امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معرفی
روزبه رجبی :: استادیار گروه مخابرات
پنجشنبه دوازدهم آذر 1394 ساعت 5:26 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


دکترای مهندسی برق مخابرات سیستم :: دانشگاه تربیت مدرس :: 1393
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک :: دانشگاه تربیت مدرس :: 1388
کارشناسی مهندسی برق مخابرات :: دانشگاه علم و صنعت :: 1386