امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


طرح های ویژه

طرح پایش سلامت كاركنان و اعضاء هیئت علمی

هدف كلی:بررسی و ارتقاء سلامت كاركنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
اهداف جزیی:
ـ تعیین شاخص های سلامت
ـ تشخیص زود هنگام بیماریها
ـ اقدامات درمانی به موقع
ـ افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماریها

ویژگیها:
ـ منطبق بر دستورالعمل های گروه بررسی تندرستی كانادا ( CTFPHE) و گروه خدمات پیشگیرانه آمریكا ( US PSTF)
ـ براساس اصول طرح پزشك خانواده( سیستم ارجاع)
ـ اولین طرح پایش سلامت در دانشگاه (‌با توجه به نیاز جامعه تحت پوشش)
ـ ایجاد اولین پرونده سلامت الكترونیكی با كد مخصوص برای هر فرد
ـ رایگان بودن كلیه مراحل انجام طرح

مراحل اجراء:
1
ـ ارسال دعوتنامه
ـ ارسال دعوتنامه از واحد طرح پایش به كلیه كاركنان و اعضاء‌ هیئت علمی
ـ تعیین تاریخ و ساعت شركت در طرح
2ـ پذیرش و تشكیل پرونده
ـ تشكیل پرونده
ـ تحویل پرونده پزشكی همراه با برگه راهنمای طرح
ـ راهنمایی جهت تكمیل مشخصات فردی و سابقه بیماری
ـ ارائه معرفی نامه مخصوص طرح جهت انجام آزمایش خون
3ـ خدمات پرستاری
ـ نوار قلب
ـ اندازه‌گیری قد و وزن و فشارخون
4ـ بینایی سنجی
ـ اندازه‌گیری دید هر دو چشم
ـ تعیین دید رنگی چشم
ـ ارجاع به چشم پزشك در صورت نیاز
5ـ شنوایی سنجی برای افراد بالای 40 سال
6ـ معاینات پزشك طرح
ـ معاینه عمومی اندام ها
ـ معاینه از نظر بیماریهای قلبی ـ عروقی و در صورت نیاز ارجاع به متخصص قلب و عروق جهت مشاوره و درمان
ـ ارجاع جهت انجام معاینات تكمیلی مانند سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیولوژی ، زنان و ... در صورت تشخیص پزشك طرح
ـ در صورت نیاز ارجاع به كلینیك های تخصصی ( بر حسب مورد(
7
ـ آزمایش خون و بر حسب نیاز آزمایشهای تكمیلی دیگر
8ـ مشاوره با پزشك متخصص
ـ بررسی پرونده توسط متخصص قلب و عروق و بر حسب نیاز ارجاع جهت انجام آزمایشات تكمیلی دیگر)‌تست ورزش ، اكو ، نوار قلب مجدد(
ـ بررسی پرونده توسط متخصص طب كار و اقدامات درمانی در صورت نیاز
ـ بررسی پرونده توسط سایر متخصصین با توجه به توصیه پزشك طرح
9ـ واحد طرح پایش
این واحد علاوه بر ارائه خدمات پزشكی فوق به موارد ذیل نیز اهتمام دارد:
-
ثبت و بایگانی اطلاعات
ـ بررسی پرونده توسط كارشناس مدارك پزشكی
- تهیه و ارائه شناسنامه سلامت
ـ پایش سلامت كاركنان و كمك به درمان بیماریها
- نیاز سنجی آموزشی
ـ آنالیز آماری و تحلیل داده ها
ـ ارائه گزارش نتایج و یافته‌های طرح به مسئولین جهت برنامه‌ریزی‌های استراتژیك
ـ بررسی و شناسایی عوارض و بیماریهای ناشی از كار و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط كار
- برگزاری كارگاه های آموزشی در جهت ارتقاء دانش سلامت
- تهیه و چاپ نشریات، كتب و رسانه های آموزشی

خدمات دهنده:
ـ كارشناسان واحد طرح پایش