امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


پایانامه ارشد

ردیف

نام دانشجو

رشته و گرایش

عنوان پایان نامه

زمان  برگزاری جلسه دفاع

استاد راهنما

1

حمید شکرایی پیله رود

 صنایع بهینه سازی

بررسی بیماری های اسکلتی- عضلانی و تعیین عوامل ریسک مرتبط با آن در بین آرایشگران تهران

1395/07/27

 قربانعلی محمدی خشویی

2

بابک یوسفی

 صنایع بهینه سازی

بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل یک مدل سیستم تولید سلولی یکپارچه

1395/12/07

قربانعلی محمدی خشویی

3

ندا آزاد شهرکی

صنایع بهینه سازی

بهینه سازی استوار شبکه لجستیک چند کالایی برای شرط بحرانی زلزله- مطالعه موردی شهر اصفهان

1395/12/07

محمدرضا مرجانی

4

ملیحه بابایی

 صنایع بهینه سازی

محاسبه و بررسی بهای تمام شده خدمات به کمک روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی، مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم

1395/12/08

محمدرضا مرجانی

5

رضا صادق زاده پوده

صنایع بهینه سازی

بیماری های اسکلتی ماهیچه ای و فاکتورهای ریسک در بین کارکنان کارگاه های کفش شهر اصفهان

1396/06/29

قربانعلی محمدی خشویی

6

فرزانه نوری

صنایع بهینه سازی

مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود و در نظر گرفتن برخی محدودیت¬های زمانی و شرایط تقویم کاری

1396/06/29

محمدرضا مرجانی

7

مهرداد ارومند

 صنایع بهینه سازی

مدلسازی و حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند حالته با شبکه انعطاف پذیر

1396/06/29

محمدرضا مرجانی

8

صابر ربیعی

 صنایع بهینه سازی

بررسی ضرورت ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور

1396/11/30

قربانعلی محمدی خشویی

9

فاطمه نبی زاده مامانی

 صنایع بهینه سازی

بهینه سازی برنامه ریزی تولید به هنگام (Just In Time) در یک افق برنامه ریزی یک ساله (مطالعه موردی: کارخانه تولید کیت CNG)

1396/12/08

قربانعلی محمدی خشویی

10

حامد موسی نیا

صنایع بهینه سازی

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی بدون انتظار با الگوریتم مورچه

