امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در نیم سال تحصیلی 14001

قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در نیم سال تحصیلی 14001:

بدین وسیله به اطلاع  کلیه دانشجویانی که در نیم سال تحصیلی 14002 متقاضی همیار دانشجویی (کار دانشجویی) هستند می رساند، زمان تکمیل  و ارسال فرم شماره 1 (درخواست و اعلام نیاز کار دانشجویی) از طریق پورتال دانشجویی تا تاریخ 18/12/1400 میباشد؛ لذا ضروریست فرم مذکور نهایتا تا تاریخ قید شده ارسال شود. لازم به ذکر است فرم های ارسالی بعد از زمان مقرر، مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و مسئولیت عدم پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده ی دانشجو می باشد. همچنین فرم شماره 2(گزارش عملکرد همیار دانشجویی) نیز در پایان ترم جاری تکمیل و ارسال گردد.

امور دانشجویی

 

اطلاعیه شماره یک وام دانشجویی نیم سال دوم 1400-1401

اطلاعیه شماره 1 وام دانشجویی نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم

زمان ثبت نام وام و تحویل مدارک به اداره تسهیلات در دانشگاه از 1400/11/04 الی 1401/02/21

  لینک اطلاعات کامل وامهای دانشجویان روزانه        

   لینک اطلاعات کامل وامهای دانشجویان شهریه پرداز

مراحل ثبت درخواست وام و تشکیل پرونده  :

  • ورود به پورتال دانشجویی از طریق آدرس bp.swf.ir
  • اقدامات دانشجویان ورودي سال تحصیلی 1400 و دانشجویان ورودي سالهاي گذشته که براي اولین بار تقاضاي وام دارند:

الف:  ثبت نام اولیه در سامانه ي صندوق رفاه و اقدام براي تهیه و ارسال مدارك تشکیل پرونده (طبق بند 5) به اداره تسهیلات دانشگاه

ب: درصورت صحت و تکمیل مدارك ، ثبت نام دانشجو توسط دانشگاه تایید شده و دانشجو میتواند با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربري و رمز عبور(کدملی)، درخواست وام خود را ثبت نماید.

  • دانشجویان ورودي جدید که داراي پرونده وام در سامانه جامع صندوق رفاه در مقاطع قبلی می باشند:

الف : پس از ورود به پرتال دانشجویی نسبت به ایجاد مقطع جدید اقدام نموده و اصطلاحاً در سایت صندوق ثبت نام نمایند.

ب: در صورتی که در مقطع تحصیلی قبلی دفترچه اقساط براي وامهاي اخذ شده در مقطع قبل صادر شده باشد ، وارد بخش اطلاعات دانشجو شده مقطع تحصیلی جدید را ایجاد می نمایند.

ج: تماس با اداره رفاه دانشگاه جهت پیگیري تایید ثبت نام و ایجاد دسترسی براي ثبت درخواست وام در مقطع جدید (ضروریست مدارك ضمانت و کفایت ضامنین توسط کارشناس مربوطه بررسی و تأیید شود)

  • دانشجویان داراي پرونده در سامانه جامع صندوق رفاه در مقطع تحصیلی فعلی درصورت تکمیل مدارك و کفایت ضامنین می توانند با ورود به پورتال دانشجویی نسبت به ثبت درخواست وام ، اقدام نمایند.
  • مدارك لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشگاه به منظور تشکیل پرونده وام دانشجویی :

الف: ارائه اصل سند تعهدنامه دانشجویی (سند ضمانت)، ثبت شده در یکی از دفاتر محضر اسناد رسمی کشور (جهت آگاهی از شرایط و مدارك ضمامن یا ضامنین به ماده 11 و 12 آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامهاي دانشجویی و یا توضیحات بخش اداره رفاه در صفحه اول وبسایت دانشگاه مراجعه فرمایید.)

ب: ارائه گواهی کسر از حقوق خطاب به « صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به مبلغ 300000000 ریال (جهت اخذ وام تا سقف 30 میلیون تومان) و مبلغ 600000000 ریال ( جهت اخذ وام بیش از 30 میلیون تومان)

تذکر: به دلیل تداوم وضعیت شیوع بیماري کرونا و براي مساعدت با دانشجویان، ارائه گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیمسال جاري الزامی نیست.

