امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


S.Mohammad Ali Aleomraninejad

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 6:16 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Teaching Course

         ·            Real Analysis 1

         ·            Mathematical Analysis

         ·            Numerical method for integral equation

         ·            General Mathematics 1, 2

         ·            Differential Equations

         ·            Numerical Calculations

         ·            Engineering Mathematics