امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


گروه مهندسی پلیمر

1- نانو تکنولوژی پلیمرها

2- کاربرد پلیمرها در انرژیهای تجدیدپذیر

3- بازیافت ضایعات پلیمری

4- حرکت به سمت جایگزینی محصولات و مصنوعات با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

5- تدوین استانداردهای حیطه مهندسی پلیمر

6- کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف

7- توسعه صنایع رنگ، رزین و چسب

8- توسعه محصولات الاستومری، پلاستیکی و کامپوزیتی

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir