امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


S.Mohammad Ali Aleomraninejad

معرفی
پنجشنبه هشتم شهریور 1397 ساعت 12:9 ق ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Seyed Mohammad Ali Aleomraninejad


Educations

  • Ph. D:  Azarbaijan Shahid Madani UniversityFixed point theory
  • M. Sc:  Azarbaijan Shahid Madani UniversityApproximation theory