امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
حوزه ریاست

حوزه ریاست


معرفی ریاست دانشگاه

دکتر جلال رضائي نور

 پست الکترونيک:     J.rezaee@qom.ac.ir

وب سايت شخصي: https://qom.ac.ir/jrezaeenour

محل كار: دانشگاه قم، دانشگاه صنعتی قم

شماره تماس: 09124108724

مرتبه علمي:  استاد

سوابق تحصيلي

كارشناسي:  مهندسي صنايع ، تكنولوژي صنعتي ، 1380 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران

كارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع ، مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، 1383 ، دانشگاه امام حسين ( ع ) ، ايران
دكتراي تخصصي:  مهندسي صنايع ، مديريت سيستم و يهره وري ،  1390، دانشگاه علم و صنعت ايران، ايران

فرصت مطالعاتي: مهندسي صنايع ، دانشکده فناوری فناوري اطلاعات ، 1389 ، دانشگاه Monash ، استراليا

سوابق كاري

رییس دانشگاه صنعتی قم، 1397 تا کنون

عضو کمیته جوانان کمیسیون ملی یونسکو، 1397 تا کنون

عضو شورای نخبگان استان قم، 1398 تاکنون

عضو ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان قم، 1398 تا 1400

مدیر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه قم، 1392 تا 1397

مدیر گروه مهندسي صنايع دانشگاه قم، 1394-1390

مدير مسئول دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، 1392 تاکنون

عضو هیأت تحریریه مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1396 تاکنون

بازرس انجمن علمی مدیریت دانش، 1396 تاکنون

عضو بنیاد ملی نخبگان، 1386 تاکنون

عضو هیأت امنای منطقه 5 فناوری کشور از سال 1400 تاکنون

عضو کمیسیون تخصصی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم، 99-1398

عضو گروه آینده پژوهشی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم، 97-1394

عضو تیم راهبری نگهداری و تعمیرات دانشگاه قم، 97-1394

عضو شورای دانشگاه قم، 97-1394

عضو کارگروه استقرار میزخدمت دانشگاه قم، 97-1392

پروژه ها و طرحهای پژوهشی انجام شده:

مطالعات شناخت زنجیره­های تامین و تقاضای خدمات لجستیک در استان قم

ارائه چهارچوبي اقتضايي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني

مجتمع سازي قدرت محاسباتي با استفاده از رايانش ابري در دانشگاه قم

جوايزعلمي (دستاوردها و افتخارات)

1- رتبه اول مقطع فارغ التحصیلان مقطع فوق ليسانس 
2- رتبه دوم فارغ التحصیلان مقطع دكترا
3- عضو بنياد ملي نخبگان تا کنون از سال 1385
4- مدير گروه برگزيده دانشگاه قم در سال 1393

5- پژوهشگر برگزيده دانشگاه قم طي سالهاي 1392 تا 1397 و 1401

6- پژوهشگر برتر استان قم در سال 1395

7- استاد نمونه آموزشي دانشگاه قم در سال 1396

8- مدیر برگزیده دانشگاه در سال 1396

زمينه­ هاي تخصصي و مورد علاقه

مديريت و مهندسی دانش (Knowledge Engineering & Management)

مهندسی تصميم (Decision Engineering)

مديريت فرآيندهاي کسب و کار (Business Process Management)

معماري سازماني (Enterprise Architecture)

دروس تدريس شده:

دروس كارشناسي: ارزيابي كار و زمان، مديريت توليد، اقتصاد مهندسي، اصول مديريت و تئوري سازمان
دروس كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي : فناوريهاي مديريت دانش، مديريت دانش، معماري سازماني، روش تحقيق، سيستمهاي تصميم يارهوشمند، مدلها و تکنيک هاي تصميم گيري، تئوري تصميم گيري، سيستمهاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار، برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد فرآيندها

كتاب هاي تأليف شده:
برندسازی و مدیریت برند (1399)، انتشارات دانشگاه صنعتی قم، سیدبابک ابراهیمی، جلال رضائی نور، نرگس آقاخانی

آشنايي با مفاهيم عمومي استاندارد و كيفيت (1397)، انتشارات دانشگاه قم، مولفين: جلال رضائي نور، مهدي روحاني

فناوري هاي مديريت دانش همراه با آموزش ابزارهاي مديريت دانش WordPress (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولفین: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني، عبدالصمد کرامت فر

روشهاي تحقيق در مديريت (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولف: جف لنکستر، مترجمين: سيد جمال الدين حسيني، جلال رضائي نور

معماري سازماني (1395)، انتشارات خبرگان نخبه، مولفین: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

مديريت دانش و بکارگيري آن در سازمانها (1394)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور ، هادي لاريجاني، رامين مولاناپور

مديريت فرآيندهاي کسب و کار و کاربرد آن در سازمانها (1394)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

مجموعه مقدماتي توسعه به کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات براي جوانان(1394)، انتشارات آتي نگر، مولفین: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

اقتصاد فناوري اطلاعات با رويکردي بر اقتصاد دانش بنيان (1393)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور، رامين مولاناپور، هادي لاريجاني

