امروز : سه شنبه ششم آبان 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


معرفی رئیس دانشکده

رئیس دانشکده فنی و مهندسی


دکتر  معسن نجفی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: najafi.m@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..