امروز : دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1403
یکشنبه هشتم اردیبهشت 1398 ساعت 9:16 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


بسمه تعالي
مشخصات فردي
        نام و نام خانوادگی:  محسن نجفی              محل تولد :  تهران تاريخ تولد : 1359                 
 
سوابق تحصيلي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

زمان تحصيل

معدل

دکتری*

مهندسي پليمر

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

1387~1393

18.50

كارشناسي ارشد*

مهندسي پليمر-صنايع پليمر

دانشگاه صنعتي اميركبير

1381~1383

17.30

كارشناسي**

مهندسي پليمر-صنايع پليمر

دانشگاه صنعتي اميركبير

1377~1381

16.05

* پروژه دکتری زیر نظر اساتید راهنما دکتر محمود پروازی نیا و دکتر میر حمیدرضا قریشی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و همچنین مشاوره پروفسور   C. Kiparissidesاز دانشگاه تسالونیکی یونان انجام گرفته است.
**پروژه كارشناسي ارشد زیر نظر اساتید راهنما دکتر سعید پورمهدیان از دانشگاه صنعتي اميركبير و
       دکتر علیرضا مهدویان از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی انجام گرفته است.
*** پروژه كارشناسي زیر نظر استاد راهنما دکتر حسین نازکدست انجام گرفته است.
سوابق پژوهشی
 • مقالات  چاپ شده در مجلات علمی
 1. M. Najafi, M. Parvazinia, H. Ghoreishy, C. Kiparissides, " Development of a 2D Single Particle Model to Analyze the Effect of Initial Particle Shape and Breakage in Olefin Polymerization", Macromolecular Reaction Engineering, 2014, 8(1), 29-45
 2. M. Najafi, M. Parvazinia, H. Ghoreishy, " Modelling the effects of fragment patterns on molecular properties and particle overheating in olefin polymerization", Polyolefins Journal, 2014, 1(2), 77-91 
 3. M. Najafi, M. Parvazinia, , "Computational Modeling of Particle Fragmentation in the Heterogeneous Olefin Polymerization", Macromolecular Theory and Simulations, 2015, 9(1), 29-40.
 4. M. Nouri, M. Parvazinia, H., M. Najafi,  "Mathematical modeling of the effect of catalyst initial shape and the crack pattern in olefin copolymerization", Polyolefins Journal, 2015, 1(2), 121-133 
 
 
 • مقالات  مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی
 1. M. Najafi, S. Pourmahdian, A. R. Mahdavian; “A Comparison Study between Different Feeding Policies in Emulsion Copolymerization of Vinyl acetate and 2- ethyl hexyl acrylate”. 40th International Symposium on Macromolecules (MACRO 2004), Paris, France, July 2004.
 2. M. Najafi, S. Pourmahdian, A. R. Mahdavian; “Study on the Surface Properties of the Latex Films Made by Seeded Emulsion Polymerization of Vinyl acetate and 2- ethyl hexyl acrylate”. 40th International Symposium on Macromolecules (MACRO 2004), Paris, France, July 2004
 3. Mohsen Najafi, S. Pourmahdian, A. Mahdavian; “Study on the surface properties of latex made in seeded emulsion copolymerization”. 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, 2007, Sharif  University, Tehran, Iran
 4. M. Najafi, R. Foudazi , H. Nazockdast;“Mixing Analysis of Extensional Flow Mixers, EFM”. 24th Annual Meeting of Polymer Processing Society , June 2008, Salerno, Italy
 5. M. Najafi, R. Foudazi ,“Numerical Analysis of Mixing in Extensional Flow Mixers, EFM”. 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, 2009, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
 6. M. Najafi, S. Shams; “Modelling of  kinetic polymerization of olefins synthesized by multiple-site catalysts” 17th Regional Symposium on Chemical Engineering, 2010, Bangkok, Thailand
 7. J. Khademzade Yegane, M. Najafi; "Electrical and Mechanical Properties of HDPE/EVA blend in presence of carbon black nanoparticles: Effect of EVA Content", The 7th International Color & Coating Congress, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2017
 8. J. Khademzade Yegane, M. Najafi; " Electrical and Mechanical Properties of HDPE/EVA in presence of carbon black nanoparticles: Effect of Carbon Black Grade and Its Content", The 7th International Color & Coating Congress, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2017
 9. R. Eslami1, A. Azizi, M. Najafi; " Study the Effect of glycerol content on mechanical properties of starch Nanocomposite films", The 7th International Color & Coating Congress, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2017
 10. R. Eslami1, A. Azizi, M. Najafi; " Study the Effect of Cellulose nanofibrils (CNFs) on mechanical properties of starch films", The 3rd International Conference on Masterbatch & Polymer Compounds Tehran-5,6th  Feb 2018
   
