امروز : یکشنبه هفتم خرداد 1402
حوزه ریاست

حوزه ریاست


معرفی ریاست دانشگاه

دکتر جلال رضائي نور

 پست الکترونيک:     J.rezaee@qom.ac.ir

وب سايت شخصي: http://www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee

محل كار: دانشگاه صنعتی قم

شماره تماس: ***

مرتبه علمي:  دانشيار (پايه 16)

عنوان شغلي: رئیس دانشگاه

سوابق تحصيلي

كارشناسي:  مهندسي صنايع ، تكنولوژي صنعتي ، 1380 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران

كارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع ، مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، 1383 ، دانشگاه امام حسين ( ع ) ، ايران
دكتراي تخصصي:  مهندسي صنايع ، مديريت سيستم و يهره وري ،  1390، دانشگاه علم و صنعت ايران، ايران

فرصت مطالعاتي: مهندسي صنايع ، فناوري اطلاعات ، 1389 ، دانشگاه Monash ، استراليا


سوابق كاري

رییس دانشگاه صنعتی، 1397 تا کنون

عضو کمیته جوانان کمیسیون ملی یونسکو، 1397 تا کنون

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه قم، 1392 تا 1397

مديريت گروه مهندسي صنايع دانشگاه قم، 1394-1390

مدير مسئول دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، 1392 تا کنون

كارشناس مسئول سيستم و روشها در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 83-1381

رئيس اداره تضمين كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1383

رئيس اداره آموزش در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 88-1386

نماينده مدير عامل در سيستم مديريت كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1385

مدير بخش هوش تجاري شركت نماسامانه عصر، 89-1388

پروژه ها و طرحهای پژوهشی انجام شده:

مطالعات شناخت زنجیره­های تامین و تقاضای خدمات لجستیک در استان قم (در حال انجام)

طراحي و اجراي سيستم خريد اقتصادي در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت پيكره‌بندي محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم طراحي و توسعه محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

ارائه چهارچوبي اقتضايي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني

طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوايي

مجتمع سازي قدرت محاسباتي با استفاده از رايانش ابري در دانشگاه قم

دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ارائه شده در موسسات:

رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشي

مدت (ساعت)

1

آشنايي با مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

32

2

مديريت دانش پروژه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

48

3

ارزيابي و بلوغ مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

4

مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

8

6

دوره جامع مديريت دانش

شرکت مگفا

24

7

انجمن هاي خبرگي (COPs)

شرکت مگفا

8

8

فرهنگ سازي مديريت دانش

شرکت نوداک

4

 آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- زبان انگليسي در حد عالي
2- زبان عربی در حد متوسط

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)

1- رتبه اول مقطع فوق ليسانس 
2- رتبه دومي مقطع دكترا
3- عضو بنياد ملي نخبگان
4- مدير گروه برگزيده دانشگاه قم در سال 1393

5- پژوهشگر برگزيده دانشگاه قم طي سالهاي 1392 تا 1397

6- پژوهشگر برتر استان قم در سال 1395

6- استاد نمونه آموزشي دانشگاه در سال 1396

7- مدیر برگزیده دانشگاه در سال 1396

زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

سيستمهاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار (Business Process Management Systems)

سيستمهاي مديريت دانش (Knowledge Management Systems)

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري (Decision Support Systems)

معماري سازماني (Enterprise Architecture)
داده كاوي و مهندسي دانش (Data Mining)

مديريت استراتژيك سازماني

مدیریت فناوری اطلاعات
تصميم گيری با معيارهاي چندگانه

ارزيابي و مديريت عملكرد
ارزيابي کار و مهندسي روش

اقتصاد مهندسي

دروس تدريس شده:

دروس كارشناسي: ارزيابي كار و زمان، مديريت توليد، اقتصاد مهندسي، اصول مديريت و تئوري سازمان
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي : فناوريهاي مديريت دانش، مديريت دانش، معماري سازماني، روش تحقيق، سيستمهاي تصميم يارهوشمند، مدلها و تکنيک هاي تصميم گيري، تئوري تصميم گيري، سيستمهاي مديريت فرآيندهاي کسب و کار، برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد فرآيندها

كتاب هاي تأليف شده:
برندسازی و مدیریت برند (1397)، انتشارات دانشگاه صنعتی قم، سیدبابک ابراهیمی، جلال رضائی نور، نرگس آقاخانی

اقتصاد فناوري اطلاعات با رويکردي بر اقتصاد دانش بنيان (1393)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور، رامين مولاناپور، هادي لاريجاني

مديريت دانش و بکارگيري آن در سازمانها (1394)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور ، هادي لاريجاني، رامين مولاناپور

مديريت فرآيندهاي کسب و کار و کاربرد آن در سازمانها (1394)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

مجموعه مقدماتي توسعه به کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات براي جوانان(1394)، انتشارات آتي نگر، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

روشهاي تحقيق در مديريت (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولف: جف لنکستر، مترجمين: سيد جمال الدين حسيني، جلال رضائي نور.

