امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

 

  • معرفی اداره پژوهشی

انجام امور مربوط به برنامه های پژوهشی یا برنامه هایی در سطوح مختلف دوره های دانشگاهی، بررسی پروژه های تحقیقاتی و مقالات و ...... و همچنین هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت ها به شرح ذیل را عهده دار می باشد.
1- مدیریت و نظارت بر امور دبیرخانه پژوهش و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روندكاری
2- انجام امور مربوط به پژوهانه
3- انجام امور مربوط به عضویت در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
4- انجام امور مربوط به سخنرانیهای علمی برگزار شده در داخل دانشگاه
5- انجام امور مربوط به وارد کردن اطلاعات پایه در نرم افزار پژوهش و امتیاز ات متفرقه بر اساس مصوبات شورای پژوهشی و آیین نامه پژوهانه (امتیازات اختراع و ...)
6- هماهنگی وپیگیری امور اداری واحد های حوزه پژوهش.
7- هماهنگی و پیگیری برای دعوت به جلسات شورای پژوهشی و تنظیم صورتجلسات و انجام کارهای مربوط به شورا
8- اطلاع رسانی لازم موارد پژوهش به ایمیل اساتید
9- انجام امور مربوط به نشریات تخصصی دانشگاه
10- انجام امور مربوط به درخواست های شرکت در همایش های خارجی
11- انجام امور مربوط به درخواست های شرکت در کارگاه های خارجی، برگزاری نمایشگاهها و مدارس تحقیقاتی
12- انجام امور مربوط به درخواست فرصت مطالعاتی

 


  • تماس با ما
مجتبی شاه قلعه

پست الکترونیکی :press@qut.ac.ir

شماره تلفن: 36641601-025 داخلی (117)