امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


تعرفه خدمات آزمایشگاهی

 

موارد/دستگاه

هزينه خدمات( ريال)

 AFM contact

هزينه خدمات( ريال)

 AFM semi contact

هزينه خدمات (ریال)
STM

هر آناليز  

6000000

6000000

500000

آماده سازي نمونه

100000

100000

100000

تکثیر تصوير

به ازای هر عکس اضافی 20000 ریال

به ازای هر عکس اضافی 20000 ریال

  به ازای هر عکس اضافی 20000 ریال

ویرایش تصویر

به ازای هر عکس اضافی 50000 ریال

به ازای هر عکس اضافی 50000 ریال

به ازای هر عکس اضافی 50000 ریال

 

نام دستگاه

هزینه هر تست

توضیحات

اسپاترینگ

1000000 ریال

لایه های عایق

اسپاترینگ

500000 ریال

       لایه های مسی

اسپاترینگ

1000000 ریال

       لایه های طلا

نام دستگاه

هزینه هر نمونه

توضیحات

  اسپکتروفوتومتر UV-VIS 

400000 ریال

 

نام دستگاه

هزینه هر ساعت

توضیحات

حمام اولتراسونیک 

100000 ریال

 

نام ماده

هزینه هر لیتر

توضیحات

آب مقطر (P)

20000 ریال

 

آب دیونیزه (UP)

50000 ریال

 

 
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir