امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار استعدادهای درخشان

برای دانلود فرم بر روی لینک زیر کلیک کرده ، اطلاعات آن را به دقت تکمیل و برای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال فرمایید.
دوشنبه نهم مرداد 1402 ساعت 12:46 ق ظ - توسط : امور آموزشی


برای دانلود فرم بر روی لینک زیر کلیک کرده ، اطلاعات آن را به دقت تکمیل و برای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال فرمایید.
دوشنبه نهم مرداد 1402 ساعت 12:41 ق ظ - توسط : امور آموزشی


RSS
اطلاعیه وام ودیعه مسكن نخبگان متأهل

به منظور حمایت از نخبگان متأهل و براساس همكاری بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان، وام ودیعه مسكن نخبگان علاوه بر نخبگان شاغل به تحصیل در دانشگاههای دولتی، به نخبگان متأهلی كه دارای معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان بوده و در مراكز وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند نیز تعلق می گیرد. دانشجویان مشمول این وام جهت آگاهی از شرایط اعطای وام ، دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت و تكمیل فرم تقاضای وام ، می توانند فرم های مذكور را از قسمت فرم ها در صفحه مركز استعدادهای درخشان در منوی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه دریافت نمایند.  

اطلاعیه وام ودیعه مسكن نخبگان متأهل

شنبه دوم آذر 1392 ساعت 2:16 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود