امروز : دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی

منوهای مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی
آیین نامه ها
درباره خدمات مرکز مشاوره
ارتباط دانشگاه با خانواده
پیام مشاور
خدمات گروه درمانی

منوهای مرکز بهداشت  دانشجویی
پیام های بهداشتی
خدمات درمانی
طرح های ویژه
توصیه های سلامت
اصول و مقررات بهداشتی

اداره مشاوره، سلامت و سبک زندگی

یكی‌ از نیازهای‌ اولیه‌ آدمی‌ نیاز به‌ امنیت‌ و آرامش‌ جسمانی‌ و روانی‌ است. وجود امنیت‌ خاطر، اولین‌ گام‌ برای‌ موفقیت‌ و پیشرفت‌های‌ بعدی‌ فرد است. امروزه‌ دستیابی‌ به‌ امنیت‌ روانی‌ باوجود استرس‌های‌ مختلف‌ به‌ آسانی‌ میسر نیست. وجود مسائل‌ و مشكلات‌ عاطفی‌ و اقتصادی‌ در خانواده‌ ، محیط‌ كار، محیط‌ تحصیل‌ و مواجه‌ شدن‌ با تصمیمات‌ و انتخاب‌های‌ مهم‌ و اساسی‌ در زندگی‌ نظیر انتخاب‌ همسر، رشته‌ تحصیلی، شغل‌ و نیز اشتغالات‌ ذهنی‌ و روانی، متضاد و متعارض‌ با والدین‌ و اساتید و عدم‌ انطباق‌ استعدادهای‌ فرد با رشته‌ تحصیلی، كار و ده ‌ها مشكل‌ دیگر همگی‌ شواهد روشنی‌ بر ضرورت‌ استفاده‌ از خدمات‌ مشاوره‌ای‌ می‌باشد.
‌‌دانشجویان‌ از جمله‌ افرادی‌ هستند كه‌ به‌ لحاظ‌ موقعیت‌ خاص‌ اجتماعی‌ و تحصیلی‌ در معرض‌ استرس‌ها و فشارهای‌ روانی‌ متعدد قرار دارند. عواملی‌ همچون‌ تغییر محل‌ سكونت‌ و ترك‌ خانواده‌ برای‌ اولین‌ بار، گسترده‌ شدن‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ زندگی‌ در خوابگاه‌ و مسائل‌ ناشی‌ از همزیستی‌ بین‌ فرهنگ‌های‌ مختلف‌ مشكلات‌ سازگاری‌ با محیط‌ جدید و غیره‌ از عوامل‌ایجاد فشار محسوب‌ می‌گردند.
‌‌بنابراین‌ دفتر مشاوره‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌ به‌منظور كمك‌ و راهنمایی‌ دانشجویان‌ در حل‌ مسائل‌ و افزایش‌ توانمندی‌ها و مهارت‌های‌ سازگاری‌ آنها به‌ ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ می‌پردازد

فعالیت‌ها و خدمات‌ دفتر مشاوره‌ دانشجویی
دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی قم ، مجموعه فعالیت های خود را با این هدف كه " پیشگیری مقدم بر درمان است “ و در راستای تامین حفظ و ارتقاء سلامت روانی دانشجویان ، در سه سطح پیشگیری به شرح ذیل به دانشجویان عرضه می دارد .

1- افزایش شناخت و آگاهی دانشجویان در مورد مسائل مهم زندگی نظیر ازدواج ، شغل ، ارتباط با دیگران، از طریق برگزاری جلسات سخنرانی، كارگاه های آموزشی ، نمایش فیلم و تهیه بروشورهای روانی و انجام تست های مختلف هوش ، استعداد‌، شخصیت و . . .

2- خدمات در سطح دوم پیشگیری ، شامل دانشجویانی می گردد كه زمینه مشكلات عاطفی و روانی داشته و دارند . هدف در این سطح جلوگیری از گسترش و تشدید اختلال می باشد . فعالیت های این سطح عبارتند از :انجام پژوهش ( از جمله بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان جدید الورود‌) ، اجرای طرح رابط مشاور دانشجویی در خوابگاه ها به منظور كمك و راهنمایی دانشجویان جدید الورود در حل مسائل و افزایش توانمندی ها و مهارت های سازگاری آنان ، ارتباط مستمر با اداره آموزش دانشگاه در جهت كمك به دانشجویانی كه با مشكلات تحصیلی مواجه هستندو همچنین اقدامات مددكاران این دفتر در جهت شناسایی وتحت پوشش قراردادن دانشجویان در معرض آسیب های اجتماعی، اقتصادی وروانی.

3- فعالیت ها ی دفتر در سطح سوم پیشگیری شامل كلیه خدمات مشاوره ای و درمانی است كه به دانشجویان مراجعه كننده به دفتر مشاوره ارائه می گردد .به علاوه خدمات مددكاری به منظور پیگیری مسائل و مشكلات مراجعین در زمینه امور مرتبط با خانواده ، خوابگاه ها ، امور تحصیلی و در صورت ضرورت، بازدید از منازل و كمك به رفع نیازهای اولیه از اهم وظایف این واحد است .

كلیه دانشجویان بالاخص دانشجویانی كه از نظر خلقی و احساسی در خود متوجه تغییراتی می شوند و در رابطه با دیگران و حل مشكلات شخصی خود نیاز به كمك و راهنمایی مشاور دارند ، می توانند به دفتر مشاوره مراجعه نمایند . بایستی توجه داشت كه مراجعان دفتر مشاوره ، افرادی علاقمند به زندگی خود می باشند كه جهت حفظ سازگاری از افراد ذیصلاح مدد خواسته اند كه نَفْس راهنمایی و كمك خواستن از دیگری نشان گر سلامت روانی یك فرد می باشد.