امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


معرفی کارشناس امور پژوهشیمعصومه کاشفی
کارشناس مسئول امور پژوهشی و فناوری
 شماره تماس: 02536169534مجتبی شاقلعه

کارشناس مسئول امور پژوهشی و فناوری
 
شماره تماس: 02536169532 

شرح وظایف کارشناس امور پژوهشی و فناوری

  • پیگیری و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته ترفیع دانشگاه
  • پیگیری کلیه فرآیندهای مرتبط با پژوهانه عضو هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • بررسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات علمی
  • ارزیابی مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی و انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن
  • گزارش گیری از مقالات، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی، پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه و غیره
  • آموزش اساتید و کارکنان دانشگاه جهت آشنایی بیشتر با قوانین مرتبط با فعالیت های پژوهشی
  • درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سایت دانشگاه
  • هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه
  • سایر امور محوله مرتبط با امور پژوهشی دانشگاه