امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


معرفی رئیس دانشکده

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دکتر جعفر خادم زاده یگانه
•    استایار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: [AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...