مقالات و پژوهش ها:
مقالات چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

 1. مصطفي جعفري*، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها: مورد كاوي يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 13، شماره 1، تابستان 1388، صص 64-23 (علمی-پژوهشی)
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور* (1389)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد تحليل ريسك «مورد كاوي يكي از شركتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44، صص 442-417 (علمی-پژوهشی)
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور*، پيمان اخوان (1389)، توسعه مدل كارت امتيازي متوازن مديريت دانش: مطالعه موردي يك گروه صنعتي تحقيقاتي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44، صص. 394-363 (علمی-پژوهشی)
 1. هانيه هوشمند*، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش سازمان هاي دانش بنيان مورد کاوي دانشگاه قم، مجله رشد فناوري، دور 10، شماره 38، صص 77-65 (علمی-ترویجی)
 1. جلال رضائي نور*، رضوان لساني، عاطفه زكي زاده، غدير صفا مجيد (1393)،بررسي شبكه­هاي همكاري نويسندگي در حوزه­ فناوري اطلاعات با استفاده از تكنيك­هاي شبكه­هاي اجتماعي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صص 250-229 (علمی-پژوهشی)
 1. بهزاد لک، جلال رضايي نور* (1392)، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص 181-159 (علمی-ترویجی)
 1. جلال رضائي نور، حميدرضاضرغامي، ياسر ممشي* (1393)، "شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان سازمان هاي تأمين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، مجله مديريت بهره وري ، دوره 8 شماره 30 ، صص. 181-153 (علمی-پژوهشی)
 1. حسنعلي محمدي مطلق*، عليرضا محمدي مطلق، جلال رضايي نور (1393)، طراحي يک سيستم خبره براي ارزيابي و انتخاب تأمين­کننده، نشريه مديريت صنعتي، دوره 7 شماره 2، صص. 403-385 (علمی-پژوهشی)
 1. احسان پرنور*، جلال رضائي نور (1393)، بهبودي در سيستمهاي پيشنهادگر خبره با استفاده از پرسش و مدل فضاي برداري، دوفصلنامه محاسبات نرم، شماره ششم، پاييز و زمستان 93، صص 41-31 (علمی-ترویجی)
 1. جلال رضايي نور*، محمدعلي شاه­حسيني، سروش خسروي (1393)، ارائه مدل مفهومي بر اساس عوامل موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در گروه شرکتهاي همکاران سيستم، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره اول شماره 4، صص. 104-79 (علمی-پژوهشی)
 1. ميثم جهاني، جلال رضايي نور*، اسماعيل هداوندي، ايرج صالحي،  حبيب ا.. تحسيني (1394)، "مقايسه سيستم­هاي پشتيبان تصميم گيري در تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت"، مجله اپيدميولوژي ايران، دوره 11، شماره 2، صص 8-1 (Scopus)
 1. محمدتقي تقوي‌فرد, نرگس آقاخاني, جلال رضائي نور* (1394). چهارچوبي براي شناسايي و گروه‌بندي ابزارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: گروه مپنا)، پژوهش‌هاي مديريت در ايران, دوره 19 شماره 3, صص 100-81 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، بهزاد لک (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در سازمانهاي ارائه دهنده خدمات الکترونيک، مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوه 3، شماره 3، صص. 47-17 (علمی-پژوهشی)
 1. احسان پرنور، جلال رضائي نور* (1394)، مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي کلمات، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30 شماره 4، صص. 1171-1147 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، بهزاد لک، عليرضا کنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395، صص. 112-85 (علمی-ترویجی)
 1. سعيد اسماعيل نژاد، علي رهنما، جلال رضائي نور* (1395)، ارزيابي کيفيت خدمات تحت وب بيمارستانهاي علوم پزشکي تهران بر اساس رويکرد ترکيبي روشهاي تصميم گيري، مديريت اطلاعات سلامت، دوره 13 شماره 3، صص. 223-216 (علمی-پژوهشی)
 1. عفت گلپر رابوکي، ساقي سادات ضرغامي فر*، جلال رضائي نور (1395)، استخراج ويژگي ها و بسط لغت نامه در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، سال 14 شماره 3، صص. 8-1 (علمی-پژوهشی)
 1. بهزاد لک، جلال رضائي نور* (1395)، ارائه الگوي ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري الکترونيکي مبتني بر عوامل کليدي موفقيت در خدمات الکترونيک پليس+10، پژوهشهاي مديريت انتظامي، دوره 11، شماره 3، صص. 474-441 (علمی-پژوهشی)
 1. بهزاد لک، جلال رضائي نور* (1395)، بهبود مدل ارزيابي بلوغ مبتني بر شاخصهاي عوامل اساسي موفقيت براي الگوي مديريت دانش مشتري الکترونيکي در دولت الکترونيک، پژوهشهاي دانش انتظامي، دوره 18، زمستان 95، صص. 194-168 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، خيراله رهسپار فرد، زهرا روزبهاني (1395)، اولويت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشي با فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، نامه آموزش عالي، دوره 9، شماره 34، صص. 83-66 (علمی-ترویجی)
 1. بهزاد لک*، جلال رضايي نور، الهام حسيني رضي، سروش خسروي (1395)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مديريت دانش در ناجا، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 4، شماره 3، صص. 30-11 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، مونا ترابي، ناهيد بابايي (1395)، ارائه مدل تركيبي از متوسط وزني فازي مبتني بر امتيازات چپ و راست و سلسله مراتبي فازي بريا مكانيابي انبار كارخانه، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكد علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، دوره 11، شماره 35، صص. 56-45 (ISC)
 1. جلال رضائي نور*، مهدي غضنفري نصرآباد، علي درودي(1395)، توسعه روش بولزاي ـ بولزاي براي تصميم‎گيري چندمعياره با اعداد خاکستري به‎منظور انتخاب تأمين‎کنندۀ تجهيزات (مطالعه موردي: انتخاب و خريد تجهيزات بيمارستاني)، مديريت صنعتي، دوره 8 شماره 4، صص. 624- 601 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، فرزانه عنايتي (1395)، ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي مرکز رشد با ترکيب روش هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل شبکه اي و پرومته با داده هاي ترکيبي (قطعي، فازي و خاکستري)، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 3 شماره 5، صص. 98-75 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضايي نور*، ناهيد فرزان منش، حسين عموزاد خليلي (1396)، انتخاب پيکره بندي محصول لپ‌تاپ با ترکيب روشهاي Fuzzy ANP و ELECTRE-TOPSIS، نشريه مهندسي صنايع، دوره 51، شماره 1، صص. 90-77 (علمی-پژوهشی)
 1. عباس منوريان، جواد صفويه، نرگس آقاخاني، جلال رضائي‌نور* (1396)، بررسي عوامل مؤثر در تدوين استراتژي‌‌هاي برندسازي دانشگاه‌‌هاي مبتني بر آموزش الکترونيکي، فناوري آموزش، دوره 11، شماره 3، صص. 236-221 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، محمد رضا شيخ بهايي (1396)، کاربردهاي داده‌کاوي متني در حوزه مديريت دانش زنجيره خدمات دولت‌الکترونيکي، فصلنامه‌ي مديريت فناوري اطلاعات، دوره 9 شماره 6، بهار 1396، صص. 60-39 (علمی-پژوهشی)
 1. ميثم جهاني، جلال رضايي نور*، مهدي مهدوي، اسماعيل هداوندي (1396)، ارائه مدلي جهت پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبکه عصبي، مديريت سلامت، دوره 20، شماره 67، صص. 35-24 (علمی-پژوهشی- Scopus)
 1. جلال رضايي‌نور*، فاطمه سادات لساني (1396)، سيستم پيشنهاد دهنده زمينه‌آگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با ترکيب روش‌هاي تصميم‌گيري جبراني و غيرجبراني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 32 شماره 4، صص. 1228-1203 (علمی-پژوهشی- Scopus)
 1. جلال رضائي نور*، محمد موسوي صالح (1396)، ارزيابي و رتبه دهي ريسک هاي مشارکت هاي عمومي _خصوصي پروژه هاي تامين آب با استفاده از روش هاي FMEA و Fuzyy Synthetic Evaluation :مطالعه موردي استان قم، مجله تحقيقات منابع آب ايران، دوره 13، شماره 4، صص 117-100 (علمی-پژوهشی)
 1. فاطمه ابراهيمي، امير افسر، جلال رضايي نور*، علي قنبري سرخي (1396)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الکتريکي کوتاه مدت، مجله مهندسي صنايع و مديريت شريف، دوره 33 شماره 1، صص. 54-43 (ISC)
 1. جلال رضائي نور*، بهزاد لک، محمد جواد جعفري (1396)، ارائه مدل ارزيابی بلوغ مدبربت دانش مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 5 شماره 20، صص. 144-121 (علمی-پژوهشی)
 1. سید مهدی روحانی‌پور*، جلال رضایی‌نور، محمد احسانی‌فر (1396)، بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه‌ریزی آرمانی: مورد‌کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، دوره 7 شماره 3، صص. 199-186 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، الميرا سادات مذنب امامزاده، حامد ذاكر (1397)، شناسايي و اولويت‌بندي ريسک‌هاي سيستم تأمين و توزيع آب با رويکرد ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي و توديم توسعه‌يافته (موردي: شهرستان قزوين)، فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، دوره8 شماره 1، صص. 80-67 (علمی-ترویجی)
 1. جلال رضائي نور*، محمدرضا محبتي، محمد حسين معصومي كاشاني (1397)، ارزيابي کيفيت خدمات بيمارستاني در استان قم با رويکرد توسعه گردشگري پزشکي با ترکيب فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و روش توديم، فصلنامه گردشگري و توسعه، دوره 7 شماره 1، صص. 20-40 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، احمد حاتمي، علي تالش كاظمي (1397)، ارزيابي کيفيت زندگي در مناطق شهري با استفاده از تکنيک ISM,FAHP,WASPAS (مورد مطالعه:شهرستان قم)، فصلنامه برنامه ريزي توسعه كالبدي، دوره 3 شماره 6، صص. 46-26 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، يونس حسن زاده، عماد جمشيدي (1397)، شناسايي راههاي مواصلاتي استان قم، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، دوره 15 شماره 42، صص. 83-63 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، مجتبي مشايخي (1397)، بررسی تاثير ابنترنت اشبا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش مورد کاوی (بانک مهر اقتصاد استان تهران)، فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات، دوره 4 شماره 2، صص. 18-1 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائی نور*، مهران سلطانی، محسن عاقلان (1397)، توسعه مدلی برای برنامه ريزی توسعه با تأکيد بر پارامتر های محيط زيست، انرژی و اقتصاد مبتنی بر روش تحليل سلسله مراتبی و برنامه ريزی آرمانی، نشريه محيط زيست طبيعي، دوره 71 شماره 2، صص. 184-169 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائی نور*، منصوره یاری ایلی، یعقوب فرجامی (1397)، مدیریت ترافیک بر بستر شبکه های بین خودرویی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 50، صص. 166-121 (علمی-ترویجی)
 1. زهرا روزبهاني، جلال رضائي نور*، منصوره ياري ايلي، راضيه قیاسي (1397)، ارائه الگوريتم ترکيبي پالايشي- پوششي انتخاب ويژگي و کاربرد آن در کاهش بعد داده هاي بيان ژن، مجله محاسبات نرم، دوره 7 شماره 2، صص. 1-23 (علمی-ترویجی)
 1. قاسم آذری آرانی، جلال رضائی نور* (1397)، شناسایی شاخص های موثر بر خلق دانش ملی، هوش ملی و تولید ناخالص داخلی (مرور ادبیات نظام مند)، فصلنامه رشد فناوری، دوره 14 شماره 56، صص. 27-17 (علمی-ترویجی)
 1. جلال رضائی نور*، غفران سعدی، امیر حسین اکبری (1397)، طراحی سیستم تصمیم یار جهت تشخیص و پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی: مطالعه موردی بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، دوره 3 شماره 4، صص. 331-320 (علمی-پژوهشی)
 1. قاسم آذري آراني، جلال رضائي نور* (1398)، توسعه مدل ساختاري فرايندهاي خلق دانش ملي با استفاده از ترکيب روش‌هاي دلفي و مدلسازي ساختاري تفسيري، نشريه فناوري آموزش، دوره 13 شماره 3، صص. 552-537 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائی نور*، فهیمه یزدیان، محسن عاقلان (1398)، طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چهار سطحی با رویکرد یکپارچه سازی تصمیمات اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی در قبال کارمندان، مجله مدلسازی در مهندسی، دوره 17، شماره 57، صص. 16-6 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائي نور*، محمد سعيد عسگري (1398)، مطالعات تحقيقاتي در عصر پردازش ابري، فصلنامه فناوري آموزش، دوره 14 شماره 1، پاییز 1398، صص. 278-263 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائی نور*، زهرا حاجی حسینی، شهرزاد مرتضوی (1398)، رتبه بندي استان هاي ايران به لحاظ فراهمي خدمات درماني، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره 22 شماره 2، پیاپی 85، تابستان 1398، صص. 129-121 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضائی نور*، غفران سعدی، میثم جهانی (1398)، پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 27 شماره 5، دیماه 1398، صص. 23-15 (علمی-پژوهشی)
 1. جلال رضایی نور*، مطهره هاشم پور، امیرحسین اکبری (1399)، طراحی یک زنجیره تأمین چهار سطحی دارو با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و رضایت مناطق، دوفصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، دوره 7 شماره 15، پاییز و زمستان 98، صص. 40-21 (علمی-پژوهشی)
 1. قاسم آذری آرانی، جلال رضائی نور* (1399)، شناسايي فرايند خلق و یادگیری دانش ملي و بررسي تاثير آن بر توليد ناخالص داخلي با درنظر گرفتن نقش واسطه‌اي هوش ملي، فناوری آموزش، دوره 15 شماره 1، بهار 1399، صص.56-41 (علمی-پژوهشی)
 1. زهرا بخشعلی، سید عبدالله امین موسوی*، جلال رضائی نور (1399)، رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغلی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 44، پاییز 1399، صص. 42-59 (علمی-پژوهشی)
 1. سیدجمال الدین حسینی، جلال رضائی نور*، محمد معصومی، امیرحسین اکبری (1400)، ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM), برنامه ریزی چند هدفه، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 19 شماره 60، صص 235-193 (علمی-پژوهشی)
 1. سیدجمال الدین حسینی, جلال رضایی نور*, امیرحسین اکبری، محمدرضا مرجانی (1400)، زمان‌بندی اتاق‌های عمل با در نظر گرفتن تسهیلات سیار و تخصص پزشکان، مدیریت صنعتی، دوره 13 شماره 2، صص 221-194(علمی-پژوهشی)
 1. هدیه مهدوی، جلال رضائی نور*، محمد امینی (1401). توسعه مدلی برای تخمین و دسته‌بندی عملکرد آموزشی دانشجویان کارشناسی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی چندلایه (مطالعه موردی: دانشگاه قم). پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره ۳۷ شماره 4، صص۱۳۱۹-۱۳۵۰(علمی-پژوهشی)
 1. حسین عموزادخلیلی, جلال رضایی نور*, برانوش حسین پور (1401). ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره 8 شماره 3، صص. 80-55 (علمی-پژوهشی)
 1. مهدی جباری، جلال رضائی نور*, امیرحسین اکبری (1402)، توسعه یک روش انتخاب مشخصه مبتنی بر نظریه اطلاعات و الگوریتم ژنتیک. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، پذیرش شده و در انتظار انتشار (علمی-پژوهشی)
 1. Jafari, M., *Akhavan, P., Rezaee Nour, J.And Fesharaki, M.N. (2007), ''Knowledge Management in Iran Aerospace Industries- Study on Critical Factors'', Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an International Journal, Vol. 79 No. 4, pp. 375–389. (ISI-JCR-IF:1.5)
 1. Jafari, M., Akhavan, P. and *Rezaee Nour, J. (2007), “An Application of Factor Analysis for Change Resolution: The Preliminaries of Knowledge Management Establishment", the International Journal of Knowledge,Culture & Change Management, Vol. 7 No. 5, pp. 89-102.
 1. Jafari, M., *Rezaee Nour, J. (2008), “Developing a Knowledge Management Metric Model Based on Balanced Scorecard Methodology", the International Journal of Knowledge, Culture& Change Management, Vol. 8 No. 4,  19-34.
 1. Jafari, M., *Rezaeenour, J., Akhavan, P.And Fesharaki, M.N. (2010), "Strategic Knowledge Management in Aerospace Industries: a Case Study", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82 No.1, pp. 60-74 (ISI-JCR-IF:1.5)
 1. Jafari, M., *Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M. and Hooshmandi, A. (2011), "Development and Evaluation of a Knowledge Risk Management Model for Project-based Organizations: A Multi-stage Study", Management Decision, Vol. 49 no. 3, pp.309 – 329 (ISI-JCR-IF:4.6)
 1. Akhavan, P., Sanjaghi, M.E., *Rezaeenour, J. and Ojaghi, H. (2014) "Examining the Relationships between Organizational Culture, Knowledge Management and Environmental Responsiveness Capability", VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 44 no. 2, pp.228 – 248 (ISI-JCR-IF:2.8)
 1. *Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2014), “Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method”, Journal of Computing and Security, Vol.1, No. 4, pp. 293-305. (ISC-EBSCO-علمی و پژوهشی)
 1. Tavakkoli, A., *Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Novel Forecasting Model Based on Support Vector Regression and Bat Meta-Heuristic (Bat–SVR): Case Study in Printed Circuit Board Industry”.International Journal of Information Technology & Decision Making, 14 no. 1, pp. 195-215. (ISI-JCR(Q1)- IF:4.9)
