امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


پایانامه ارشد

ردیف

نام دانشجو

رشته و گرایش

عنوان پایان نامه

زمان  برگزاری جلسه دفاع

استاد راهنما

1

حمید شکرایی پیله رود

 صنایع بهینه سازی

بررسی بیماری های اسکلتی- عضلانی و تعیین عوامل ریسک مرتبط با آن در بین آرایشگران تهران

1395/07/27

 قربانعلی محمدی خشویی

2

بابک یوسفی

 صنایع بهینه سازی

بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل یک مدل سیستم تولید سلولی یکپارچه

1395/12/07

قربانعلی محمدی خشویی

3

ندا آزاد شهرکی

صنایع بهینه سازی

بهینه سازی استوار شبکه لجستیک چند کالایی برای شرط بحرانی زلزله- مطالعه موردی شهر اصفهان

1395/12/07

محمدرضا مرجانی

4

ملیحه بابایی

 صنایع بهینه سازی

محاسبه و بررسی بهای تمام شده خدمات به کمک روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی، مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم

1395/12/08

محمدرضا مرجانی

5

رضا صادق زاده پوده

صنایع بهینه سازی

بیماری های اسکلتی ماهیچه ای و فاکتورهای ریسک در بین کارکنان کارگاه های کفش شهر اصفهان

1396/06/29

قربانعلی محمدی خشویی

6

فرزانه نوری

صنایع بهینه سازی

مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود و در نظر گرفتن برخی محدودیت¬های زمانی و شرایط تقویم کاری

1396/06/29

محمدرضا مرجانی

7

مهرداد ارومند

 صنایع بهینه سازی

مدلسازی و حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند حالته با شبکه انعطاف پذیر

1396/06/29

محمدرضا مرجانی

8

صابر ربیعی

 صنایع بهینه سازی

بررسی ضرورت ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور

1396/11/30

قربانعلی محمدی خشویی

9

فاطمه نبی زاده مامانی

 صنایع بهینه سازی

بهینه سازی برنامه ریزی تولید به هنگام (Just In Time) در یک افق برنامه ریزی یک ساله (مطالعه موردی: کارخانه تولید کیت CNG)

1396/12/08

قربانعلی محمدی خشویی

10

حامد موسی نیا

صنایع بهینه سازی

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی بدون انتظار با الگوریتم مورچه

1396/12/08

قربانعلی محمدی خشویی


ردیفنام دانشجورشته و گرایششماره دانشجوییعنوان پایان نامهزمان  برگزاری جلسه دفاعاستاد راهنما
1دانیال طهرانیان شهبازپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۷سنتز پلی یورتان آب پایه و اصلاح نشاسته توسط پلی یورتان سنتز شده1396/11/30علیرضا عزیزی
2راضیه اسلامیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۶اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانو کامپوزیت نانو سلولز /نشاسته1396/11/30علیرضا عزیزی
3زهرا زمانیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۲ تهیه و بررسی آلیازهای PLA/PCL حاوی نانوذرات ZnO1396/11/30محسن محمدی
4سالار مرادیپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۱چقرمه سازی پلی لاکتیک اسید به روش آلیاژ کردن با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حضور نانو ذرات آبگریز کروی1396/12/22جعفر خادم زاده یگانه
5زهراسادات حسینیپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۳چقرمه سازی پلی لاکتیک اسید به روش آلیاژ کردن با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حضور نانو ذرات آبدوست کروی1396/12/22جعفر خادم زاده یگانه
6ساره سپاهیپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۱تولید نانوالیاف نانوکامپوزیتی PLA/HNT الکتروریسی شده به منظور رهایش کنترل شده دارو1397/02/25محمدرضا کلایی
7نیما پرویزی نیاپلیمر۹۴۱۱۳۱۴۱۰۵پلیمریزاسیون دی لاکتاید در حضور نشاسته به منظور تهیه گرفت کوپلیمر نشاسته / لاکتیک اسید1397/04/19 محسن نجفی
8نوشین صفویپلیمر۹۴۱۲۳۱۴۱۰۲  تهیه و ارزیابی ریزسوزن محلول کو پلی لاکتیک گلیکولیک اسید حاوی آنتی بیوتیک1397/06/27محسن محمدی