امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


تماس با ما

تماس با ما
آدرس: قم، بلوار شهید خداکرم، جاده قدیم قم تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم
پست الکترونیک:centrallab –at- qut.ac.ir
شماره تماس:36641601-025
شماره فکس:36641604-025
 
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir