امروز : دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1403
RSS
چهارشنبه هشتم آبان 1392 ساعت 3:47 ب ظ - توسط : محبوبه شمسی


معرفی
سه شنبه سی ام مهر 1392 ساعت 12:12 ق ظ - توسط : محبوبه شمسی


نام و نام خانوادگی: محبوبه شمسی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پردازش تصویر)

سمت: عضو هیات علمی

     پست الکترونیکی :  Shamsi@qut.ac.ir

 

زمینه­های تحقیقاتی مورد علاقه:

 • پردازش تصویر
 • طراحی سیستم های امنیتی بیو متریکی
 • سیستم های بیو انفورماتیکی
 • پایگاه داده های توزیع شده
 • ارزیابی و مدلسازی سیستم های نرم افزاری
 • شبیه سازی پروژه های صنعتی

دروس تدریس شده:

سیستم عامل – پایگاه داده – ذخیره و بازیابی اطلاعات –  مهندسی نرم افزار - گرافیک کامپیوتری – شبیه سازی کامپیوتری - ساختمان داده – برنامه نویسی و ...

ارشد: ارزیابی سیستم های نرم افزاری – پایگاه داده پیشرفته – مدیریت پروژه های نرم افزاری – پردازش تصویر – تشخیص الگوهای آماری

RSS
چهارشنبه هشتم آبان 1392 ساعت 3:47 ب ظ - توسط : محبوبه شمسی


معرفی
سه شنبه سی ام مهر 1392 ساعت 12:12 ق ظ - توسط : محبوبه شمسی


نام و نام خانوادگی: محبوبه شمسی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پردازش تصویر)

سمت: عضو هیات علمی

     پست الکترونیکی :  Shamsi@qut.ac.ir

 

زمینه­های تحقیقاتی مورد علاقه:

 • پردازش تصویر
 • طراحی سیستم های امنیتی بیو متریکی
 • سیستم های بیو انفورماتیکی
 • پایگاه داده های توزیع شده
 • ارزیابی و مدلسازی سیستم های نرم افزاری
 • شبیه سازی پروژه های صنعتی

دروس تدریس شده:

سیستم عامل – پایگاه داده – ذخیره و بازیابی اطلاعات –  مهندسی نرم افزار - گرافیک کامپیوتری – شبیه سازی کامپیوتری - ساختمان داده – برنامه نویسی و ...

ارشد: ارزیابی سیستم های نرم افزاری – پایگاه داده پیشرفته – مدیریت پروژه های نرم افزاری – پردازش تصویر – تشخیص الگوهای آماری