امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 10:50 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


تئوری الاستیسیته 1

  • مراجع
    • Martin H. Sadd, Elasticity; Theory, Applications, and Numerics, Second Edition, Academic Press, 2009
    • Arthur P. Boresi, Ken P. Chong and James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, Third EditionJohn Wiley & Sons, 2011