امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره عمومی و تدارکات

اداره عمومی و تدارکات:

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

داخلی

فرامرز رضایی پویا

کارشناس مسئول پشتیبانی

025-36641601

128

فرامرز اصغری تکدام

کارپرداز

025-36641601

222

خانم سمیرا بهرامی

کارپرداز

025-36641601

222

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir