امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


گروه مهندسی پلیمر

1- نانو تکنولوژی پلیمرها

2- کاربرد پلیمرها در انرژیهای تجدیدپذیر

3- بازیافت ضایعات پلیمری

4- حرکت به سمت جایگزینی محصولات و مصنوعات با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

5- تدوین استانداردهای حیطه مهندسی پلیمر

6- کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف

7- توسعه صنایع رنگ، رزین و چسب

8- توسعه محصولات الاستومری، پلاستیکی و کامپوزیتی