امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
روزبه رجبی :: سوابق
چهارشنبه یازدهم آذر 1394 ساعت 10:34 ق ظ - توسط : روزبه رجبی


سوابق اجرایی:
مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک دانشگاه صنعتی قم :: شهریور 1395 تا آذر 1397
رئیس آزمایشگاه مرکزی و دبیر شورای آزمایشگاه دانشگاه صنعتی قم :: خرداد 1395 تا شهریور 1397
عضو شورای راهبردی فناوری‌های زیست‌سازگار دانشگاه صنعتی قم


سوابق آموزشی:
دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین تهران

سوابق پژوهشی:
پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران
آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

سوابق کاری:
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرکت مهندسین مشاور شتاب آرش