ج: تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن یا ضامنین

د:   ارائه شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجوي متقاضی اخذ وام دانشجویی (ویژه دانشجویان روزانه)

ه:  ارائه مدارك و مستندات خاص هر یک از وامهاي انتخابی

تذکر : لازم است سند تعهد نامه دانشجویی مطابق با پیش نویس اعلام شده از سوي صندوق رفاه در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم شود و به ثبت برسد. بدیهی است درصورت عدم مطابقت سند   تعهد ارایه شده با مفاد سند اعلام شده می بایست براي دریافت وام ، سند تعهد محضري مجدد تنظیم گردد . پیشنهاد می شود دانشجویان محترم طی تماس با دانشگاه شرایط شغلی ضامن یا ضامنین را با کارشناس مربوطه   مطرح و درصورت تأیید، جهت تنظیم سند و اخذ گواهی کسر از حقوق اقدام نمایند.

تذکر: متعهدله این سند صرفاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست.

تذکر: آیین نامه ي مربوطه و جدول مبالغ وامها و سایر اطلاعات از قسمت اداره رفاه در صفحه اول وب سایت دانشگاه قابل دریافت می باشد.

  • سری اول درخواستهای وام در نیمه دوم اسفندماه سال جاری به صندوق‌رفاه ارسال خواهد شد و درخواستهای پس از آن در سال 1401 به صندوق ارسال می شود.

شماره تماس اداره رفاه دانشگاه: 3-02536641601 داخلی 170                                                                                                                                                  

 

 

جدول نوع، مبلغ و زمانبندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال دوم 1401-1400

ردیف

نوع وام

مقاطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

پایان زمان تشکیل پرونده و ثبت درخواست

دانشجویان واجد شرایط برحسب نوع وام

ملاحظات

 

1

تحصیلی

همه مقاطع تحصیلی به جز دکتری

مجرد 19500000

متأهل 39000000

 

 

1401/02/21

 

دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای

* به دانشجوی متأهل با ارائه سند تأهل به میزان دو برایر دانشجوی مجرد وام تعلق می گیرد.

 

2

 

 

 

شهریه از منابع صندوق و بانک قرض الحسنه مهر ایران

کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ناپیوسته

13000000

 

 

 

 

 

 

 

1401/02/21

 

 

 

 

وام شهریه صندوق رفاه:

الف: دانشجوی نوبت دوم دانشگاههای دولتی، مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای

ب: دانشجویان دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اسلامی و موسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی

 

*دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.

 *وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.

*دانشجویان ورودی جدید دانشگاههای دولتی صرفاً می توانند از وام شهریه صندوق بهره مند گردند.

* وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی صرفاً به دانشجویان آن دو نهاد (درصورت عدم اشتغال به کار) به شرح ذیل تعلق می گیرد:

1. برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند.

2. دانشجویان تحت پوشش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال از سوی نهادهای حمایتی معرفی می شوند و ثبت درخواست وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش، توسط دانشجو و صرفاً از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه امکانپذیر می باشد.

3. به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو در قالب این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از وام شهریه صندوق و بانک را ندارند

 

کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته

 

26000000

 

 

 

 

 

دکترای تخصصی ناپیوسته

 

 

 

 

65000000

 

شهریه بانک:

دانشجوی دانشگاههای جامع علمی کاربردی، آزاد اسلامی و موسسات غیر دولتی - غیرانتفاعی

 

*دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام شهریه بانک بهره مند شده اند، در صورت تمایل می توانند از یکی از وامهای شهریه صندوق و یا بانک استفاده نمایند

*دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام شهریه صندوق بهره مند شده اند، امکان استفاده از وام بانک مهر را ندارند.

 

3

(ودیعه) مسکن متأهلی

همه مقاطع (یکبار پرداخت در طول هر مقطع)

تهران 325000000

1401/02/21

 

دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای

*دانشجو می بایست متآهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره نامه (دارای کد رهگیری) باشد.

*به آخرین نیمسال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد.

*در صورتیکه زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از وام مسکن بهره مند گردد.

 

کلان شهرها 260000000

 

سایر شهرها 195000000

 

4

ضروری

شرایط، ضوابط و مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآیند ثبت نام این وام (1401/01/27) اطلاع رسانی خواهد شد.

 

5

ویژه دکتری از منابع صندوق

شرایط، ضوابط و مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآیند ثبت نام این وام (1401/01/27) اطلاع رسانی خواهد شد.

 

ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاون

 

مسئول اداره رفاه: خانم سوهانیان       شماره تماس: 3-02536641601 داخلی 170                                                                                    با احترام- اداره رفاه دانشگاه صنعتی قم

اطلاعیه شماره یک وام دانشجویی نیم سال دوم 1400-1401

چهارشنبه ششم بهمن 1400 ساعت 9:28 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود