امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جواد شریفی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sharifi@qut.ac.ir
2 هادی زیانی برق-مخابرات دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zayyani@qut.ac.ir
3 احسان نجفی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi@qut.ac.ir
4 سیدمحمد دهقان دهنوی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
dehghan@qut.ac.ir
5 عبدالرضا رسولی کناری کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasouli@qut.ac.ir
6 محبوبه شمسی کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
shamsi@qut.ac.ir
7 مجید آقایی کامپیوتر مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
agai@qut.ac.ir
8 مرتضی محجل کفشدوز کامپیوتر -سخت افزار استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohajjel@qut.ac.ir
9 مهدی بکرانی برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bekrani@qut.ac.ir
10 سعید حسن زاده برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hasanzadeh@qut.ac.ir
11 مجتبی حیدری برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heydari@qut.ac.ir
12 روزبه رجبی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rajabi@qut.ac.ir
13 محمد مهدی تسخیری برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
taskhiri@qut.ac.ir
14 سعید فاخته بلسی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fakhte@qut.ac.ir
15 محمدرضا فتح اللهی برق-الکترونیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fathollahi@qut.ac.ir
16 نرگس صادق زاده نخود بریز برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sadeghzadeh@qut.ac.ir
17 میثم یادگار برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
yadegar@qut.ac.ir
 
 
 
 
 
ثبت نام بازنشانی رمز ورود