امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mohmmad Hadi Meshkatalsadat

دکتر سید محمد هادی مشکوه السادات مرتبه علمی: دانشیار
شنبه چهاردهم دی 1392 ساعت 3:2 ب ظ - توسط : مشکوه السادات


دکتر سید محمد هادی مشکوه السادات
مرتبه علمی: دانشیار
CV
RSS
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir