امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
روزبه رجبی :: درس‌های ارائه شده
چهارشنبه یازدهم آذر 1394 ساعت 10:46 ق ظ - توسط : روزبه رجبی


لینک وبسایت دروس: www.roozbehrajabi.net

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396:
 • بازشناسی الگو (PR)
 • اصول سیستم‌های مخابراتی
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها
 • آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396:
 • پردازش تصویر دیجیتال (DIP)
 • پردازش سیگنال‌ دیجیتال (DSP)
 • مخابرات 1
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395:
 • بازشناسی الگو (Pattern Recognition)
 • مخابرات 1
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395:
 • پردازش تصویر (DIP)
 • پردازش سیگنال‌ دیجیتال (DSP)
 • مخابرات 1
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394:
 • بازشناسی الگو (Pattern Recognition)
 • پردازش سیگنال‌ دیجیتال پیشرفته (Advanced DSP)
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394:
 • پردازش سیگنال‌ دیجیتال (DSP)
 • مخابرات 1
 • الکترومغناطیس

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393:
 • سیگنال‌ها و سیستم‌ها
 • آنتن
 • میدان‌ها و امواج
 • الکترومغناطیس