امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور پژوهشی

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در مجله Cleaner Production

سه شنبه چهارم بهمن 1401 ساعت 9:56 ق ظ
 چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در مجله Cleaner Production
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر بیت اله بدرلو عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی مقاله ای با عنوان:
Correlation study of physical and mechanical properties of concretes with crushed LCD glass در مجله Cleaner Production با ضریب تاثیر 11.072 و رده Q1 به چاپ رسانده است.
مجله Cleaner Production یک مجله بین المللی، میان رشته ای با تمرکز بر تولید پاک تر، تحقیقات و عملکرد زیست محیطی می باشد.