معماري سازماني (1395)، انتشارات خبرگان نخبه، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني

فناوري هاي مديريت دانش همراه با آموزش ابزارهاي مديريت دانش WordPress (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني، عبدالصمد کرامت فر

آشنايي با مفاهيم عمومي استاندارد و كيفيت (1397)، انتشارات دانشگاه قم، مولفين: جلال رضائي نور، مهدي روحاني (پذيرش براي چاپ)

مقالات و پژوهش ها:
مقالات چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

 1. مصطفي جعفري، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها: مورد كاوي يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 13، شماره 1، تابستان 1388، صفحات 64-23
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد تحليل ريسك «مورد كاوي يكي از شركتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1390)، توسعه مدل كارت امتيازي متوازن مديريت دانش: مطالعه موردي يك گروه صنعتي تحقيقاتي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44
 1. هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش سازمان هاي دانش بنيان مورد کاوي دانشگاه قم، مجله رشد فناوري، سال دهم، شماره 38، بهار 93، صص 77-65
 1. جلال رضائي نور، رضوان لساني، عاطفه زكي زاده، غدير صفا مجيد (1393)،بررسي شبكه­هاي همكاري نويسندگي در حوزه­ فناوري اطلاعات با استفاده از تكنيك­هاي شبكه­هاي اجتماعي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صص 250-229
 1. بهزاد لک، جلال رضايي نور (1392)، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص 181-159
 1. جلال رضائي نور، حميدرضاضرغامي، ياسر ممشي (1393)، "شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان سازمان هاي تأمين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، مجله مديريت بهره وري  پاييز 1393، سال هشتم، شماره 30 ، صص. 181-153.
 1. حسنعلي محمدي مطلق، عليرضا محمدي مطلق، جلال رضايي نور (1393)، طراحي يک سيستم خبره براي ارزيابي و انتخاب تأمين­کننده، نشريه مديريت صنعتي، دوره 7 شماره 2، صص. 403-385.
 1. احسان پرنور، جلال رضائي نور (1393)، بهبودي در سيستمهاي پيشنهادگر خبره با استفاده از پرسش و مدل فضاي برداري، دوفصلنامه علمي-ترويجي محاسبات نرم، شماره ششم، پاييز و زمستان 93، صص 41-31
 1. جلال رضايي نور، محمدعلي شاه­حسيني، سروش خسروي (1393)، ارائه مدل مفهومي بر اساس عوامل موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در گروه شرکتهاي همکاران سيستم، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره اول شماره 4، صص. 104-79.
 1. ميثم جهاني، جلال رضايي نور، اسماعيل هداوندي، ايرج صالحي،  حبيب ا.. تحسيني (1394)، "مقايسه سيستم­هاي پشتيبان تصميم گيري در تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت"، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 11، شماره 2، صص 8-1.
 1. محمدتقي تقوي‌فرد, نرگس آقاخاني, جلال رضائي نور (1394). چهارچوبي براي شناسايي و گروه‌بندي ابزارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: گروه مپنا)، پژوهش‌هاي مديريت در ايران,دوره 19 شماره 3,صص 100-81.
 1. جلال رضائي نور، بهزاد لک (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در سازمانهاي ارائه دهنده خدمات الکترونيک، مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوه 3، شماره 3، صص. 47-17.
 1. احسان پرنور، جلال رضائي نور (1394)، مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي کلمات، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30 شماره 4، صص. 1171-1147.
 1. سيد جمال الدين حسيني، نرگس آقاخاني، جلال رضائي نور (1394)، شناسايي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيلگر فرآيند خلق دانش در شرکت هاکوپيان، فصلنامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات، سال چهارم، شماره 14، صص. 95-71.
 1. جلال رضائي نور، حسين جمشيدوند، بهرام کعبي (1394)، شناسايي و دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از تکنيک ديمتل فازي در شرکت سرآمدان علم و فناوري سلمانيان فارس، مجله مديريت اطلاعات و دانش شناسي، دوره 2، شماره 2، صص. 96-85.
 1. جلال رضائي نور، هابيل ديماذر (1395)، ارزيابي فاکتورهاي موثر در پذيرش مديريت الکترونيکي ارتباط با مشتري در تجارت الکترونيکي، دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 95. صص. 99-75.
 1. جلال رضائي نور، بهزاد لک، عليرضا کنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395، صص. 112-85.
 1. سعيد اسماعيل نژاد، علي رهنما، جلال رضائي نور (1395)، ارزيابي کيفيت خدمات تحت وب بيمارستانهاي علوم پزشکي تهران بر اساس رويکرد ترکيبي روشهاي تصميم گيري، مديريت اطلاعات سلامت، دوره 13 شماره 3، صص. 223-216.
 1. عفت گلپر رابوکي، ساقي سادات ضرغامي فر، جلال رضائي نور (1395)، استخراج ويژگي ها و بسط لغت نامه در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، سال 14 شماره 3، صص. 8-1.
 1. بهزاد لک، جلال رضائي نور (1395)، ارائه الگوي ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري الکترونيکي مبتني بر عوامل کليدي موفقيت در خدمات الکترونيک پليس+10، پژوهشهاي مديريت انتظامي، دوره 11، شماره 3، صص. 474-441.
 1. بهزاد لک، جلال رضائي نور (1395)، بهبود مدل ارزيابي بلوغ مبتني بر شاخصهاي عوامل اساسي موفقيت براي الگوي مديريت دانش مشتري الکترونيکي در دولت الکترونيک، پژوهشهاي دانش انتظامي، دوره 18، زمستان 95، صص. 194-168.
 1. جلال رضائي نور، خيراله رهسپار فرد، زهرا روزبهاني (1395)، اولويت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشي با فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، نامه آموزش عالي، دوره 9، شماره 34، صص. 83-66.
 1. بهزاد لک، جلال رضايي نور، الهام حسيني رضي، سروش خسروي (1395)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مديريت دانش در ناجا، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 4، شماره 3، صص. 30-11.
 1. جلال رضائي نور، مونا ترابي، ناهيد بابايي (1395)، ارائه مدل تركيبي از متوسط وزني فازي مبتني بر امتيازات چپ و راست و سلسله مراتبي فازي بريا مكانيابي انبار كارخانه، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكد علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، دوره 11، شماره 35، صص. 56-45.
 1. جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد، علي درودي(1395)، توسعه روش بولزاي ـ بولزاي براي تصميم‎گيري چندمعياره با اعداد خاکستري به‎منظور انتخاب تأمين‎کنندۀ تجهيزات (مطالعه موردي: انتخاب و خريد تجهيزات بيمارستاني)، مديريت صنعتي، دوره 8، شماره 4، صص. 624- 601.
 1. جلال رضائي نور، علي شهيديان، حامد ذاكر (1395)، ارزيابي کيفيت خدمت دهي با رويکرد ترکيبي مدل سازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، توديم توسعه يافته در سيستم حمل و نقل ريلي (موردي : استان قم)، فصلنامه مهندسي تصميم، دوره 2 شماره 6، بهار 95، صص. 83-49.
 1. جلال رضائي نور، فرزانه عنايتي (1395)، ارائه مدلي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي مرکز رشد با ترکيب روش هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل شبکه اي و پرومته با داده هاي ترکيبي (قطعي، فازي و خاکستري)، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 3 شماره 5، صص. 98-75.
 1. جلال رضايي نور، ناهيد فرزان منش، حسين عموزاد خليلي (1396)، انتخاب پيکره بندي محصول لپ‌تاپ با ترکيب روشهاي Fuzzy ANP و ELECTRE-TOPSIS، نشريه مهندسي صنايع، دوره 51، شماره 1، صص. 90-77.
 1. عباس منوريان، جواد صفويه، نرگس آقاخاني، جلال رضائي‌نور (1396)، بررسي عوامل مؤثر در تدوين استراتژي‌‌هاي برندسازي دانشگاه‌‌هاي مبتني بر آموزش الکترونيکي، فناوري آموزش، دوره 11، شماره 3، صص. 236-221.
 1. محمد رضا شيخ بهايي؛ جلال رضائي نور (1396)، کاربردهاي داده‌کاوي متني در حوزه مديريت دانش زنجيره خدمات دولت‌الکترونيکي، فصلنامه‌ي مديريت فناوري اطلاعات، دوره 9 شماره 6، بهار 1396، صص. 60-39.
 1. ميثم جهاني، جلال رضايي نور، مهدي مهدوي، اسماعيل هداوندي (1396)، ارائه مدلي جهت پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبکه عصبي، مديريت سلامت، دوره 20، شماره 67، صص. 35-24.
 1. جلال رضايي‌نور، فاطمه سادات لساني (1396)، سيستم پيشنهاد دهنده زمينه‌آگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با ترکيب روش‌هاي تصميم‌گيري جبراني و غيرجبراني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 32، شمراه 4، صص. 1228-1203.
 1. جلال رضائي نور، محمد موسوي صالح (1396)، ارزيابي و رتبه دهي ريسک هاي مشارکت هاي عمومي _خصوصي پروژه هاي تامين آب با استفاده از روش هاي FMEA و Fuzyy Synthetic Evaluation :مطالعه موردي استان قم، مجله تحقيقات منابع آب ايران، دوره 13، شماره 4، صص 117-100.
 1. فاطمه ابراهيمي، امير افسر، جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1396)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الکتريکي کوتاه مدت، مجله علمي پژوهشي شريف، مهندسي صنايع و مديريت شريف، دوره 33 شماره 1، صص. 54-43.
 1. جلال رضائي نور، بهزاد لک، محمد جواد جعفري (1396)، ارائه مدل ارزيابی بلوغ مدبربت دانش مبتنی بر عوامل اساسی موفقبت مدبربت دانش، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 5 شماره 20، صص. 144-121.
 1. سید مهدی روحانی‌پور، جلال رضایی‌نور، محمد احسانی‌فر (1396)، بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه‌ریزی آرمانی مورد‌کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر، دوره 7 شماره 3، صص. 199-186.
 1. جلال رضائي نور، الميرا سادات مذنب امامزاده، حامد ذاكر (1397)، شناسايي و اولويت‌بندي ريسک‌هاي سيستم تأمين و توزيع آب با رويکرد ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي و توديم توسعه‌يافته (موردي: شهرستان قزوين)، فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، دوره8 شماره 1، صص. 80-67.
 1. جلال رضائي نور، محمدرضا محبتي، محمد حسين معصومي كاشاني (1397)، ارزيابي کيفيت خدمات بيمارستاني در استان قم با رويکرد توسعه گردشگري پزشکي با ترکيب فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و روش توديم، فصلنامه گردشگري و توسعه، دوره 7 شماره 1، صص. 20-40.
 1. جلال رضائي نور، احمد حاتمي، علي تالش كاظمي (1397)، ارزيابي کيفيت زندگي در مناطق شهري با استفاده از تکنيک ISM,FAHP,WASPAS (مورد مطالعه:شهرستان قم)، فصلنامه برنامه ريزي توسعه كالبدي، دوره 3 شماره 6، صص. 46-26.
 1. جلال رضائي نور، يونس حسن زاده، عماد جمشيدي (1397)، شناسايي راههاي مواصلاتي استان قم، فصلنامه راهور، دوره 15 شماره 42، صص. 83-63 .
 1. جلال رضائي نور، مجتبي مشايخي (1397)، بررسی تاثير ابنترنت اشبا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش مورد کاوی (بانک مهر اقتصاد استان تهران)، فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات، دوره 4 شماره 2، صص. 18-1، (DOI): 22091/STIM.2018.3216.1213.
 1. جلال رضائی نور، مهران سلطانی، محسن عاقلان (1397)، توسعه مدلی برای برنامه ريزی توسعه با تأکيد بر پارامتر های محيط زيست، انرژی و اقتصاد مبتنی بر روش تحليل سلسله مراتبی و برنامه ريزی آرمانی، نشريه محيط زيست طبيعي، دوره 71 شماره 2، صص. 184-169.
