امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


خدمات آزمایشگاهی

راهنمای استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم:

1.   ارسال فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی و مستندات مربوط به تخفیف هزینه خدمات به آدرس ایمیلcentrallab –at- qut.ac.ir 
2.   تحویل نمونه به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم (ارسال نمونه‌ها از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد).
3.   واریز هزینه خدمات آزمایشگاهی درخواستی به شماره حساب اختصاصی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم و ارسال تصویر فیش پرداختی به ایمیلcentrallab –at- qut.ac.ir (با کلیک بر روی کد خدمات مورد نظر وارد صفحه پرداخت الکترونیکی هزینه خدمات خواهید شد.)
4.   ارسال نتیجه‌ی آزمایش‌ها به آدرس ایمیل درخواست کننده

 نکات مهم:

  •  کلیه خدمات برای دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی قم، شامل 50% تخفیف می باشد (پرداخت می تواند از محل گرنت پژوهشی اساتید و یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گردد).
  • کلیه خدمات برای درخواست های صورت گرفته از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی وزارت علوم منطقه 4 پژوهشی کشور، شامل 30% تخفیف می گردد (ارایه معرفی نامه از ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه/مرکز مبداء جهت استفاده از این تخفیف ضروری می باشد).
  • کلیه خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها، مشمول 20% تخفیف خواهد شد (ارایه تصویر کارت هیات علمی و یا دانشجویی جهت استفاده از این تخفیف ضروری می باشد).
  • نتایج آزمون برای حداکثر تا 2 ماه بعد از ارسال نمونه، نگهداری می گردد و بعد از حذف، امکان ارسال مجدد نتایج وجود نخواهد داشت.
  • هزینه خدمات با درنظر گرفتن تعداد نمونه، زمان استفاده، شرایط مورد نظر و هم چنین لحاظ کردن تخفیف شامل حال متقاضی پرداخت می گردد.
>

نام دستگاه/آزمون/خدمات

کد خدمات

شرایط

واحد خدمات

هزینه خدمات (تومان)

توضیحات

آنالیز گرما سنجی روبشی (DSC)

01

نمونه اشتعالی نباشد، محدوده دمایی از دمای محیط تا 500 درجه سانتی گراد - مقدار نمونه حدود 40 میلی گرم

نمونه

 

150.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر هوا (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

نمونه

 

160.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر نیتروژن (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

آنالیز گرما وزن سنجی (TGA)

 

02

 

نمونه اشتعالی نباشد. محدوده دمایی از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد - مقدار نمونه حدود 80 میلی گرم

نمونه

 

150.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر هوا (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

نمونه

 

160.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر نیتروژن (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

آنالیز گرما سنجی روبشی و گرما وزن سنجی همزمان (DSC/TGA)

03

نمونه اشتعالی نباشد. محدوده دمایی از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد - مقدار نمونه حدود 80 میلی گرم

نمونه

 

160.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر هوا (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

نمونه

 

200.000

(مدت آزمون تا 1 ساعت)

اتمسفر نیتروژن (برای آزمون های بیش از 1 ساعت بازای هر 30 دقیقه 20% به هزینه خدمات اضافه می گردد.)

مخلوط کن داخلی (Internal Mixer)

04

ظرفیت محفظه

 50 سی سی

ساعت

150.000

-

پرس گرم 30 تن

05

ابعاد 30*30

سانتی متر مربع

ساعت

80.000

حداکتر دمای قابل استفاده 300 درجه سانتیگراد

حمام اولتراسونیک پروبی

06

-

15 دقیقه

40000

-

اسپاترینگ

07

 -

نمونه

150.000

عایق - مس - طلا 

آب دیونیزه

08

-

لیتر

15.000

-

آب مقطر

09

-

لیتر

7.000

-

رئومتر پخت لاستیک

10

محدوده دمایی از دمای محیط تا 250 درجه سانتیگراد

نمونه

80000 مقدار نمونه برای هر تست حدود 5 گرم 
آزمون کشش 11

لود سل های انتخابی : 20، 100 یا 2000 کیلوگرم نیرو،

انجام آزمون در دمای محیط

نمونه 50000نمونه فیلم یا دمبل (مدت زمان آزمون برای هر نمونه حداکثر 30 دقیقه) 

UV-VIS

12

حالت عبوری و انعکاسی

نمونه

 

25000

 

ساعت

 

100000

 

 ستون کد خدمات به صورت لینک بوده که با کلیک بر روی آن به صفحه پرداخت وجه الکترونیکی منتقل می گردد.