امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:29 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


سوابق تدریس


 • کارشناسی ارشد: ریاضیات پیشرفته، مکانیک محیط های پیوسته، الاستیسیته، اجزاء محدود پیشرفته
 • کارشناسی:
 • دروس پایه: ریاضی عمومی 1، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی،
 • دروس اصلی: علم مواد، مقاومت مصالح 1،۲، طراحی اجزاء 1،2،
 • دروس تخصصی: مقاومت مصالح ۳، مقدمه ای بر اجزاء محدود

سوابق پژوهشی
 • مدلسازی دینامیکی-سازه ای خودرو تحت بارهای ضربه ای، 1389
 • مدلسازی چندمقیاسی بافت استخوانی، دانشگاه صنعتی شریف، 1388
 • مطالعه رفتار مواد تحت نرخ کرنش های بالا، دانشگاه صنعتی شریف، 1387
 • ارائه مدل ساختاری محیط پیوسته معادل برای نانوسازه های کربنی، 1383
 • مدلسازی پدیده نفوذ، نفوذگر و ضدنفوذگر، 1382
 • بررسی، طراحی و بهینه سازی بوم حلقوی شونده ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381

سوابق اجرایی

 • سرپرست دانشکده فنی مهندسی
 • معاون دانشجویی دانشگاه
 • معاون فرهنگی دانشگاه
 • مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه
 • مدیر فنی، شرکت مهندسی پیشرفته و پژوهشی عطاء، تهران 1384-1387