 1. جلال رضائی نور، منصوره یاری ایلی، یعقوب فرجامی (1397)، مدیریت ترافیک بر بستر شبکه های بین خودرویی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 50، صص. 166-121.
 1. زهرا روزبهاني، جلال رضائي نور، منصوره ياري ايلي، راضيه قباسي (1397)، ارائه الگوريتم ترکيبي پالايشي- پوششي انتخاب ويژگي و کاربرد آن در کاهش بعد داده هاي بيان ژن، مجله محاسبات نرم، دوره 7 شماره 2، صص. 1-23.
 1. قاسم آذری آرانی، جلال رضائی نور (1397)، شناسایی شاخص های موثر بر خلق دانش ملی، هوش ملی و تولید ناخالص داخلی (مرور ادبیات نظام مند)، فصلنامه رشد فناوری، دوره 14 شماره 56، صص. 27-17.
 1. جلال رضائی نور، غفران سعدی، امیر حسین اکبری (1397)، طراحی سیستم تصمیم یار جهت تشخیص و پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی: مطالعه موردی بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، دوره 3 شماره 4، صص. 331-320.
 1. جلال رضائی نور، منصوره یاری ایلی، یعقوب فرجامی (1397)، مدیریت ترافیک بر بستر شبکه های بین خودرویی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 50، پاییز 1397، صص 166-121.
 1. قاسم آذري آراني، جلال رضائي نور (1398)، توسعه مدل ساختاري فرايندهاي خلق دانش ملي با استفاده از ترکيب روش‌هاي دلفي و مدلسازي ساختاري تفسيري، نشريه فناوري آموزش، دوره 13 شماره 3، صص. 552-537.
 1. كاويان رحماني، جلال رضائي نور (1398)، ارزيابي و رتبه‌بندي رستوران‎هاي شهرستان تاکستان به روش توديم فازي با توجه به عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان، فصلنامه مديريت توسعه و تحول (پذيرش شده)
 1. جلال رضائی نور، فهیمه یزدیان (1398)، طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چهار سطحی با رویکرد یکپارچه سازی تصمیمات اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی در قبال کارمندان، مجله مدلسازی در مهندسی، دوره 17، شماره 57، صص. 16-6، 22075/JME.2018.16113.1599
 1. جلال رضايي نور، منصوره ياري ايلي، محمدحسين روزبهاني، اسماعيل هداوندي (1398)، بهينه سازي شبکه عصبي ELM در مسئله پيش بيني: مطالعه موردي تقاضاي فولاد خام کشور، فصلنامه مديريت توسعه و تحول، دوره 1398، شماره 37، تابستان، صص. 34-25.
 1. جلال رضائي نور، محمد سعيد عسگري (1398)، مطالعات تحقيقاتي در عصر پردازش ابري، فصلنامه فناوري آموزش، دوره 14 شماره 1، پاییز 1398، صص. 278-263.
 1. جلال رضائی نور،زهرا حاجی حسینی، شهرزاد مرتضوی (1398)، رتبه بندي استان هاي ايران به لحاظ فراهمي خدمات درماني، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره 22 شماره 2، پیاپی 85، تابستان 1398، صص. 129-121.
 1. جلال رضائی نور، غفران سعدی، میثم جهانی (1398)، پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 27 شماره 5، دیماه 1398، صص. 23-15.
 1. جلال رضایی نور، مطهره هاشم پور، امیرحسین اکبری (1399)، طراحی یک زنجیره تأمین چهار سطحی دارو با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و رضایت مناطق، دوفصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، دوره 7 شماره 15، پاییز و زمستان 98، صص. 40-21.
 1. جلال رضائی نور، قاسم آذری آرانی (1399)، شناسايي فرايند خلق و یادگیری دانش ملي و بررسي تاثير آن بر توليد ناخالص داخلي با درنظر گرفتن نقش واسطه‌اي هوش ملي، فناوری آموزش، دوره 15 شماره 1، بهار 1399، صص. 41.56، 22061/JTE.2018.4334.2049
 1. زهرا بخشعلی، سید عبدالله امین موسوی، جلال رضائی نور (1399)، رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغلی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 44، پاییز 1399، صص. 42-59.
 1. سیدجمال الدین حسینی، جلال رضائی نور، محمد معصومی، امیرحیسن اکبری (1400)، ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشھای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM)  ,  برنامه ریزی چندھدفه، ففصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 19، شماره 60، بهار 1400، صص
 1. Jafari, M., Akhavan, P., Rezaee Nour, J.And Fesharaki, M.N. (2007), ''Knowledge Management in Iran Aerospace Industries- Study on Critical Factors'', Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an International Journal, Vol. 79 No. 4, pp. 375–389.
 1. Jafari, M., Akhavan, P. and Rezaee Nour, J. (2007), “An Application of Factor Analysis for Change Resolution: The Preliminaries of Knowledge Management Establishment", the International Journal of Knowledge,Culture & Change Management, Vol. 7 No. 5, pp. 89-102.
 1. Jafari, M., Rezaee Nour, J. (2008), “Developing a Knowledge Management Metric Model Based on Balanced Scorecard Methodology", the International Journal of Knowledge, Culture& Change Management, Vol. 8 No. 4,  19-34.
 1. Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. (2009), “Identifying Progressive Route of Organizational Knowledge CreationTheory",World Applied Science Journal.  7 no. 10.
 1. Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P.And Fesharaki, M.N. (2010), "Strategic Knowledge Management in Aerospace Industries: a Case Study", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82 No.1, pp. 60-74.
 1. Jafari, M., Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M. and Hooshmandi, A. (2011), "Development and Evaluation of a Knowledge Risk Management Model for Project-based Organizations: A Multi-stage Study", Management Decision, Vol. 49 no. 3, pp.309 - 329
