امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور پژوهشی

RSS
 چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در مجله Cleaner Production
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر بیت اله بدرلو عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی مقاله ای با عنوان:
Correlation study of physical and mechanical properties of concretes with crushed LCD glass در مجله Cleaner Production با ضریب تاثیر 11.072 و رده Q1 به چاپ رسانده است.
مجله Cleaner Production یک مجله بین المللی، میان رشته ای با تمرکز بر تولید پاک تر، تحقیقات و عملکرد زیست محیطی می باشد.