امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:17 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
۱۳۹۵-۱۳۹۷

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
1394-1396

سرپرست دانشکده فنی مهندسی
1393-1394

دبیر شورای هم اندیشی اساتید
1393-1397

عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
1393-

معاون دانشجویی دانشگاه 
1391-1393

معاون فرهنگی دانشگاه
1391-1391

مدیر کل امور دانشجویی
1390-1391