امروز : سه شنبه چهارم مهر 1402
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


تماس با ما

تماس با ما
آدرس: قم، بلوار شهید خداکرم، جاده قدیم قم تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم
پست الکترونیک:centrallab –at- qut.ac.ir
شماره تماس:36641601-025 داخلی 141
شماره فکس:36641604-025