امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399

درباره دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1387 همزمان با تاسیس دانشگاه، آغاز به فعالیت کرده است. این دانشکده هم اکنون دربرگیرنده گروه­های آموزشی مهندسی صنایع ، مهندسی عمران، مهندسی مكانیك و مهندسی پلیمربوده و بیش از 1000 دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن مشغول به تحصیل هستند. حضور 23 هیات علمی تمام وقت در دانشکده و تاسیس کارگاه­ها و آزمایشگاه­های آموزشی رشته­ های­ فنی و مهندسی موجود، این دانشکده را به یکی از مراکز پژوهش ، نوآوری و تربیت نیروی متخصص تبدیل کرده است.

مهندسی مکانیک مهندسی پلیمر مهندسی صنایع مهندسی عمران

رشته های کارشناسی

-    مهندسی صنایع

-    مهندسی عمران

-     مهندسی مکانیک

-     مهندسی پلیمر

رشته های کارشناسی ارشد

-   مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

-   مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

-   مهندسی عمران محیط زیست

-   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

-   مهندسی مکانیک ساخت و تولید

-   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

-   مهندسی پلیمر فراورش