امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403

درباره دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1387 همزمان با تاسیس دانشگاه، آغاز به فعالیت کرده است. این دانشکده هم اکنون دربرگیرنده گروه­های آموزشی مهندسی صنایع ، مهندسی عمران، مهندسی مكانیك و مهندسی پلیمربوده و بیش از 1000 دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن مشغول به تحصیل هستند. حضور 23 هیات علمی تمام وقت در دانشکده و تاسیس کارگاه­ها و آزمایشگاه­های آموزشی رشته­ های­ فنی و مهندسی موجود، این دانشکده را به یکی از مراکز پژوهش ، نوآوری و تربیت نیروی متخصص تبدیل کرده است.

 مهندسی پلیمر مهندسی صنایع مهندسی عمران

رشته های کارشناسی

-    مهندسی صنایع
-    مهندسی عمران
-    مهندسی پلیمر

رشته های کارشناسی ارشد

-   مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها
-   مهندسی صنایع سیستم های تولید و خدمات 
-   مهندسی عمران ژئوتکنیک
-   مهندسی عمران محیط زیست
-  مهندسی پلیمر فراورش

رشته های دکتری 

- مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
اخبار دانشکده فنی و مهندسی