 1. Rezaeenour, J. and Niknam, M. (2013), Enterprise Microblogging Tool to Increase Employee Participation in Organizational Knowledge Management- Advances in Computer Science: an International Journal (ACSIJ), Vol 2. no.3. pp. 44-47.
 1. Akhavan, P., Sanjaghi, M.E., Rezaeenour, J. and Ojaghi, H. (2014) "Examining the Relationships between Organizational Culture, Knowledge Management and Environmental Responsiveness Capability", VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 44 no. 2, pp.228 - 248
 1. Amini, M. and Rezaeenour, J. (2014), “Early Fraud Detection for Online Auctions Using A Multiple-phased Modeling Method with a Neural Networks Ensemble Classifier”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol 2, pp. 560-567.
 1. Aghaee, H., Rezaee nour, J., Najafi Alamouti, R., Nakhee, A., Dehghanian, S. and Jafar Abad, M. (2014), Formation of the Next Generation of Smart Mobs using Mobile Networks, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4, pp. 8-16.
 1. Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2014), “Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method”, Journal of Computing and Security, Vol.1, No. 4, pp. 293-305.
 1. Tavakkoli, A., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Novel Forecasting Model Based on Support Vector Regression and Bat Meta-Heuristic (Bat–SVR): Case Study in Printed Circuit Board Industry”.International Journal of Information Technology & Decision Making, 14 no. 1, pp. 195-215.
 1. Golpar-Rabooki, E., Zarghamifar, S., & Rezaeenour, J. (2015). Feature Extraction in Opinion Mining through Persian Reviews. Journal of AI and Data Mining, Vol. 3 no. 2, pp.169-179.
 1. Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2015), “A Cluster-Based Data Balancing Ensemble Classifier for Response Modeling in Bank Direct Marketing”, International Journal of Computational Intelligence and Vol 14 No. 4, pp. 1-23.
 1. Amini, M., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2016). A Neural Network Ensemble Classifier for Effective Intrusion Detection Using Fuzzy Clustering and RBF Networks. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 25 no. 2, pp. 33-63.
 1. Rezaeenour, J., Yari-Eili, M., Roozbahani, Z., & Ebrahimi, M. (2016). Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach.Journal of Health Management and Informatics, 3 no. 4, pp. 102-110.
 1. Amini, F. and Rezaeenour, J., 2016. Ranking Healthcare Centers Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS: Iranian Experience. International Journal of Applied, Vol 6 no.1, pp.25-39.
 1. Rezaeenour, J. and Mohammad-Lou, A. (2016), The Impact of Knowledge Management Processes on Agile Supply Chain (Case Study: Irankhodro Foundry Co.), African Journal of Environmental Assessment and Management, Vol. 21 no. 6, pp. 101-122.
 1. Roozbahani, Z., Rezaeenour, J., YariEili, M. and Katanforoush, A. (2017), An Analysis of Gene Expression Variations in Lymphoma Using a Fuzzy Classification Model, Journal of Health Management and Informatics, Vol. 4 no.1, pp. 1-6.
 1. Lak, B. and Rezaeenour, J. (2017), Effective Factors of Social Customer Knowledge Management (SCKM) in Organisations: Study of Electronic Service Providers in Iran, Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 16 no. 2, pp. 1-24.
 1. Rezaeenour, J. Mousavi-Saleh, M. and Kolahkaj, A.R. (2017), Analyzing the Risk Factors of Private-Public Partnerships for Water Supply Projects Using Fuzzy Synthetic Evaluation: A Case Study of Iranian Water Supply Projects (Analysing Risk Factors for Water Supply Projects Using the FSE technique), Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 18 no. 2, DOI: 10.2166/ws.2017.174.
 1. Modara, F., Rezaee-Nour, J., Sayehmiri, j., Maleki, F., Aghakhani, N., Sayehmiri, K. and Koohi,F (2017), Prevalence of Internet Addiction in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Addiction and Health, Vol. 9 no. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.22122/ahj.v9i4.439
 1. Rezaeenour, J., Eili, M.Y., Hadavandi, E. and Roozbahani, M.H., (2018) Developing a New Hybrid Intelligent Approach for Prediction Online News Popularity. International Journal of Information Science and Management (IJISM), Vol. 16 1, pp. 71- 87.
 1. Lak, B. and Rezaeenour, J. (2018), Maturity Assessment of Social Customer Knowledge Management (SCKM) Using Fuzzy Expert System, Journal of Business Economics and Management, Vol. 19 no. 1, pp. 192–212. https://doi.org/10.3846/16111699.2018.1427620
 1. Jalal Rezaeenour*, Mohammad Mousavi-Saleh, Abdol Rahman Kolahkaj. (2018). Analyzing the risk factors of private–public partnerships for water supply projects using fuzzy synthetic evaluation: a case study of Iranian water supply projects. Water Science & Technology: Water Supply. Vol 18. No 3
 1. Zahra Roozbahani, Jalal Rezaeenour*, Hanif Emamgholizadeh, Amir Jalaly Bidgoly. (2020). A systematic survey on collaborator finding systems in scientific social networks, Knowledge and Information Systems, Vol 62

