امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


انجمن علمی مهندسی پلیمر

انجمن علمی مهندسی پلیمر در اردیبهشت سال 1391 به همت دانشجویان شروع به فعالیت کرد، فعالیتهای این انجمن شامل:
1-    بازدید علمی
2-   برگزاری همایش علمی
3-  برگزاری کارگاه های علمی
4-  نشریه پلی تک
5-  دورهمی و جشن های علمی
6-  مراسم استقبال و معارفه دانشجویان جدید الورود
7-  اتحادیه انجمن های علمی مهندسی شیمی،نفت و پلیمر
8-  و ...
  • دبیرهای انجمن به ترتیب:
1-    آقای مجید حقیرمددی
2-   آقای دانیال تهرانیان
3-  آقای آرش صادقی
4-  خانم مریم منصوری
5-  خانم شهرزاد مهدی زاده فرسنگی