امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


قوانین و آیین نامه ها

اعضای هیات علمی كه بیشترین پژوهشگران كشور را تشكیل می‌دهند معمولاً با فعالیت‌های ستادی و اداری و آیین‌نامه‌های مرتبط با پژوهش در دانشگاه آشنایی كاملی ندارند كه این ناآشنایی در بسیاری موارد به فعالیت‌های پژوهشی آنها لطمه می‌زند و در نهایت باعث افت كیفیت و كمیت پژوهش‌ها می‌گردد. آشنایی با زیر و بم این فعالیت‌ها كه به نظر می‌رسد در حوصله پژوهشگران نباشد بسیارضروری و به نفع كل نظام پژوهشی دانشگاه است. چه بسا پژوهشگران با مطالعه فرآیندها به پیشنهادهایی برسند كه معاونت را در بهكرد این سیستم یاری دهد. این مجموعه به همین منظور در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تهیه شده است كه پژوهشگران را در مسیر فرایندهای كاری مرتبط با پژوهش قرار می دهد. نظر به اینكه این آیین نامه‌ها به طور سالیانه بازبینی و در صورت نیاز اصلاح می‌شود، درخواست می‌گردد با ارسال پیشنهادهای خود حوزه معاونت پژوهشی را در اهداف زیر یاری كنید:

 

> تسهیل هر چه بیشتر پژوهش
> ارتقای كیفیت پژوهش
> سوق دادن پژوهش به سوی حل مشكلات كشور
> هموار كردن مسیر انتشار نتایج تحقیقات

 
مصوبات داخلی
مصوبات وزارت علوم