 مقالات ارائه شده در همايشهاي ملي و بين المللي

 1. جلال رضائي نور، سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني (1383)، سنجش عملكرد بخش هاي نگهداري و تعمير سازمانهاي صنعتي، دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع
 1. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، رضا حسنوي (1385)، بازنگري روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك رويكرد كل نگر، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت
 1. مصطفي جعفري، سيد اصغر ابن الرسول، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1386)،مطالعه تطبيقي رويكردهاي اندازه­گيري دارائيهاي دانش، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران
 1. مصطفي جعفري، كامران شهانقي، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)،توسعه مدل ديناميكي مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور، پنجمين بين المللي مهندسي صنايع ايران
 1. سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني، احمد ماكوئي، مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1386)، چهارمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعمير
 1. جلال رضائي نور، حامد موسوي راد، حميد خواجويي(1387)، توسعه مدلي جهت تبيين جايگاه فرهنگ، ساختار و فناوري دانشي سازمان در مديريت ارتباط با مشتري، پنجمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 1. جلال رضائي نور، مليحه باقري دهنوي، مهري فياضي، امير افسر (1391)، ارزيابي نقش مديريت دانش مشاركتي بر افزايش يكپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي تجربه نگاري، تجربه كاوي و مديريت دانش در سازمان، دانشگاه امام حسين (ع)
 1. مليحه باقري دهنوي، جلال رضائي نور، سيد حسن هاني زواره اي طبا (1391)، ارائه مدلي مفهومي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان­هاي دولتي، كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
 1. سعيده مسجد جامعي، جلال رضايي نور و فرانك فتوحي قزويني(1391)، استفاده از كد پاسخگويي سريع در واقعيت افزود، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 1. مهري فياضي، فرانك فتوحي، علي رمزي، جلال رضايي نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند كاراكترهاي محيط بازي تلفن همراه، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 1. فروغ السادات شبيري، جلال رضائي نور، سكينه شريفي (1392)، ارائه يك سيستم به منظور مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
 1. سميرا يوسفي ناغاني، محمد مهدوي­زاده و جلال رضايي نور (1392)، ارائه روشي براي در نظر گرفتن ارتباط مكاني نقاط تصوير در الگوريتم تحليل مولفه­هاي مستقل، شانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

