امروز : سه شنبه چهارم مهر 1402
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه ها و تجهیزات

 

عناوین آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ردیف

عنوان فضای آزمایشگاه/کارگاه

 

واحدهای درسی ارائه‌شده در آزمایشگاه

رشته (گرایش)

1

کارگاه برق

1

کارگاه برق

مهندسی برق (مشترک) / مهندسی کامپیوتر

2

آز مبانی مهندسی برق

مهندسی مکانیک (مشترک) / مهندسی صنایع

2

آزمایشگاه الکترونیک و سیستم‌های دیجیتال

3

آزمایشگاه الکترونیک

مهندسی برق (مشترک)

4

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال 1

مهندسی برق (مشترک)

5

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال 2

مهندسی برق (مشترک)

6

آزمایشگاه الکترونیک 3

مهندسی برق (الکترونیک)

7

آزمایشگاه ریزپردازنده

مهندسی کامپیوتر

3

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و کنترل خطی

8

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری

مهندسی برق (مشترک)

9

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی

مهندسی برق (مشترک)

10

آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

مهندسی برق (الکترونیک)

11

آزمایشگاه مدارهای منطقی

مهندسی کامپیوتر

12

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

مهندسی کامپیوتر

4

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی

13

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1

مهندسی برق (مشترک)

14

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 2

مهندسی برق (قدرت)

5

آزمایشگاه تحلیل سیستم و الکترونیک صنعتی

15

آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت

مهندسی برق (قدرت)

16

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

مهندسی برق (قدرت، کنترل، الکترونیک)

6

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و ریزموج و آنتن

17

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

مهندسی برق (مخابرات)

18

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

مهندسی برق (مخابرات)

19

آزمایشگاه ریزموج و آنتن

مهندسی برق (مخابرات)

7

آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

20

آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

مهندسی برق (مخابرات)

8

آزمایشگاه کنترل صنعتی و ابزاردقیق

21

آزمایشگاه کنترل صنعتی

مهندسی برق (کنترل)

22

آزمایشگاه ابزاردقیق

مهندسی برق (کنترل)

23

آزمایشگاه کنترل

مهندسی انرژی

24

آزمایشگاه کنترل فرایندها

مهندسی پلیمر

*

سایت دانشگاه

25

کارگاه متلب

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

26

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

27

کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

*

آزمایشگاه‌های دانشکده برق

28

آزمایشگاه سیستم‌های انرژی الکتریکی

مهندسی انرژی

9

آزمایشگاه مرکزی

*

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق


عناوین آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی مکانیک

ردیف

عنوان فضای آزمایشگاه/کارگاه

 

واحدهای درسی ارائه‌شده در آزمایشگاه

رشته (گرایش)

1

کارگاه ماشین ابزار و ورق‌کاری

1

کارگاه عمومی

مهندسی برق / مهندسی پلیمر / فیزیک‌مهندسی

2

کارگاه ماشین ابزار

مهندسی مکانیک (مشترک) / مهندسی صنایع

2

کارگاه جوش و ریخته‌گری

3

کارگاه جوش

مهندسی مکانیک (مشترک) / مهندسی صنایع

4

کارگاه ریخته‌گری

مهندسی صنایع

3

آزمایشگاه مقاومت مصالح

5

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مهندسی مکانیک (مشترک)

6

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

مهندسی مکانیک (مشترک)

4

آزمایشگاه اتومکانیک

7

آزمایشگاه اتومکانیک

مهندسی مکانیک (مشترک)

5

آزمایشگاه ترمودینامیک و تأسیسات

8

آزمایشگاه ترمودینامیک

مهندسی مکانیک (مشترک)

9

آزمایشگاه تأسیسات

مهندسی مکانیک (مشترک)

6

آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر

10

آزمایشگاه انرژی خورشیدی

مهندسی انرژی

11

آزمایشگاه ممیزی انرژی

مهندسی انرژی

7

آزمایشگاه فیزیک 1

12

آزمایشگاه فیزیک 1

فیزیک مهندسی

8

آزمایشگاه فیزیک 2

13

آزمایشگاه فیزیک 2

فیزیک مهندسی

9

آزمایشگاه فیزیک مدرن

14

آزمایشگاه فیزیک مدرن

فیزیک مهندسی

10

آزمایشگاه حالت جامد

15

آزمایشگاه حالت جامد

فیزیک مهندسی

11

آزمایشگاه اپتیک و پلاسما

16

آزمایشگاه اپتیک

فیزیک مهندسی

17

آزمایشگاه پلاسما

فیزیک مهندسی

*

آزمایشگاه مرکزی (کارگاه ماشین ابزار و ریخته‌گری)

*

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک


عناوین آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده فنی مهندسی

ردیف

عنوان فضای آزمایشگاه/کارگاه

 

واحدهای درسی ارائه‌شده در آزمایشگاه

رشته (گرایش)

1

کارگاه هیدرولیک و سیالات

1

آزمایشگاه هیدرولیک

مهندسی عمران

2

آزمایشگاه سیالات

مهندسی مکانیک

3

آزمایشگاه انتقال حرارت

مکانیک / انرژی

2

آزمایشگاه عمران

4

آزمایشگاه مصالح‌شناسی

مهندسی عمران

5

آزمایشگاه مکانیک خاک

مهندسی عمران

6

آزمایشگاه بتن

مهندسی عمران

3

آزمایشگاه شیمی‌پلیمر

7

آزمایشگاه شیمی‌فیزیک پلیمرها

مهندسی پلیمر

8

آزمایشگاه شیمی‌پلیمر

مهندسی پلیمر

4

کارگاه پلیمر

9

کارگاه کامپوزیت

مهندسی پلیمر

10

آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

مهندسی پلیمر

11

کارگاه لاستیک

مهندسی پلیمر

12

کارگاه فراورش

مهندسی پلیمر

5

آزمایشگاه شناسایی پلیمر

13

آزمایشگاه شناسایی پلیمر

مهندسی پلیمر

*

آزمایشگاه مرکزی (آزمایشگاه شناسایی پلیمر)

*

آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

مهندسی پلیمر


عناوین آزمایشگاهها و کارگاههای گروه‌های مستقل

ردیف

عنوان فضای آزمایشگاه/کارگاه

 

واحدهای درسی ارائه‌شده در آزمایشگاه

رشته (گرایش)

1

آزمایشگاه شیمی

1

آزمایشگاه شیمی عمومی

گروه شیمی

2

آزمایشگاه شیمی 1

گروه شیمی

3

آزمایشگاه شیمی 2

گروه شیمی

4

آزمایشگاه شیمی آلی

گروه شیمی

*

آزمایشگاه مرکزی (آزمایشگاه شیمی)

*

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی

گروه شیمی

جمع بندی

دانشکده

تعداد فضای آزمایشگاهی

تعداد واحد درسی ارائه‌شده

مهندسی برق و کامپیوتـر

8

28

مهندسی مکانیـــــک

11

17

فنی مهندسی و علوم پایـه

5

13

گروه‌های مستقل

1

4

مجموع دانشکده‌ها

25

62