امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ساعت 4:23 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


  • اجزاء محدود پیشرفته


    مراجع
  • Jacob Fish, Ted Belytschko, A First Course in Finite Elements, John Wiley & Sons, 2007

  • Klaus-Jurgen Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

  • J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element Method, 3rd edition, McGraw Hill, 2006

  • Thomas J.R. Hughes, The Finite Element Method – Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice Hall, 1987

  • Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 5th edition, Thomson, 2007


اسلایدهای درس:

 

یکشنبه ششم مهر 1393 ساعت 8:39 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


مکانیک محیط های پیوسته


مراجع:

• W.M. Lai, D. Rubin, E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, 4th ed., Elsevier, 2010
• J.N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge, 2008
• G.T. Mase, R. Smelser, G.E. Mase, Continuum Mechanics for Engineers, CRC, 2010


اسلایدهای درس:
Get Dropbox