 2. - آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1392)، انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بسترGPRS، اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي، انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران، برج ميلاد، تهران
 1. جلال رضايي نور ، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1392)، بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در سازمان تامين اجتماعي)مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، دانشگاه پيام نور، قم
 1. زهره گلي ملكآبادي ،محمدكاظم اكبري ،مرتضي سرگلزايي جوان،جلال رضايي نور (1392)، بررسي مدلهاي مختلف استقرار دانش در بستر رايانش ابري وارائهراهكارمديريتدانشبابهرهگيريازپايگاهداده No SQL و رايانش ابراي، پنجمين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، دانشگاه شيراز
 1. فاطمه اردكاني، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، بررسي و ارزيابي طراحي بازي‏هاي چندرسانه‏اي زبان در محيط آموزش سيار، پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران، دانشگاه آزاد اسلامي گناباد
 1. سميرا يوسفي ناغاني، خديجه خشنوا طاهر، جلال رضايي‏نور (1392)، پياده سازي امنيت و انكارناپذيري در مكالمات تلفني، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش
 1. آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، پيام هاي همه پخشي در شبكه هاي موردي بين خودرويي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش
 1. بهنام مهدي خشوعي، جلال رضائي نور (1392)، داشبوردهاي مديريتي گامي بسوي هوشمندي مدارس، همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
 1. عاطفه شرفي، جلال رضائي نور (1392)، روش ارزيابيHRD مبتني بر شبكه هاي عصبي BP، كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، شيراز
 1. فريبا اسلامپناه، فرانك فتوحي قزويني، جلال رضائي نور (1392)، سلامت سيارو خدمات مبتني بر مكان در پياده سازي برنامه پزشك ياب، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، دانشكده فني شهيد مفتح همدان
 1. پيمان متقي، جلال رضائي نور، جواد زواري (1392)، يكپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري : مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شركت پارس خودرو، كنفرانس ملي مديريت و حسابداري، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، صفاشهر، شيراز
 1. محمد متو، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي (1392)، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين تامين شركت آلفا مدار صنعت با استفاده از تكنيك خوشه بندي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش
 1. فتانه فرحبخش، جلال رضائي نور (1392)، ارزيابي كارايي پارامترهاي موثر در روشWavwshrink در حذف نويز از سيگنال گفتار، اولين همايش تخصصي علوم فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، دانشگاه پيام نور استان تهران 
 1. مهدي نيكنام، جلال رضائي نور (1392)، ميكروبلاگينگ ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان در مديريت دانش سازمان، همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي، پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي- تهران
 1. طاهره پيام مقدم ، جلال رضايي نور،حميدرضا ضرغامي، 1392) بررسي اثرات و زمينه هاي به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان ، اولين کنفرانس حسابداري و مديريت 
 1. سودابه ايمان زاده، امير افسر، جلال رضايي نور(1392) ، بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)، همايش بين المللي مديريت 
 1. زينب فولادي، سيد حسن هاني زواره طبايي، يعقوب فرجامي، جلال رضايي نور، کشف حملات بات نت ها بر اساس رفتار ترافيکي شبکه، (1392) ، دومين همايش ملي کامپيوتر 
 1. حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، آناليز عملکرد پروتکل AOVD تحت حمله سياه چاله در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر 
 1. حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، انواع معماري هاي سيستم تشخيص نفوذ در شبکه هاي موردي متحرک، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي کامپيوتر 
 1. عفت گلپر رابوکي، جلال رضايي نور ، ساقي السادات ضرغامي فر(1392) ، استخراج ويزگي ها در انديشه کاوي مورد استفاده در متون فارسي، دومين همايش ملي کامپيوتر 
 1. جلال رضايي نور، (1392) ، بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي منطبق بر مديريت دانش در مديريت پروزه براي رسيدن به مزيت رقابتي مطالعه موردي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي نور ، کنفرانس ملي حسابداري ومديريت 
 1. جلال رضايي نور ، رقيه تجار الموتي،محمد جعفر آباد،خبات عبدي(1392) ، عوامل کليدي در تشکيل يک جمعيت هوشمند، ششمين کنفرانس ملي مديريت دانش 
 1. هادي پرياني برزگي، جلال رضائي نور، رحيم فوکردي(1392)، خوشه بندي مشتريان کارت اعتباري بانک بر اساس الگوريتم بهينه ساز مبتني بر حرکت آشفته مورچه ها (CAC)، اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات 
 1. زينب موحدي، امينه مازندراني، جلال رضائي نور،(1392) ، بررسي پروتکل هاي مسيريابي در شبکه هاي موردي بين خودرويي: بررسي و مقايسه، کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات 
 1. خديجه خشنواطاهر، بهروز مينايي بيدگلي، جلال رضائي نور،( 1392)مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديد مقايسه اي، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر 
 1. ميرمحمد توکلي، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي، (1392) ، مرروي بر بکارگيري SVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR، دومين کنفرانس ملي کامپيوتر 
 1. احمد غيور، سروش خسروي، سعيد ديناروند، جلال رضايي نور(1392)، بررسي روش اجراي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت
 1. الهام يوسفي,جلال رضايي نور,ماريه براتي(1392)، بررسي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملکرد اقتصاد دانش هحور کشور هاي آسيا و خاورهيانه، اولين همايش ملي مديريت کسب و کار
 1. شهاب الدين احمدي،رحيم فوکردي،جلال رضايي نور،(1392) بهبود مديريت جريانات مالي در زنجيره تأمين، کنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهکارها، شيراز
 1. محمد عسگري ، جلال رضايي نور ، حميدرضا بهرامي (1393)، ارايه مدلي براي ارزيابي عملکرد پروزه هاي CRM(مورد مطالعه : شعب بانک پارسيان استان قم)، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت، کارآفريني و توسعه اقتصادي
 1. سودابه ايمان زاده، فرانک فتوحي، جلال رضايي نور (1393)، بررسي بازي هاي مبتني بر مکان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و کامپيوتر
 1. فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)، بررسي عوامل مهم در خريد اينترنتي B2Cو عوامل موثر بر خريد مجدد، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 1. سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)، بررسي اثر ريسک و کيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 1. منصوره ياري ايلي، سيد جمال حسيني، جلال رضايي نور(1393)، مطالعه کاربردهاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين ، نهمين سمپوزيم پيشرفتهاي علوم و تکنولوزي
 1. جلال رضايي نور، حافظ قاسمي ، علي حيدري، (1393)، پيش بيني نرخ تورم ماهانه در ايران با رويکرد مدل هاي سري زماني ، اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت، حسابداريو علوم اجتماعي
 1. جلال رضايي نور،بهنام خوش سفر،اکبر خالقي، فرانک فريدوني(1393)، ارائه مدلي براي بررسي تاثير کيفيت رابطه زنجيره تامين برروي استراتژي تعاوني در سازمان هاي خدماتي، ششمين کنفرانس بين المللي مديريت،کارآفريني و توسعه اقتصادي 
 1. موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابکي سازماني در شرکت هاي توليدي، اولين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات برق پايش
 1. الهام يوسفي،جلال رضايي نور، فروغ شبيري،(1393) بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، مرکز آموزش فني و حرفه اي همدان
 1. نداشاهپوري،جلال رضايي نور، بهنوش شاهپوري آراني (1393)، بررسي يکپارچگي بين برنامه ريزي منابع انساني (ERP) و مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
 1. نجمه تقي زاده، لاله مداح علي، امير افسر، جلال رضائي نور (1393)، مديريت ريسک زنجيره ي تامين عامل گرا، همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه، مرکز پژوهشهاي زمين کاو
 1. منصوره ياري ايلي، آلا نداوندي، جلال رضائي نور (1394)، بررسي روش ميوچوال اينفورميشن در انتخاب مشخصه، دومين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران
 1. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، بررسي تاثير حمايت و رهبري مديريت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان فاواي شهرداري مشهد، کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه 
 1. فرزانه رحمانيان فر، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، ارزيابي معماري سازماني شهرستان جهرم، هفتمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد. 
 1. جلال رضائي نور، علي امخواني صمدي، نرگس آقاخاني (1395)، ارائه مدل رنجيره اي دانش سازمان، دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات. 
 1. علي درودي، جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد (1395)، رتبه بندي بانکهاي منتخب ايران با تکنيک بولزاي بولزاي براي داده هاي بازه اي بااستفاده از شاخصهاي سيستم رتبه بندي  CAMEL ، دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. 
 1. جلال رضائي نور، مريم نوروزي (1395)، رتبه بندي عملکرد نمايندگي‏هاي بيمه آلفا با ترکيب روشهاي بهترين-بدترين و الکتره، اولين کنفرانس جامع علوم مهندسي در ايران، منطقه آزاد تجاري اقتصادي بندر انزلي. 
 1. محمد دانش دزفولي، جلال رضائي نور، مقداد حاجي محمدعلي جهرمي (1394)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين صنعت نفت و گاز در شرايط تحريمي با استفاده از تئوري سه شاخگي، کنفرانس بين المللي تحقيقات کاربردي درمديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداري با رويکرد توسعه کسب و کار، موسسه آموزش شهر تهران. 
 1. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور (1395)، سيستم يکپارچه پرداخت الکترونيک شهرداريها، تلفيق پرداخت الکترونيک و هوش تجاري، سومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت.