 1. Golpar-Rabooki, E., *Zarghamifar, S., & Rezaeenour, J. (2015). Feature Extraction in Opinion Mining through Persian Reviews. Journal of AI and Data Mining, Vol. 3 no. 2, pp.169-179. (ISC -علمی و پژوهشی)
 1. *Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2015), “A Cluster-Based Data Balancing Ensemble Classifier for Response Modeling in Bank Direct Marketing”, International Journal of Computational Intelligence and Vol 14 No. 4, pp. 1-23. (ISI-JCR-IF:1.8)
 1. *Amini, M., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2016). A Neural Network Ensemble Classifier for Effective Intrusion Detection Using Fuzzy Clustering and RBF Networks. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 25 no. 2, pp. 33-63. (ISI-JCR-IF:1.1)
 1. *Rezaeenour, J., Yari-Eili, M., Roozbahani, Z., & Ebrahimi, M. (2016). Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach.Journal of Health Management and Informatics, 3 no. 4, pp. 102-110. (ISC -علمی و پژوهشی)
 1. Roozbahani, Z., *Rezaeenour, J., YariEili, M. and Katanforoush, A. (2017), An Analysis of Gene Expression Variations in Lymphoma Using a Fuzzy Classification Model, Journal of Health Management and Informatics, Vol. 4 no.1, pp. 1-6. (ISC -علمی و پژوهشی)
 1. Lak, B. and *Rezaeenour, J. (2017), Effective Factors of Social Customer Knowledge Management (SCKM) in Organisations: Study of Electronic Service Providers in Iran, Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 16 no. 2, pp. 1-24. (ISI-JCR-IF:1.2)
 1. Modara, F., Rezaee-Nour, J., *Sayehmiri, j., Maleki, F., Aghakhani, N., Sayehmiri, K. and Koohi,F (2017), Prevalence of Internet Addiction in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Addiction and Health, Vol. 9 no. 4, pp. 243-252 (ISC-PubMed -علمی و پژوهشی)
 1. *Rezaeenour, J., Eili, M.Y., Hadavandi, E. and Roozbahani, M.H., (2018) Developing a New Hybrid Intelligent Approach for Prediction Online News Popularity. International Journal of Information Science and Management (IJISM), Vol. 16 1, pp. 71- 87. (Scopus-ISC)
 1. Lak, B. and *Rezaeenour, J. (2018), Maturity Assessment of Social Customer Knowledge Management (SCKM) Using Fuzzy Expert System, Journal of Business Economics and Management, Vol. 19 no. 1, pp. 192–212.
  (ISI-JCR-IF:2.6)
 1. *Rezaeenour, j., Mousavi-Saleh, M. and Kolahkaj. A.R. (2018). Analyzing the risk factors of private–public partnerships for water supply projects using fuzzy synthetic evaluation: a case study of Iranian water supply projects. Water Science & Technology: Water Supply. Vol 18. No 3, pp. 1005-1019 (ISI-JCR-IF:1.7)
 1. Roozbahani, Z., *Rezaeenour, J., Emamgholizadeh, H. & Jalaly Bidgoly, A.. (2020), A systematic survey on collaborator finding systems in scientific social networks, Knowledge and Information Systems, Vol. 62, pp. 3837–3879. (ISI-JCR-IF:2.7)
 1. Roozbahani, Z., *Rezaeenour, J., Shahrooei,R. & Emamgholizadeh, H. (2021), Presenting a dataset for collaborator recommending systems in academic social network, Journal of Data, Information and Management, Vol 3, No 1, pp. 29-40. (EBSCO-ProQuest)
 1. Yari Eili, M., and *Rezaeenour, J. (2022), "A survey on recommendation in process mining", Concurrency and Computation: Practice and Experience, 34 no. 26: e7304. (ISI-JCR-IF:2)
 1. Roozbahani, Z., *Rezaeenour, J., Katanforoush, A. & Jalaly Bidgoly, A. (2022), "Personalization of the collaborator recommendation system in multi‐layer scientific social networks: A case study of ResearchGate", Expert Systems, Vol. 39 no. 5: e12932. (ISI-JCR-IF:3.3)
 1. Yari Eili, M., Vafadar, S., *Rezaeenour, J., & Sharif-Alhoseini, M. (2022). Self-Service Registry Log Builder: A Case Study in National Trauma Registry of Iran. Methods of Information in Medicine, Vol. 61 no. 05/06, pp. 185-194. (ISI-JCR-IF:1.7)
 1. Shoaee, H., *Bagherinejad, J. and Rezaeenour, J. (2022). Towards the Analysis of Information Technology Governance and Productivity Based on COBIT Framework: An Empirical Study in E-Banking. Tehnički vjesnik 29 no. 6, pp.1983-1990. (ISI-JCR-IF:0.9)
 1. Yari Eili, M., and *Rezaeenour, J. (2023). "An approach based on process mining to assess the quarantine strategies' effect in reducing the COVID-19 spread", Library Hi Tech, Vol. 41 no. 1, pp. 25-41. (ISI-JCR-IF:3.4)
 1. Yari Eili, M., *Rezaeenour, J., Jalaly Bidgoly, A. & Bijani, S. (2023), "Analyzing the research grant process in Iran’s National Elites Foundation: An approach based on process mining and machine learning.", Iranian Journal of Management Studies, Vol. 16 no. 2, pp. 429-445. (ISI-JCR-IF:1.4)
 1. *Rezaeenour, J., Ahmadi, M., Jelodar, H and Shahrooei, R. (2023). "Systematic review of content analysis algorithms based on deep neural networks." Multimedia Tools and Applications, Vol. 82 no.12, pp. 1-25. (ISI-JCR-IF:3.6)
 1. *Roozbahani, Z., Rezaeenour, J., & Katanforoush, A. (2023). Community detection in multi-relational directional networks. Journal of Computational Science, Vol. 67, 101962. (ISI-JCR-IF:3.3)

