امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور پژوهشی

انتشارات دانشگاه صنعتی قم منتشر کرد

سه شنبه بیست و سوم خرداد 1402 ساعت 10:52 ق ظ
انتشارات دانشگاه صنعتی قم منتشر کرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه  این کتاب در خصوص "ویژگی های سیستم های نانوساختاری طول ثابت" است. در این کتاب به معرفی مفهوم سیستم های طول ثابت پرداخته شده است. این مفهوم در هیچ کتاب دیگری تاکنون مورد بحث قرار نگرفته و در هیچ کتاب فارسی یا لاتین حتی در مورد آن صحبتی هم به میان نیامده است. نویسنده کتاب، در طی ده سال پژوهش روی این مفهوم در سیستم های مختلف به بررسی جوانب آن در شرایط مختلف پرداخته است.