1396/12/08

قربانعلی محمدی خشویی

ردیفنام دانشجورشته و گرایششماره دانشجوییعنوان پایان نامهزمان  برگزاری جلسه دفاعاستاد راهنما
1امین نامور ایوریمکانیک تبدیل انرژی9321312405بررسی تجربی و عددی بازدهی و افت فشار یک جداساز قطرات روغن موجود در سامانه تهویه بخارات محفظه لنگ1395/04/30 محمد علی احترام
2فاطمه خواجوی نژادمکانیک طراحی کاربردی92132307بررسی رفتارهای مکانیکی نانولوله های کربنی با مدل تیر تیموشنکو و تئوری تنش کوپل اصلاح شده1394/07/14 جعفر قنبری
3محمدرضا اکبریمکانیک طراحی کاربردی92132301تحلیل ترموالاستیک دیسک هی دوار حامل پره FGM1394/07/13 جعفر قنبری
4سید محمد میریمکانیک طراحی کاربردی92132306بررسی اثرات دمایی بر روی خواص ارتعاشی نانو ورق های دایروی1394/07/13 محمد فدایی
5محسن حسینیمکانیک طراحی کاربردی92132303بررسی کمانش پوسته های استوانه ای و مخروطی کامپوزیتی نسبتا جدار ضخیم با روش تفاضل مربعات1394/07/13 مصطفی طالبی
6احسان اله یاریمکانیک طراحی کاربردی92132302بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانو گرافن دایروی دارای سوراخ ناهم مرکز1394/07/13محمد فدایی
7شاهچراغ مفتحیمکانیک طراحی کاربردی92132305پیچش و کمانش تیر کامپوزیتی پروپلین/اپوکسی 1394/08/18 جواد راستی
جهان تقی زاده 
8محمد قاسمیمکانیک طراحی کاربردی92132304تحلیل ارتعاشات پوسته های استوانه ای از جنس مواد هدفمند با شرایط مرزی مختلف در معرض بار حرارتی1394/08/18مصطفی طالبی
9مجید گلچیمکانیک طراحی کاربردی9312312203ارتعاشات آزاد پوسته های مخروطی ناقص تقویت شده از جنس مواد تابعی مدرج تحت اثر حرارت با روش تفاضل مربعات1395/11/24مصطفی طالبی
10علیرضا برزگرمکانیک طراحی کاربردی9311312203حل تحلیلی ارتعاشات آزاد پوسته های کروی کم عمق مدرج تابعی تحت اثر بار حرارتی1395/12/14محمد فدایی
11محمد توسائی سلطانمرادیمکانیک طراحی کاربردی9311312204بررسی تجربی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت‏های اپوکسی-سیلیکا در نرخ کرنش‏های بالا و استخراج معادله ساختاری برای آن‏ها۱۳۹۶/0۳/0۳ جعفر قنبری
12علیرضا قورچیمکانیک طراحی کاربردی9311312205ارائه ی مدل ساختاری وابسته به نرخ کرنش برای نانوکامپوزیت رس1396/06/26 جعفر قنبری
13نقی آقاییمکانیک طراحی کاربردی9311312202تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‏های مخروطی تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی در محیط با دمای بالا1396/06/26مصطفی طالبی
14مهسا کاکلیمکانیک طراحی کاربردی9311312207بهینه‌سازی چندهدفه پنل‌های ساندویچی کرکره‌ای براساس قیود تسلیم و کمانش با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری1396/06/26مصطفی طالبی
15ولی الله پورامینیمکانیک ساخت و تولید9311312301مطالعه جهت حذف عیب حفره تونلی درجوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم سری ۵۰۰۰1396/06/28جواد راستی
16عباس واحدیمکانیک ساخت و تولید9312312302مطالعه جهت حذف عیب حفره تونلی درجوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم سری ۶۰۰۰1396/06/28جواد راستی
17امیر قلی هامکانیک طراحی کاربردی9312312202تحلیل خمش پوسته کروی تحت فشار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با وصله پیزوالکتریک1396/06/28محمد فدایی
18  حامد ناجی توتونچیان آذرمکانیک طراحی کاربردی9311312206تحلیل ارتعاشات غیر خطی ورق گرافن دو لایه با در نظر گرفتن برهم کنش بین لایه ای1396/06/28محمد فدایی
 جعفر قنبری
19زهرا رشیدیمکانیک طراحی کاربردی9411312207بررسی خمش تیر نانو کامپوزیتی با تحلیل چند مقیاسی و اثر ریز ساختار1396/06/28 جعفر قنبری
20عباس تلخابیمکانیک ساخت و تولید9311312302مطالعه آسیب ناشی از ضربه، روی ماده مرکب پلی پروپیلن/ اپوکسی با استفاده از تست غیر مخرب فراصوت1396/06/29جهان تقی زاده
21کامران نمکی سراسکانرودمکانیک ساخت و تولید9311312304سیستم نظارت بر سلامت ساختاری مخازن تحت فشار کامپوزیتی با استفاده از فیبر نوری1396/06/29جهان تقی زاده
22مجتبی محمدنیا مکانیک تبدیل انرژی۹۳۲۱۳۱۲۴۰۴بررسی تجربی تاثیر جریان هوا بر فیلم روغن جریان دوفازی حلقوی روغن-هوا در لوله عمودی1396/06/29مهدی محسنی
محمد علی احترام
23محمدرضا ابراهیم نتاج مکانیک تبدیل انرژی۹۳۲۱۳۱۲۴۰۱بررسی عملکرد فیلتر ذرات دیزل سواری1396/06/29مهدی محسنی
محمد علی احترام
24سجاد اسلامی مکانیک تبدیل انرژی۹۳۲۱۳۱۲۴۰۲شبیه سازی عددی جریان آشفته نانوسیال داخل لوله با مدل‌های توربولانس مختلف1396/06/29مهدی محسنی
25زهرا شیرزادیمکانیک طراحی کاربردی۹۴۱۱۳۱۲۲۰۲بررسی ارتعاشات ورق گرافن دایروی دو لایه بر روی بستر الاستیک تحت میدان مغناطیسی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده1396/11/28محمد فدایی
26محمد ذوالفقار مکانیک تبدیل انرژی۹۴۱۱۳۱۲۴۰۲بررسی عددی انتقال حرارت و جریان سیال در لوله حاوی محیط متخلخل سوراخ دار1396/11/30مهدی محسنی
27منصور محمدی رهقی مکانیک تبدیل انرژی۹۴۱۱۳۱۲۴۰۶مدل سازی سه بعدی انتقال حرارت در محفظه یاتاقان توربوشارژر1396/11/30مهدی محسنی
محمد علی احترام
28پدرام دارابیمکانیک طراحی کاربردی۹۴۱۱۳۱۲۲۰۵تحلیل رفتار ارتعاشی عملگرها و حسگرهای کروی1397/03/12محمد فدایی
29مصطفي رحيمي پورگيلدهمکانیک ساخت و تولید۹۴۱۱۳۱۲۳۰۴تولید لوله جدار نازک منیزمی با استفاده از فرآیند فلوفرمینگ داغ1397/04/27محمدصادق محبی
30محمد نیکخواهمکانیک ساخت و تولید۹۵۱۱۳۱۲۳۰۲طراحی و ساخت دستگاه کشش دو محوری جهت اندازه گیری و ترسیم نمودارهای حد شکل دهی1397/04/27محمدصادق محبی

d

ردیفنام دانشجورشته و گرایششماره دانشجوییعنوان پایان نامهزمان  برگزاری جلسه دفاعاستاد راهنما
1دانیال طهرانیان شهبازپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۷سنتز پلی یورتان آب پایه و اصلاح نشاسته توسط پلی یورتان سنتز شده1396/11/30علیرضا عزیزی
2راضیه اسلامیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۶اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانو کامپوزیت نانو سلولز /نشاسته1396/11/30علیرضا عزیزی
3زهرا زمانیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۲ تهیه و بررسی آلیازهای PLA/PCL حاوی نانوذرات ZnO1396/11/30محسن محمدی
4سالار مرادیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۱چقرمه سازی پلی لاکتیک اسید به روش آلیاژ کردن با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حضور نانو ذرات آبگریز کروی1396/12/22جعفر خادم زاده یگانه
5زهراسادات حسینیپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۳چقرمه سازی پلی لاکتیک اسید به روش آلیاژ کردن با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حضور نانو ذرات آبدوست کروی1396/12/22جعفر خادم زاده یگانه
6ساره سپاهیپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۱تولید نانوالیاف نانوکامپوزیتی PLA/HNT الکتروریسی شده به منظور رهایش کنترل شده دارو1397/02/25محمدرضا کلایی
7نیما پرویزی نیاپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۵پلیمریزاسیون دی لاکتاید در حضور نشاسته به منظور تهیه گرفت کوپلیمر نشاسته / لاکتیک اسید1397/04/19 محسن نجفی
8نوشین صفویپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۲  تهیه و ارزیابی ریزسوزن محلول کو پلی لاکتیک گلیکولیک اسید حاوی آنتی بیوتیک1397/06/27محسن محمدی