امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


گروه مکانیک- ساخت و تولید

1- مکانیزاسیون و خودکار سازی طراحی، ساخت، مونتاژ، حمل و نقل، بازرسی، عرضه و ....

2- توسعه تکنیک های جدید طراحی و فرایندهای مدرن تولید اعم از براده برداری، آهنگری، ریخته گری و ...

3- ارتقاء روشهای بازرسی و آزمونهای غیر مخرب اعم از فراصوت، پخش آوایی، جریان گردابی، رادیوگرافی و ...

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir