوان "سایراقشار" شناخته می شوند. پرداخت 50 % حق بیمه سهم دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همسر و فرزندان آنان با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت در زمان تحصیل توسط دولت و 50% باقیمانده برای آن عده از دانشجویانی كه توان پرداخت آنرا ندارند از طریق صندوق رفاه دانشجویان صورت میگیرد. جهت دانشجویان دوره های PHD و دكترای تخصصی پرداخت  50% باقیمانده را راسا" تقبل میكنند.  

 

 

                                                                                                                                                    با تشکر- اموردانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 ساعت 9:23 ق ظ
خوابگاه دانشجویی جدید پسران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوابگاه دانشجویی جدید پسران

یکشنبه هفدهم شهریور 1392 ساعت 9:5 ق ظ
اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان شاهد و ایثارگر

   قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان شاهد و ایثارگر:

ضروریست به منظور تکمیل اطلاعات خود در وزارت علوم، کاربرگ مشخصات مربوطه را از طریق آدرس زیر تکمیل نمایید:

http://isar.msrt.gov.ir/isargaran

 با تشکر- اموردانشجویان شاهد و ایثارگر                                                                           

اطلاعیه وام دانشجویی روزانه و نوبت دوم نیمسال اول 93-92

وامهای ویژه دانشجویان روزانه: تحصیلی- مسکن- تغذیه- ضروری- ودیعه مسکن متأهلی- زیارت- استعدادهای درخشان- مواردخاص- تغذیه- بیمه (خدمات درمانی و تکمیلی)

وامهای ویژه دانشجویان نوبت دوم: شهریه – زیارت -  بیمه

مهلت اعلام درخواست انواع وام  از 92/06/­­23 الی 92/07/10 بوده و قابل تمدید نمی­باشد.

مدارک مربوط به تشکیل پرونده وام دانشجویان روزانه و نوبت دوم:

ارائه مدارک بند 1 الی 8 برای دانشجویانی که برای اولین بار درخواست دریافت وام دارند ضروریست.

 1. تکمیل فرم مشخصات متقاضیان وام (این فرم برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم جداگانه طراحی شده است.)
 2. تکمیل فرم درخواست وام (این فرم برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم جداگانه طراحی شده است.)
 3. افتتاح و اعلام شماره حساب جوان در بانک تجارت به نام شخص دانشجو (ویژه دانشجویان روزانه)
 4. ارائه سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته به شرط ارائه گواهی کسر از حقوق خطاب به صندوق رفاه دانشجویان)
 5.  ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن
 6.  کپی شناسنامه دانشجو
 7. کپی کارت ملی دانشجو
 8. کپی کارت دانشجویی

دانشجویان محترم متوانند جهت دریافت فرمهای مذکور به قسمت رفاه دانشجویی در وب سایت دانشگاه و یا واحد انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.

   نکته اول : سندهای ضمانت(در برگهA4)، و در صورت معرفی ضامن واجد شرایط ضمانت و به شرط ارائه مدارک کامل، پذیرفته خواهد شد.

نکته دوم : اولویت بررسی درخواستها با متقاضیانی است که با مدارک کامل و در تاریخهای مذکور مراجعه نمایند و درصورت محدودیت اعتبار ثبت درخواستها اولویت­بندی خواهد شد.     

نکته سوم :  درخواست دانشجویانی که از ترمهای گذشته نواقصی در مدارک پرونده آنها وجود داشته باشد بررسی نخواهد شد.  

نکته چهارم: (­مدارک ویژه دانشجویان متأهل) ارائه کپی سند ازدواج - کپی شناسنامه همسر – تعیین وضعیت همسر(تحت تکفل - مشغول بکار – زندگی در شهر دیگر) الزامی است.

نکته پنجم : (مدارک ویژه وام ودیعه مسکن متأهلی) سند تأهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو (منزل اجاره­ای در قم)

نکته ششم: (مدارک ویژه وام مسکن دانشجویان مجردی که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه نیز سکونت ندارند) : اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو (منزل اجاره­ای در قم)

نکته هفتم: با توجه به افزایش سقف وام تحصیلی ویژه دانشجویان متأهل مرد و دارای فرزند ارائه مدارک مربوط به تأهل و شناسنامه فرزندان الزامیست.

                                                                                                                                      با تشکر- اموردانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه در نیمسال اول 93-92

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه در نیمسال اول 93-92

زمان ثبت نام خوابگاه،  از تاریخ 92/06/16  لغایت 92/06/25 می باشد.

الف: مراحــل ثبت نام:

1- دانلود و پرینت و تکمیل فرم های مشخصات دانشجو و تعهد نامه از سایت دانشگاه صنعتی قم، قسمت اداره امور خوابگاهها، بخش فرم های خوابگاه توسط دانشجویان جدیدالورود(بر اساس ظرفیت خوابگاه)  و تکمیل فرم تقاضای اسکان در خوابگاه توسط دانشجویان قدیمی

2- دانلود و پرینت فرم معرفی به خوابگاه و تکمیل و تحویل آن به اداره آموزش جهت تأیید ثبت نام

3- مراجعه به اداره امور خوابگاه ها به همراه فرم تأیید شده

4- در صورت موافقت اداره امور خوابگاه ها، واریز هزینه اسکان در خوابگاه به شماره حساب  2178983501000   و ودیعه اسکان به شماره حساب 0107974621008 بانک ملی، دانشگاه صنعتی قم:

4- تحویل رسیدهای واریزی هزینه اسکان و ودیعه به همراه فرم معرفی، به امور مالی جهت تأیید نهایی

5-  تحویل فرم تکمیل شده امور مالی به اداره امور خوابگاههاو دریافت کارت خوابگاه و معرفی نامه به خوابگاه

ب: مدارک لازم برای تشکیل پرونده خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود(درصورت وجود ظرفیت):

1- کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی ( پشت و رو)

2-چهار قطعه عکس

3- کپی برابر اصل سند یا اجاره نامه منزل یا یکی از فیشهای آب، برق، گاز، تلفن

*تذکـر:

 1. اسکان دانشجویان جدیدالورود بر اساس اولویتهای تعیین شده از طرف اداره امور خوابگاهها صورت می گیرد. لذا قبل از واریز وجه حتماً در مورد وجود ظرفیت با اداره امور خوابگاهها هماهنگ شود.
 2. با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه، اسکان دانشجویان بر اساس اولویت زمان مراجعه بوده و در صورت تکمیل ظرفیت خوابگاه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
 3. در صورت مراجعه پس از مهلت تعیین شده و وجود ظرفیت خوابگاه، مبلغ هزینه اسکان شامل 10درصد جریمه خواهد شد.
 4.     دانشجویانی که متقاضی اسکان موقت(یک شب در هفته) هستند می توانند کل هزینه اسکان در طول ترم را در ابتدای ترم واریز کنند. در این صورت شامل 20درصد تخفیف خواهند شد.
 5.  جهت اطلاع از هزینه های اسکان دائم و موقت به اداره امور خوابگاه ها مراجعه شود.

     اداره امور خوابگاه ها 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود