امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1402 ساعت 9:0 ق ظ - توسط : بهمن خسروی


 نام و نام خانوادگی : بهمن خسروی

     دانشیار گروه ریاضی

آدرس محل کار:

قم -   کیلومتر 2 بلوار خدا کرم (جاده قدیم تهران)  - جنب هلال احمر -دانشگاه صنعتی قم -  گروه ریاضی
صندوق پستی 
1519-37195

تلفن محل کار:

36169861 (25)(98+) 

محل و تاریخ تولد:

 تهران، 1360

تحصیلات:

 • کارشناسی: رشته  ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، 1383؛
 • کارشناسی ارشد: رشته ریاضی محض (گرایش رمزنگاری بوسیله نظریه گراف­ها) از دانشگاه شهید بهشتی، 1385؛
 • دکترا: رشته ریاضی محض در گرایش جبر جامع (گراف­های کیلی نیم­گروه­ها) از دانشگاه شهید بهشتی، 1389؛

اساتید راهنما:

 • دکترا: سرکار خانم دکتر محمودی؛
 • کارشناسی ارشد: جناب آقای دکتر حاجی ابوالحسن؛

سوابق تدریس:

 • کارشناسی:
 • جبر مجرد یک
 • جبر خطی
 • نظریه گرافها و کاربردها
 • ریاضی یک
 • ریاضی دو
 • ریاضی پیش دانشگاهی
 • ریاضی مهندسی
 • محاسبات عددی
 • معادلات دیفرانسیل
 • ساختمانهای گسسته
 • مباحث ویژه در ریاضیات
 • نظریه اعداد
 • برنامه ریزی ریاضی
 • کارشناسی ارشد:
 • ریاضیات پیشرفته در رمزنگاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • روشهای عددی در جبرخطی (جبرخطی عددی)
 • مباحث ویژه در آنالیز عددی

سوابق پژهشی:

 

 • مقالات ژورنالی:
 1. Text Steganography by changing the black color, AUT journal of Mathematics and computing, https://doi.org/10.22060/ajmc.2023.21801.1111 (2023). (علمی-پژوهشی، ISC)
 2. Cayley graphs of groupoids and generalized fat-trees, Indian J. Pure Appl. Math. (2022). https://doi.org/10.1007/s13226-022-00326-6      (ISI)
 3. پنهان‌نگاری در متن بر اساس روش‌های ترازبندی متن، مجله علمی-پژوهشی «علوم و فناوری‌های پدافند نوین»، (همراه با بهنام خسروی)، 1400، 12(2)، 159-167. (علمی-پژوهشی، ISC)
 4. On the automorphism groups of vertex-transitive Cayley digraphs of monoids, Journal of Algebraic Combinatorics, 53 (2021), 227-251. (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi)  (ISI)
 5. Routing algorithms for the shuffle-exchange permutation network, The Journal of Supercomputing, 77 (10) (2021), 11556-11574.   (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi)  (ISI)
 6. گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها، «نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی« (همراه با بهنام خسروی)، 1399، 39(67)، 61-91                  (ISC)
 7. On reconstruction of normal edge-Transitive Cayley graphs, Annals of Combinatorics, 24 (2020) 791-807. (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi)  (ISI)
 8. A new method for PDF steganography in justified texts, Journal of Information Security and Applications, 45 (2019), 61-70. (with Behrooz Khosravi, Behnam Khosravi and Kh. Nazarkardeh)  (ISI)
 9. On vertex-transitive Cayley graphs of semigroups and groups, Houston J. Math. 45(1) (2019), 55-69. (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi)     (ISI)
 10. On the Cayley graphs of completely simple semigroups. Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 41 (2018), no. 2, 741–749.    (ISI)
 11. A new characterization for some extensions of PSL(2,p) by order and some character degrees. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie (N.S.) 60(108) (2017), no. 3, 267–275.(with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi). (ISI)
 12. Some properties of Cayley graphs of cancellative semigroups. Proc. Rom. Acad. Ser. A Math. Phys. Tech. Sci. Inf. Sci. 17 (2016), no. 1, 3–10.  (ISI)
 13. Recognition of some simple groups by character degree graph and order. Math. Rep. (Bucur.) 18(68) (2016), no. 1, 51–61.(with Behrooz Khosravi, Behnam Khosravi and Zahra Momen)  (ISI)
 14. A new characterization for some extensions of PSL(2,q) for some q by some character degrees. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 126 (2016), no. 1, 49–59.   (with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi). (ISI)
 15. On the Cayley D-saturated property of semigroups. Semigroup Forum 91 (2015), no. 2, 502–516. (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi)    (ISI)
 16. Recognition of the simple group PSL(2,p2) by character degree graph and order. Monatsh. Math. 178 (2015), no. 2, 251–257.(with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi and Zahra Momen). (ISI)
 17. Some extensions of PSL(2,p2) are uniquely determined by their complex group algebras. Comm. Algebra 43 (2015), no. 8, 3330–3341.(with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi) (ISI)
 18. A new characterization for the simple group PSL(2,p2) by order and some character degrees. Czechoslovak Math. J. 65(140) (2015), no. 1, 271–280. (with Behrooz Khosravi, Behnam Khosravi and Zahra Momen) (ISI)
 19. Recognition by character degree graph and order of simple groups of order less than 6000. Miskolc Math. Notes 15 (2014), no. 2, 537–544.  (with Behrooz Khosravi, Behnam Khosravi and Zahra Momen)  (ISI)
 20. Recognition of PSL(2,p) by order and some information on its character degrees where p is a prime. Monatsh. Math. 175 (2014), no. 2, 277–282.  (with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi). (ISI)
 21. On recognition by prime graph of the projective special linear group over GF(3). Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.) 95(109) (2014), 255–266.(with Behnam Khosravi and H.R. Dalili Oskouei). (ISI)
 22. On color-automorphism vertex transitivity of semigroups. European J. Combin. 40 (2014), 55–64. (with Behnam Khosravi and Behrooz Khosravi). (ISI)
 23. On combinatorial properties of bands. Comm. Algebra 42 (2014), no. 3, 1379–1395.  (With Behnam Khosravi). (ISI)
 24. On Cayley graphs of semilattices of semigroups. Semigroup Forum 86 (2013), no. 1, 114–132. (With Behnam Khosravi)  (ISI)
 25. A characterization of Cayley graphs of Brandt semigroups. Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 35 (2012), no. 2, 399–410. (With Behnam Khosravi) (ISI)
 26. On Cayley graphs of rectangular groups, Discrete Math., 310 (2010), no. 4, 804-811. (With M. Mahmoudi)  (ISI)
 27. On Cayley graphs of left groups, Houston J. Math., 35 (2009), no 3, 745-755.  (ISI)
 28. Characterization of the finite simple group $L_{16}(2)$  by its prime graph, Manuscripta Math., 126 (2008), no. 1, 49-58. (with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 29. Groups with the same prime graph as a CIT simple group. Houston J. Math. 33 (2007), no. 4, 967–977.  (with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 30. On the prime graph of $PSL(2,p)$ where p>3 is a prime number. Acta Math. Hungar. 116 (2007), no. 4, 295–307. (with Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 31. ­­­­Characterizability of $PSL(p+1, q)$ by its order component(s), Houston J. Math. 32 (2006), no. 3, 683-700. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 32. A new characterization of $PSU(p, q)$, Acta Math. Hungar. 107 (2005), no. 3, 235-252. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 33. The number of isomorphism classes of finite groups with the set of order components of $C_4(q)$, Algebra Engrg. Comm. Comput. 15 (2005), no. 5, 349-359. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)  (ISI)
 34. Latin squares in a Cayley table, Int. Math Forum 1 (2006), no. 14, 665-670. (With  Behrooz Khosravi)
 35. Recognizaability of the simple -groups (n=3, 4), Missouri J. Math. Sci. 20 (2008), no. 1, 27-32. (With Behrooz Khosravi)
 36. Groups with the same orders of Sylow normalizers as the Janko groups, J. Appl. Algebra Discrete Struct. 3 (2005), no. 1, 23-31. (With Behrooz Khosravi)
 37. A characterization of , Kumamoto J. Math. 16 (2003), 1-11. (With Behrooz Khosravi)
 • مقالات کنفرانسی و سمیناری:
 • A vertex-ransitive Cayley graphs of a semigroups which is not a group graph, The 50th Annual Iranian Mathematics Conferencew, 394-396, (2019).
 • Infinite combinatorial properties of differentclasses of semigroups, Caucasian Mathematics Conference (CMC-II) Van, Turkey, August 22-24, 2017,  (2017).
 • "On combinatorial properties of rectangular groups", The 9th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran Feb. 22-23, 2017, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 1-4, (2017).alays. Math. Sci. Soc. 41 (2018), no. 2, 741–749.    
 • “On the Cayley D-Saturated property of completely regular semigroups", 25th Iranian Algebra Seminar Hakim Sabzevari University, July 19-20, 2016, 185-188, (2016).
 • The 7th Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Ferdowsi University of On combinatorial properties of some classes of semigroups. (2014) (With Behnam Khosravi)
 • A relation between Cayley graphs of groups and Cayley graphs of semigroups, The Forth International Group Theory Conference of Iran, PNU, Isfahan, Iran, 108-111, (2012) (With Behnam Khosravi).
 • 21th Algebra Seminar of Iran, Tabriz, Iran, “Disjoin Union of Cayley Graphs”, (2010) (With M. Mahmoudi)
 • Workshop on Algebra and its Application, Ardabil, Iran, “An extension of  Sabidussi’s theorem” (1389);

 

سوابق اجرایی:

 • رییس دانشکده علوم پایه
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • مدیر آموزش های آزاد و مجازی
 • مدیر گروه ریاضی
 • مدیر دفتر استعدادهای درخشان

زمینه های مورد علاقه:

 • نظریه جبری گراف ها
 • نظریه نیم گروه ها
 • نظریه گروه ها
 • پنهان‌نگاری و رمزنگاری
 • یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
 • جبرخطی عددی
 • علوم داده