 • طرح های پژوهشی
 1. بررسی جايگاه افزودنی ها در صنايع پتروشيمی (شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي)
 2. رفع مشکل چسبندگی فيلم های LDPE با استفاده از )Slip & Anti blocking Agent شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي)
 3. بررسی تاثير تکنيک خوراک دهی در پليمريزاسيون امولسيوني ونيل استات و 2-اتيل هگزيل اکريلات بر خواص سطحي لاتکس(مجری طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1384)
 4. اصلاح خواص سطحی لاتکس های پلی وينيل استات با استفاده از کومونومر های اکريليک ( مجری طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1385)
 5. بررسی پارامتر های اختلاط در مخلوط کننده های با جریان کششی (مجری طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1386)
 6. تحليل جريان مذاب پليمري با مدل تواني در مخلوط كننده هاي داراي ميدان هاي كششي با نرم افزار Fluent  ( همکار طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1387)
 7. مدلسازی سینتیک پلیمریزاسیون پلی الفین های سنتز شده توسط کاتالیست های چند سایتی (مجری طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 1389)
 سوابق کاری
 • همکاری با شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در انجام پروژه های تحقیقاتی ( از سال 1382 تا 1383 )
 • امریه سربازی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر (از سال 1383 تا 1389 )
 • همکاری با دانشگاه صنعتی امیر کبیر واحد ماهشهر ( از سال 1384 تا 1385 )
 • بورسیه دکتری دانشگاه صنعتی قم (1389 تا 1393)
 • عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم (1396 تا کنون)
علایق  پژوهشی
 • مدلسازی واکنش های پلیمریزاسیون
 • مطالعه بر رویرفتار رئولوژیکی سیالات در حضور ذرات جامد
 • مدلسازیدینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 • کنترل واکنش های پلیمریزاسیون
 • سنتز پلیمر ها به روش امولسیونی و سوسپانسیونی
 • اصلاح شیمیایی پلیمر ها و سنتز کوپلیمرها جهت این منظور
 عناوين
 • کسب مدال نقرهکشوري در المپياد رياضی سال 1376
 • کسب رتبه 785 در کنکور سراسری 1377 و قبولی در رشته مهندسی پلیمر - صنایع پلیمردانشگاه امیر کبیر
 • کسب رتبه پنجم با معدل 16.05 در بین فارغ التحصیل های کارشناسی وروی1377 رشته مهندسی پلیمر - صنایع از پلیمردانشگاه امیر کبیر
 • کسب رتبه 4 در کنکور کارشناسي ارشد سال 1381 و قبولی در رشته مهندسی پلیمر - صنایع پلیمردانشگاه امیر کبیر
 • کسب رتبه ششم با معدل 17.3 در بین فارغ التحصیل های کارشناسی ارشد وروی1381 رشته مهندسی پلیمر - صنایع از پلیمردانشگاه امیر کبیر
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 مهارت ها
 • آشنایی با نرم افزار های مهندسی Fluent & Gambit و Matlab در سطح متوسط
 • آشنایی با نرم افزار های مهندسی Hysis, Aspen & Ansys   در سطح مقدماتی