امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


اداره رفاه

اداره رفاه

-        آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی( مصوب شهریور 99)                                         

-        شرایط ارائه تسهیلات به دانشجویان روزانه دولتی

-       شرایط ارائه تسهیللات به دانشجویان شهریه پرداز

-        فرم سند تعهدنامه دانشجویی  

-        جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400    

-       جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال  دوم سال تحصیلی 1401-1400    

-        انواع وام های دانشجویی

-       شرایط عمومی و آموزشی متقاضیان وام

-     نحوه ثبت نام در پورتال

-     شرایط ضمانت- تعداد ضامنین

-     سند تعهدنامه محضری

-     دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه

اینفوگرافی انواع وام ها                   
            
-     وام تحصیلی

-     وام ضروری

-     وام مسکن متاهلی ( ودیعه)

-     وام شهریه

-    وام ویژه دکتری

راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات

-        نحوه درخواست دفترچه اقساط                                                                

-        نحوه پرداخت اقساط معوقه و رفع اخطار                                               

-        نحوه تمدید دفترچه اقساط      

-        نحوه درخواست تسویه حساب     


دستور العمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه


سوالات متداول- پاییز 1400