امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
روزبه رجبی :: سمت دانشگاهی
چهارشنبه یازدهم آذر 1394 ساعت 10:26 ق ظ - توسط : روزبه رجبی


مدیر کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه صنعتی قم :: از خرداد 1399 تاکنون
مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم :: از خرداد 1398 تا خرداد 1399
استادیار گروه مهندسی برق مخابرات دانشگاه صنعتی قم :: از بهمن 1393 تاکنون
مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک دانشگاه صنعتی قم :: شهریور 1395 تا دی 1397
رئیس آزمایشگاه مرکزی و دبیر شورای آزمایشگاه دانشگاه صنعتی قم :: خرداد 1395 تا شهریور 1397
عضو شورای راهبردی فناوری‌های زیست‌سازگار دانشگاه صنعتی قم :: 1395