 مقالات ارائه شده در همايشهاي ملي و بين المللي

 1. جلال رضائي نور، سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني (1383)، سنجش عملكرد بخش هاي نگهداري و تعمير سازمانهاي صنعتي، دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، رضا حسنوي (1385)، بازنگري روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك رويكرد كل نگر، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت
 1. مصطفي جعفري، سيد اصغر ابن الرسول، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1386)،مطالعه تطبيقي رويكردهاي اندازه­گيري دارائيهاي دانش، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران
 1. مصطفي جعفري، كامران شهانقي، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)،توسعه مدل ديناميكي مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور، پنجمين بين المللي مهندسي صنايع ايران
 1. سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني، احمد ماكوئي، مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1386)، چهارمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعمير
 1. جلال رضائي نور، حامد موسوي راد، حميد خواجويي(1387)، توسعه مدلي جهت تبيين جايگاه فرهنگ، ساختار و فناوري دانشي سازمان در مديريت ارتباط با مشتري، پنجمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 1. جلال رضائي نور، مليحه باقري دهنوي، مهري فياضي، امير افسر (1391)، ارزيابي نقش مديريت دانش مشاركتي بر افزايش يكپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي تجربه نگاري، تجربه كاوي و مديريت دانش در سازمان، دانشگاه امام حسين (ع)
 1. مليحه باقري دهنوي، جلال رضائي نور، سيد حسن هاني زواره اي طبا (1391)، ارائه مدلي مفهومي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان­هاي دولتي، كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
 1. سعيده مسجد جامعي، جلال رضايي نور و فرانك فتوحي قزويني(1391)، استفاده از كد پاسخگويي سريع در واقعيت افزود، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 1. مهري فياضي، فرانك فتوحي، علي رمزي، جلال رضايي نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند كاراكترهاي محيط بازي تلفن همراه، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 1. فروغ السادات شبيري، جلال رضائي نور، سكينه شريفي (1392)، ارائه يك سيستم به منظور مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
 1. سميرا يوسفي ناغاني، محمد مهدوي­زاده و جلال رضايي نور (1392)، ارائه روشي براي در نظر گرفتن ارتباط مكاني نقاط تصوير در الگوريتم تحليل مولفه­هاي مستقل، شانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

