امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
دریافت کارت بیمه دانشجویی

 جهت دریافت کارت بیمه دانشجویی از تاریخ 1/12/90 الی 20/12/90 به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

 

مدارک لازم:

 1. کارت دانشجویی
 2. یک قطعه عکس

با تشکر- حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی قم

دریافت کارت بیمه دانشجویی

یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 ساعت 0:0 ق ظ
اطلاعیه مهم وام تحصیلی دانشجویان روزانه نیمسال دوم 91-90

مهلت اعلام درخواست وام  از 25/11/­­90 الی 10­/12/90 می­باشد، ثبت درخواستها درصورت ابلاغ اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.        

    نکته اول: سندهای ضمانت در صورت معرفی ضامن واجد شرایط ضمانت مطابق بخشنامه جدید و تنظیم سند تعهد در برگه A4 و ارائه مدارک کامل پذیرفته خواهد شد.

  نکته دوم: اولویت بررسی درخواستها با متقاضیانی است که با مدارک کامل و در تاریخهای مذکور مراجعه نمایند و درصورت محدودیت اعتبار اولویت با دانشجویانی است که تا کنون از تسهیلات رفاهی صندوق­رفاه ننموده­ اند.     

نکته سوم:  درخواست دانشجویانی که از ترمهای گذشته نواقصی در مدارک پرونده آنها وجود داشته باشد بررسی نخواهد شد.  

نکته چهارم ویژه دانشجویان متأهل: ارائه کپی سند ازدواج - کپی شناسنامه همسر – تعیین وضعیت همسر(تحت تکفل - مشغول بکار – زندگی در شهر دیگر) الزامی است.

                                                                                                       با تشکر- اموردانشجویی

 

اطلاعیه مربوط وام دانشجویان روزانه نیمسال دوم سال جاری مدارک لازم:

 1. تکمیل فرم مشخصات متقاضیان وام مربوط به دانشجویان روزانه
 2. تکمیل فرم درخواست وام
 3. داشتن ضامن واجد شرایط ضمانت طبق بخشنامه جدید ( درج شده در سایت دانشگاه و تابلو اعلانات)
 4. افتتاح حساب جوان در بانک تجارت و دریافت شماره حساب (ترجیحاً شعبه میدان مطهری - برای دانشجویانی که تا کنون درخواست وام نداشته­ اند)
 5. ارائه سند تعهد­نامه محضری تنظیم شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
 6. ارائه کپی آخرین حکم استخدامی  و فیش حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی دولت جهت ضمانت
 7. ضمانت سایر موارد اشاره شده در بخشنامه 16707/1/130 مورخ 2/9/90 صندوق رفاه با ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی و گواهی کسر از حقوق، مورد تأیید می­باشد.
 8. کپی شناسنامه دانشجو
 9. کپی کارت ملی
 10. کپی کارت دانشجویی

با تشکر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

اطلاعیه مهم وام دانشجویان شبانه نیمسال دوم 91-90

مهلت اعلام درخواست وام  از 25/11/­­90 الی 10­/12/90 می­باشد، ثبت درخواستها درصورت ابلاغ اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.       

  نکته اول: سندهای ضمانت در صورت معرفی ضامن واجد شرایط ضمانت مطابق بخشنامه جدید و تنظیم سند تعهد در برگه A4 و ارائه مدارک کامل پذیرفته خواهد شد.

نکته دوم: اولویت بررسی درخواستها با متقاضیانی است که با مدارک کامل و در تاریخهای مذکور مراجعه نمایند و درصورت محدودیت اعتبار اولویت با دانشجویانی است که تا کنون از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه استفاده ننموده­اند.     

نکته سوم:  درخواست دانشجویانی که از ترمهای گذشته نواقصی در مدارک پرونده آنها وجود داشته باشد بررسی نخواهد شد.  

نکته چهارم ویژه دانشجویان متأهل: ارائه کپی سند ازدواج - کپی شناسنامه همسر – تعیین وضعیت همسر(تحت تکفل - مشغول بکار – زندگی در شهر دیگر) الزامی است.                                                                                                                                                             با تشکر- اموردانشجویی

 

مدارک لازم جهت اخذ وام دانشجویان شبانه نیمسال دوم 91-90:

 1. تکمیل فرم مشخصات متقاضیان وام مربوط به دانشجویان شبانه
 2. تکمیل فرم درخواست وام
 3. داشتن ضامن واجد شرایط ضمانت طبق بخشنامه جدید (درج شده در سایت دانشگاه و تابلو اعلانات)
 4. ارائه سند تعهد­نامه محضری تنظیم شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
 5.  ارائه کپی آخرین حکم استخدامی   وآخرین فیش حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی دولت جهت ضمانت
 6.  ضمانت سایر موارد اشاره شده در بخشنامه 16707/1/130 مورخ 2/9/90 صندوق رفاه با ارائه تصویر آخرین حکم استخدامی و گواهی کسر از حقوق، مورد تأیید می­باشد.
 7. کپی شناسنامه دانشجو
 8. کپی کارت ملی
 9. کپی کارت دانشجویی                                                                         با تشکر   حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

اطلاعیه مهم وام دانشجویان شبانه نیمسال دوم 91-90

یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 ساعت 0:0 ق ظ
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

مهلت ثبت نام خوابگاه جهت نیمسال دوم تا تاریخ 90/11/8 تمدید شد. عدم مراجعه به منزله انصراف از خوابگاه خواهد بود.

با تشکر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

دوشنبه سوم بهمن 1390 ساعت 0:0 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود