امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
یکشنبه ششم مهر 1393 ساعت 8:39 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


مکانیک محیط های پیوسته


مراجع:

• W.M. Lai, D. Rubin, E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, 4th ed., Elsevier, 2010
• J.N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge, 2008
• G.T. Mase, R. Smelser, G.E. Mase, Continuum Mechanics for Engineers, CRC, 2010


اسلایدهای درس:
Get Dropbox