 2. - آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1392)، انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بسترGPRS، اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي، انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران، برج ميلاد، تهران
 1. جلال رضايي نور، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1392)، بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در سازمان تامين اجتماعي)مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، دانشگاه پيام نور، قم
 1. زهره گلي ملكآبادي، محمدكاظم اكبري، مرتضي سرگلزايي جوان، جلال رضايي نور (1392)، بررسي مدلهاي مختلف استقرار دانش در بستر رايانش ابري و ارائه راهكار مديريت دانش با بهره گيري از پايگاه داده No SQL و رايانش ابري، پنجمين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، دانشگاه شيراز
 1. فاطمه اردكاني، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، بررسي و ارزيابي طراحي بازي‏هاي چندرسانه‏اي زبان در محيط آموزش سيار، پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران، دانشگاه آزاد اسلامي گناباد
 1. سميرا يوسفي ناغاني، خديجه خشنوا طاهر، جلال رضايي‏نور (1392)، پياده سازي امنيت و انكارناپذيري در مكالمات تلفني، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاداسلامي واحد رودسر و املش
 1. آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، پيام هاي همه پخشي در شبكه هاي موردي بين خودرويي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاداسلامي واحد رودسر و املش
 1. بهنام مهدي خشوعي، جلال رضائي نور (1392)، داشبوردهاي مديريتي گامي بسوي هوشمندي مدارس، همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
 1. عاطفه شرفي، جلال رضائي نور (1392)، روش ارزيابيHRD مبتني بر شبكه هاي عصبي BP، كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، شيراز
 1. فريبا اسلامپناه، فرانك فتوحي قزويني، جلال رضائي نور (1392)، سلامت سيارو خدمات مبتني بر مكان در پياده سازي برنامه پزشك ياب، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، دانشكده فني شهيد مفتح همدان
 1. پيمان متقي، جلال رضائي نور، جواد زواري (1392)، يكپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري : مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شركت پارس خودرو، كنفرانس ملي مديريت و حسابداري، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، صفاشهر، شيراز
 1. محمد متو، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي (1392)، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين تامين شركت آلفا مدار صنعت با استفاده از تكنيك خوشه بندي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش
 1. فتانه فرحبخش، جلال رضائي نور (1392)، ارزيابي كارايي پارامترهاي موثر در روشWavwshrinkدر حذف نويز از سيگنال گفتار، اولين همايش تخصصي علوم فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، دانشگاه پيام نور استان تهران
 1. مهدي نيكنام، جلال رضائي نور (1392)، ميكروبلاگينگ ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان در مديريت دانش سازمان، همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي، پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي- تهران
 1. طاهره پيام مقدم، جلال رضايي نور،حميدرضا ضرغامي، 1392) بررسي اثرات و زمينه هاي به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان ، اولين کنفرانس حسابداري و مديريت
 1. سودابه ايمان زاده، امير افسر، جلال رضايي نور(1392) ، بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)، همايش بين المللي مديريت
 1. زينب فولادي، سيد حسن هاني زواره طبايي، يعقوب فرجامي، جلال رضايي نور، کشف حملات بات نت ها بر اساس رفتار ترافيکي شبکه، (1392) ، دومين همايش ملي کامپيوتر
 1. حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، آناليز عملکرد پروتکل AOVD تحت حمله سياه چاله در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر
 1. حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، انواع معماري هاي سيستم تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر
 1. عفت گلپر رابوکي، جلال رضايي نور ، ساقي السادات ضرغامي فر(1392) ، استخراج ويزگي ها در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، دومين همايش ملي کامپيوتر
 1. جلال رضايي نور، (1392) ، بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي منطبق بر مديريت دانش در مديريت پروزه براي رسيدن به مزيت رقابتي مطالعه موردي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي نور ، کنفرانس ملي حسابداري ومديريت
 1. جلال رضايي نور ، رقيه تجار الموتي،محمد جعفر آباد،خبات عبدي(1392) ، عوامل کليدي در تشکيل يک جمعيت هوشمند، ششمين کنفرانس ملي مديريت دانش
 1. هادي پرياني برزگي، جلال رضائي نور، رحيم فوکردي(1392)، خوشه بندي مشتريان کارت اعتباري بانک بر اساس الگوريتم بهينه ساز مبتني بر حرکت آشفته مورچه ها (CAC)، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات
 1. زينب موحدي، امينه مازندراني، جلال رضائي نور،(1392) ، بررسي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه هاي موردي بين خودرويي: بررسي و مقايسه، کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات
 1. خديجه خشنواطاهر، بهروز مينايي بيدگلي، جلال رضائي نور،( 1392)مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديد مقايسه اي، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر
 1. ميرمحمد توکلي، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي، (1392) ، مرروي بر بکارگيري SVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر
 1. احمد غيور، سروش خسروي، سعيد ديناروند، جلال رضايي نور(1392)، بررسي روش اجراي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت
 1. الهام يوسفي,جلال رضايي نور, ماريه براتي(1392)، بررسي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملکرد اقتصاد دانش محور کشور هاي آسيا و خاورميانه، اولين همايش ملي مديريت کسب و کار
 1. شهاب الدين احمدي،رحيم فوکردي،جلال رضايي نور،(1392) بهبود مديريت جريانات مالي در زنجيره تأمين، کنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهکارها، شيراز
 1. محمد عسگري ، جلال رضايي نور ، حميدرضا بهرامي (1393)، ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد پروزه هاي CRM(مورد مطالعه : شعب بانک پارسيان استان قم)، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت، کارآفريني و توسعه اقتصادي
 1. سودابه ايمان زاده، فرانک فتوحي، جلال رضايي نور (1393)، بررسي بازي هاي مبتني بر مکان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و کامپيوتر
 1. فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)، بررسي عوامل مهم در خريد اينترنتي B2Cو عوامل موثر بر خريد مجدد، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 1. سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)، بررسي اثر ريسک و کيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 1. منصوره ياري ايلي، سيد جمال حسيني، جلال رضايي نور(1393)، مطالعه کاربردهاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين ، نهمين سمپوزيم پيشرفتهاي علوم و تکنولوزي
 1. جلال رضايي نور، حافظ قاسمي ، علي حيدري، (1393)، پيش بيني نرخ تورم ماهانه در ايران با رويکرد مدل هاي سري زماني ، اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي
 1. جلال رضايي نور،بهنام خوش سفر،اکبر خالقي، فرانک فريدوني(1393)، ارائه مدلي براي بررسي تاثير کيفيت رابطه زنجيره تامين برروي استراتژي تعاوني در سازمان هاي خدماتي، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادي
 1. موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابکي سازماني در شرکت هاي توليدي، اولين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات برق پايش
 1. الهام يوسفي،جلال رضايي نور، فروغ شبيري،(1393) بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، مرکز آموزش فني و حرفه اي همدان
 1. نجمه تقي زاده، لاله مداح علي، امير افسر، جلال رضائي نور (1393)، مديريت ريسک زنجيره ي تامين عامل گرا، همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه، مرکز پژوهشهاي زمين کاو
 1. منصوره ياري ايلي، آلا نداوندي، جلال رضائي نور (1394)، بررسي روش ميوچوال اينفورميشن در انتخاب مشخصه، دومين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران
 1. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، بررسي تاثير حمايت و رهبري مديريت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان فاواي شهرداري مشهد، کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه
 1. فرزانه رحمانيان فر، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، ارزيابي معماري سازماني شهرستان جهرم، هفتمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد.
 1. جلال رضائي نور، علي امخواني صمدي، نرگس آقاخاني (1395)، ارائه مدل رنجيره اي دانش سازمان، دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات.
 1. علي درودي، جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد (1395)، رتبه بندي بانکهاي منتخب ايران با تکنيک بولزاي بولزاي براي داده هاي بازه اي بااستفاده از شاخصهاي سيستم رتبه بندي CAMEL، دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 1. جلال رضائي نور، مريم نوروزي (1395)، رتبه بندي عملکرد نمايندگي‏هاي بيمه آلفا با ترکيب روشهاي بهترين-بدترين و الکتره، اولين کنفرانس جامع علوم مهندسي در ايران، منطقه آزاد تجاري اقتصادي بندر انزلي.
 1. محمد دانش دزفولي، جلال رضائي نور، مقداد حاجي محمدعلي جهرمي (1394)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين صنعت نفت و گاز در شرايط تحريمي با استفاده از تئوري سه شاخگي، کنفرانس بين المللي تحقيقات کاربردي درمديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداري با رويکرد توسعه کسب و کار، موسسه آموزش شهر تهران.
 1. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور (1395)، سيستم يکپارچه پرداخت الکترونيک شهرداريها، تلفيق پرداخت الکترونيک و هوش تجاري، سومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت.
 1. Jafari, M. and Rezaeenour, J., (2010), Evolution of Organizational Knowledge Creation Theory: A Brief Review, 14th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2010), Istanbul, Turkey.
 1. Rezaeenour, Jalal. And Nazaridoust, Maryam (2012), Data Mining Application in Analysis of Knowledge Management Gaps, 2nd World Conference on Soft Computing (WConSC (2012), Ministry of Communication and Information Technologies of the Republic of Azerbaijan.
 1. Amini, M., Rezaeenoor, J., and Hadavandi, E. (2013), The Application of Ensemble Classification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review, 1st National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information Retrieval,Islamic Azad University, Roudsar-Branch
 1. Rezaei Rad, M. and Rezaeenour J.(2015), Using Analytical Hierarchy Process to Rank Methodologies of Classic and Agile Enterprise Architecture based on Software Engineering Process Models, International Conference on Economics, Management and Social Sciences ,International Center of Academic Communication, Spain.                                        
 1. Roozbahani, Z., Rezaeenour, J., Emamgholizadeh, H. and Belkin, M., 2018. Identifying and comparing features and facilities of scientific social networks for recommending collaborators. In International conference on distributed computing and high performance computing (DCHPC 2018), Qom, Iran.

دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ارائه شده در موسسات:

رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشي

مدت (ساعت)

1

آشنايي با مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

32

2

مديريت دانش پروژه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

48

3

ارزيابي و بلوغ مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

4

مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

6

دوره جامع مديريت دانش

شرکت مگفا

24

7

انجمن هاي خبرگي (COPs)

شرکت مگفا

8

8

فرهنگ سازي مديريت دانش

شرکت نوداک

4

9

اصول مدیریت و تئوری سازمان

شرکت پاکشوما

8

 

 

سال مهار تورم و رشد تولید
امام جواد - علیه السلام - فرمود:
مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمْ، فَلَهُ الْجَنَّتهُ. هركس قبر عمّه ام ـ حضرت معصومه سلام الله علیها ـ را با علاقه و معرفت در قم زیارت كند، أهل بهشت خواهد بود.
«كامل الزیارات، ص 536، ح 827»
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد
خطبه ی غدیریه
حضرت امام هادی (ع):
شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.
(بحارالانوار، ج75، ص 365؛ تحف العقول، ص 483)
پیامبر خدا (ص) می فرمایند :
مَن سَعی عَلی عِیالِهِ فی طَلَبِ الحَلالِ فَهُوَ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ هركس در جست و جوی حلال، برای گذران زندگی خانواده اش بكوشد،[تلاشِ] او در راه خدا است.
كنز العمّال : 4 / 12 / 9252 . 
امام سجاد(ع) فرمودند:
رَأیتُ الْخَیرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فی أیدی ‌النّاسِ. همه خوبی ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.
(بحارالأنوار، ج52، ص2)
امام صادق(ع) می‏ فرمایند:
مَن كَسِلَ عَن طَهورِهِ وصَلاتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ آخِرَتِهِ ، ومَن كَسِلَ عَمّا یُصلِحُ بِهِ أمرَ مَعیشَتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ دُنیاهُ ؛  هر كس در طهارت و نمازش سستی كند ، خیری در كار آخرتش نباشد و هر كه در سامان بخشی به گذران زندگی اش سستی ورزد ، خیری در كار دنیایش نباشد .
الكافی : 5 / 85 / 3
امام سجاد(ع) فرمودند:
قالَ الاْمامُ عَلیّ بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین (عَلَیْهِ السَّلام) : نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أخِیهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّهِ وَالْمَحَبَّهِ لَهُ عِبادَه. امام سجاد(ع) فرمود: نظر كردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روی علاقه و محبّت عبادت است.
تحف العقول: ص 204
امام رضا (ع)می‏ فرمایند:
هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوهش را از قلبش برطرف می سازد
(اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۸)
گالری دانشگاه