امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


معرفی معاونت دانشجویی


دکتر عبدالرضا کریمی
  معاون دانشجویی و فرهنگی
CV
اهم فعالیتهای معاونت
 • ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت نظر و ارائه راهنمائي هاي لازم
 • مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 • پيش بيني نيازهاي خدماتي و رفاهي دانشجويان و تعيين اولويت هاي آن و ارائه آن براي رسيدگي
 • نظارت و كنترل نحوه اجراي آئين نامه هاي مختلف دانشجويي( خوابگاه،‌تغذيه، وام و ...) فرهنگي و فوق برنامه، بهداشت و درمان، مشاوره و تربيت بدني
 • هدايت و نظارت بر فعاليتهاي كميته انضباطي دانشجويان
 • اجرايي كردن برنامه هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
 • ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و فعاليت هاي شوراي صنفي، انجمن هاي علمي، فرهنگي بر اساس آئين نامه مربوط
 • تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي و برنامه ريزي در اجراي ورزشهاي همگاني در سطح دانشگاه، خوابگاهها و حمايت از ورزشهاي قهرماني دانشجويي
 • حمايت و پيگيري مشكلات دانشجوياني كه مشكلات مالي دارند
 • تامين خدمات بهداشتي و رواني و مشاوره دانشجويان و ايجاد بستر ارتباط موثر با خانواده دانشجو
 • انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري
 • نظارت بر فعاليتهاي اداره شاهد و ايثارگر