امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:32 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


  • نانومکانیک محاسباتی
  • نانو بیو مواد
  • مکانیک تغییر شکل های بزرگ
  • مکانیک ضربه
  • رفتار مواد در نرخ کرنش های بالا
  • مکانیک محیط های پیوسته ناموضعی و مرتبه بالا