امروز : شنبه نهم بهمن 1400
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


صفحه اصلی

آزمایشگاه مرکزی:
دانشگاه صنعتی قم در سال 1395 با هدف ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ی مورد نیاز گروه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره‌وری بهینه از امکانات موجود، صرفه‌جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیرضروری، امکان بهره‌برداری از داده‌ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری‌شدن دستگاه‌ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه‌ی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی تاسیس گردید.  
اهداف کلی این مرکز پژوهشی عبارتند از:
- نهادینه‌کردن فرهنگ اشتراک‌گذاری منابع و توانمندی‌های علمی و آزمایشگاهی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)
- امکان برنامه‌ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی
- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارایه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش‌دیده و متخصص
- زمینه‌سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم‌آوردن امکان خرید دستگاه‌های ضروری
- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح موسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزی
- تسهیل در بهره‌برداری بهینه از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موجود در موسسه
- تسهیل خدمات‌رسانی در شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)
- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی استانی، ملی و بین‌المللی
- سهولت در برقراری نظام HSE(سلامت، ایمنی و محیط زیست)
آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه‌ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارایه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است. درحال حاضر آزمایشگاه مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی کشوراست. کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه دارای تخفیف در خدمات ارایه شده می باشند. نحوه ارایه خدمات دستگاهی و نرخ تعرفه‌های آن ها در وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه توضیح داده شده است. این آزمایشگاه نیاز به طرح و برنامه عملیاتی جدید جهت پویایی دارد که در فازهای بعدی برنامه به آن پرداخته خواهد شد.
ثبت نام بازنشانی رمز ورود