امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


ارتباط دانشگاه با خانواده

دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده

-برقراری ارتباط دو جانبه با خانواده دانشجو با هدف ایجاد ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و خانواده آنان.

- بالابردن سطح آگاهی و شناخت خانواده از قوانین آموزشی، ضوابط انضباطی دانشگاه، تقویم آموزشی، شیوه برخورد صحیح در رویارویی با مسائل و مشکلات احتمالی تحصیلی – اجتماعی و لزوم وجود ارتباط مستمر والدین با دانشگاه.

-کمک به افزایش مهارت های ارتباطی خانواده با دانشجو و رفع نیاز های عاطفی او در مواقع بحران و مشکلات زندگی دانشجویی.

- برنامه ریزی و تعیین سرفصل مطالب و موارد آموزشی - اطلاع رسانی برای خانواده های دانشجویان اعم از جزوات آموزشی، کارت تبریک، پیام کوتاه .

-سفارش طراحی، چاپ و اقدامات ارسال و توزیع بسته های آموزشی – اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان.

پیگیری و نظارت بر ارسال صحیح و به موقع موارد اطلاع رسانی برای خانواده ها.

-ارسال بسته های آموزشی – اطلاع رسانی برای اعضا هیاًت رئیسه ، مشاورین و معاونین ریاست دانشگاه ودانشکده ها و دانشگاه های سراسر کشور.

-پاسخگویی به مراجعات و مکالمات خانواده ها و دانشجویان.

-ارجاع خانواده های دانشجویان برای استفاده از امکانات و مشاوران متخصص و کارشناسان مشاوره و مددکاری.

-بررسی نظرات خانواده دانشجویان و ارائه گزارش بازخوردها و درخواست های خانواده دانشجویان به معاون امور دانشجویی و فرهنگی برای اتخاذ تصمیمات لازم.

-ارتباط با خانواده دانشجویان برای همکاری در رفع مشکل تحصیلی و اخلاقی دانشجو به صورت علمی ومنطقی .

-همکاری با کمیته انضباطی دانشگاه در راستای پیشگیری از ایجاد بحران با بررسی و پیگیری وضعیت آنان.

-همکاری با آموزش معاونت آموزشی و مدیر آموزش دانشگاه برای کمک به پیشرفت تحصیلی، شناسایی علل افت تحصیلی و رفع مشکل مقطعی دانشجوی مشروطی و موارد خاص.

- ارائه پیشنهادات  و راهکارهای عملی به کمیته انضباطی دانشگاه با رویکرد اصلاح شیوه های کنترلی و پیشگیرانه.

-ارتباط با کارشناسان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه برای تبادل اندیشه و اتخاذ وحدت رویه در برنامه ریزی و اجرای برنامه استقبال از دانشجویان ورودی جدید و خانواده ها.

-برگزاری همایش یک روزه و کارگاه های آموزشی ویژه خانواده دانشجویان ورودی های جدیدبا اجرای برنامه های ویژه.

-دعوت از اساتیدمتخصص  برای برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه "پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر و روان گردان" با هدف سالم سازی فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه..

ضرورت برگزاری همایش خانواده، دانشجو و دانشگاه غیرقابل انکار است.

به نظر می رسد بسیاری از خانواده ها رسیدگی به وضعیت تحصیلی، فکری و به طور کلی کنترل و حمایت فرزندانشان در محیط علمی و فرهنگی را تنها در دوره دانش آموزی جدی می گیرند و پس از آن باورود فرزندان به دانشگاه این مسئولیت را از خود سلب کرده و به عهده دانشگاه و خود دانشجو می گذارند. از سوی دیگر دانشجو نیز پس از خروج از محیط مدرسه و ورود به عرصه ای که در آن استقلال و قدرت اندیشه و عمل بیشتری پیدا می کند، خود را بی نیاز از این حمایت و مشورت دانسته و تعامل در فضای آکادمیک را تنها مختص به خود و دانشگاهیان می داند.
به هر حال واقعیت این است که جمعیت ایران هنوز جوان است و این جوانان و خانواده هایشان حضور فعال در فضای آکادمیک را یک ارزش اجتماعی می پندارند. برای بسیاری از این دانشجویان دانشگاه تنها محیطی برای فعالیت علمی و آکادمیک نیست. پدیده دانشگاه برای دانشجویان تا حد یک سبک زندگی پیش می رود.

 دانشگاه یک فضای تربیتی- تخصصی است. مفاهیم و مهارت های منتقل شده به دانشجو در این فضا، ساختار کلی زندگی آینده وی را تحت تاثیر قرار می دهد و مسلم است که این آینده به همان اندازه که برای دانشجو مهم است برای خانواده وی نیز اهمیت دارد.
ارتباط موثر این سه ضلع در وهله نخست به دانشجویان کمک می کند به این صورت که ارتباط دانشگاه با والدین دانشجویان، در درک بهتر مسائل دانشجویان تاثیر مهمی دارد و در صورت وجود چنین رابطه ای می توان در تحلیل مشکلات مختلف دانشجو از قبیل مشکلات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی وارائه راه حل موفق تر عمل نمود.در صورت وجود روابط مثبت بین دانشگاه و والدین دانشجویان، مشکلاتی نظیر مسائل آموزشی و فرهنگی کمتر خواهد شد.

 همچنین ممکن است والدین راغب باشند تا اطلاعاتی از محل تحصیل و وضعیت تحصیلی فرزندشان به دست آورند که ارتباط مستمر آنان با دانشگاه می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای خانواده تامین کند.همچنین ارتباط خانواده با دانشگاه و آگاهی از روند حضور و مشکلات تحصیلی و فرهنگی دانشجو از حقوق اساسی والدین او است. والدین دانشجو می توانند با ارائه پیشنهادهای تجربی خود برنامه ریزی های آکادمیک را پربار تر کرده و کاستی های احتمالی آن را رفع نمایند. از طرف دیگر رویکرد علمی دانشگاه نیز دید بهتری به خانواده ها در برخورد با فرزندانشان می دهد.