 

 1. Rezaeenour, Jalal. And Nazaridoust, Maryam (2012), Data Mining Application in Analysis of Knowledge Management Gaps, 2nd World Conference on Soft Computing (WConSC (2012), Ministry of Communication and Information Technologies of the Republic of Azerbaijan.
 1. Amini, Mohammad, Jalal Rezaeenoor, and Esmaeil Hadavandi (2013), The Application of EnsembleClassification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review, 1st National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information Retrieval, Islamic Azad University, Roudsar-Branch 
 1. Masoud Rezaei Rad, Jalal Rezaeenour (2015), Using Analytical Hierarchy Process to Rank Methodologies of Classic and Agile Enterprise Architecture based on Software Engineering Process Models, International Conference on Economics, Management and Social Sciences ,International Center of Academic Communication, Spain.
 1. Zahra Roozbahani, Jalal Rezaeenour*, Roshan Shahrooei, Hanif Emamgholizadeh. (2021), Presenting a dataset for collaborator recommending systems in academic social network, Journal of Data, Information and Management, Vol 3, No 1
 1. Zahra Roozbahani, Jalal Rezaeenour*, Hanif Emamgholizadeh1, Markus Belkin. (2018), Identifying and comparing features and facilities of scienti_c social networks for recommending collaborators, International conference on distributed computing and high performance computing, 25-27 november 2018
سال مهار تورم و رشد تولید
امام جواد - علیه السلام - فرمود:
مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمْ، فَلَهُ الْجَنَّتهُ. هركس قبر عمّه ام ـ حضرت معصومه سلام الله علیها ـ را با علاقه و معرفت در قم زیارت كند، أهل بهشت خواهد بود.
«كامل الزیارات، ص 536، ح 827»
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد
خطبه ی غدیریه
حضرت امام هادی (ع):
شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.
(بحارالانوار، ج75، ص 365؛ تحف العقول، ص 483)
پیامبر خدا (ص) می فرمایند :
مَن سَعی عَلی عِیالِهِ فی طَلَبِ الحَلالِ فَهُوَ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ هركس در جست و جوی حلال، برای گذران زندگی خانواده اش بكوشد،[تلاشِ] او در راه خدا است.
كنز العمّال : 4 / 12 / 9252 . 
امام سجاد(ع) فرمودند:
رَأیتُ الْخَیرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فی أیدی ‌النّاسِ. همه خوبی ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.
(بحارالأنوار، ج52، ص2)
امام صادق(ع) می‏ فرمایند:
مَن كَسِلَ عَن طَهورِهِ وصَلاتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ آخِرَتِهِ ، ومَن كَسِلَ عَمّا یُصلِحُ بِهِ أمرَ مَعیشَتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ دُنیاهُ ؛  هر كس در طهارت و نمازش سستی كند ، خیری در كار آخرتش نباشد و هر كه در سامان بخشی به گذران زندگی اش سستی ورزد ، خیری در كار دنیایش نباشد .
الكافی : 5 / 85 / 3
امام سجاد(ع) فرمودند:
قالَ الاْمامُ عَلیّ بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین (عَلَیْهِ السَّلام) : نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أخِیهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّهِ وَالْمَحَبَّهِ لَهُ عِبادَه. امام سجاد(ع) فرمود: نظر كردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روی علاقه و محبّت عبادت است.
تحف العقول: ص 204
امام رضا (ع)می‏ فرمایند:
هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوهش را از قلبش برطرف می سازد
(اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۸)
گالری دانشگاه