امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
RSS
دوشنبه نوزدهم آذر 1397 ساعت 11:30 ق ظ - توسط : لوائی


ليلا لوايي يانس                                                                                                                                                                                 

 • تاريخ تولد: 1/10/1357                                                                                           
 • محل تولد: تهران، ايران
 • مليت: ايراني
 • آدرس: قم. بلوار شهید خداکرم. جنب هلال احمر. دانشگاه صنعتی قم. دانشکده علوم پایه. گروه فیزیک
 • شماره تماس: 36641601-025
 • پست الكترونيكي: lavaee@qut.ac.ir

سوابق تحصيلي      

 • دكتراي فيزيك، گروه فيزيك دانشگاه الزهرا (س)،مهر 1383 تا شهريور 1388.
 • كارشناسي ارشد فيزيك، گروه فيزيك دانشگاه الزهرا (س)،  مهر 1381 تا شهريور 1383.
 • كارشناسي فيزيك، گروه فيزيك دانشگاه الزهرا (س)،  مهر 1375 تا بهمن 1379.

پايان نامه هاي تحصيلي

 • پايان نامه ي دكترا: مشاهده پذيرهاي پيمانه اي در دو بعد، استاد راهنما: دكتر محمّد خرمي
 • پايان نامه ي كارشناسي ارشد: نوسان هاي شكل يك شاره ي تراكم ناپذير، استاد راهنما: دكتر محمّد خرمي

سوابق كاري

 • تدریس در دانشگاه صنعتی قم به عنوان هیئت علمی، از بهمن 1390.
 • تدريس در دانشگاه پيام نور مركز دامغان به عنوان هيئت علمي، از مهر 1389 تا بهمن 1390.
 • تدريس در دانشگاه سراسري دامغان، سال تحصيلي 1389.
 • تدريس در گروه فيزيك دانشگاه الزهرا (س)، 1385 تا 1386.
 • تدريس در گروه فيزيك دانشگاه الزهرا (س)، نیمسال دوم 1394.
 • تدريس در دانشگاه غير انتفاعي صدرا، 1383 تا 1385.
 • تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي، 1383 تا 1384.
 • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري، 1383 تا 1388.
 • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، 1387 تا 1389.
 • راه اندازي آزمايشگاه فيزيك عمومي در دانشگاه جامع علمي – كاربردي، سال تحصيلي 1384-1383.
 • راه اندازی آزمایشگاه فیزیک مدرن در دانشگاه صنعتی قم، سال تحصیلی 1392
 • راه اندازی آزمایشگاه اپتیک در دانشگاه صنعتی قم، سال تحصیلی 1392

سوابق اجرائی

 • مدیر گروه فیزیک دانشگاه پیام نور دامغان از مهر 1389 تا بهمن 1390
 • مدیر گروه فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم از فروردین 1392 تا  مهر  1392
 • مدیر گروه مهندسی انرژی و فیزیک  دانشگاه صنعتی قم از مهر 1392 تا فروردین 1394

دروس ارائه شده

 • مکانیک کوانتوم 1
 • مکانیک کوانتوم 2
 • الکترومغناطیس 1
 • الكترومغناطيس 2
 • ریاضی فیزیک 1
 • رياضي فيزيك 2
 • مکانیک تحلیلی 1
 • مکانیک تحلیلی 2
 • فیزیک مدرن
 • اپتيك
 • ترموديناميك
 • نسبيت
 • فيزيك پايه 1
 • فيزيك پايه 2
 • فيزيك عمومي
 • فيزيك حرارت
 • آزمايشگاه فيزيك 1
 • آزمايشگاه فيزيك 2
 • آزمايشگاه فيزيك عمومي
 • آزمايشگاه فيزيك حرارت

راهنمایی پروژه کارشناسی

 • عنوان:  کاربرد پلاسما در دندانپزشکی،  دانشجو: سوسن قفاری، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال اول  94-93
 • عنوان : کاربرد پلاسمای سرد در درمان سرطان ،  دانشجو: سعیده پرورش نیا، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال اول  94-93
 • عنوان:  تحلیل آنتن پلاسما ،  دانشجو: هدیه نجارزاده، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال اول  94-93
 • عنوان:  کاربرد پلاسما در دفع پسماند ،  دانشجو: آذر عزیزی سیار، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال دوم 97-96
 • عنوان:  جوشکاری و برشکاری توسط پلاسما ،  دانشجو: سیده معصومه دهقانی، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال دوم 97-96
 • عنوان:  کاربرد پلاسما در صنایع غذایی،  دانشجو: زهرا سادات موسوی مهر، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال دوم 97-96
 • عنوان:  کاربرد پلاسما در پزشکی،  دانشجو: سمانه سادات ساعی، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال دوم 97-96
 • عنوان:  کاربرد پلاسما در صنعت نساجی،  دانشجو: نفیسه اوسطی، دانشگاه صنعتی قم، نیمسال دوم 97-96

سوابق تحقيقاتي

 • انجام يك پروژه ي تحقيقاتي بر روي دستگاه دياگ در آزمايشگاه برق شركت ساپكو، بهمن 1381 تا خرداد 1382.

کنفرانس

 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران (کمیته علمی: انجمن فیزیک ایران، کمیته اجرایی: دانشگاه صنعتی قم، زمان برگزاری: 13 آبان 1395)
 • داوری 24 مقاله ی کنفرانس فیزیک ریاضی مذکور

زمینه های پژوهشی

 • میدانهای پیمانه ای در دو بعد
 • اپتیک

مقاله ي تأليفي آموزشي (علمی ترویجی)

 • نوسان هاي يك شاره ي كروي تراكم ناپذير، مجله ي گاما، شماره ي 10، بهار 1385، صفحات 27 تا 39، ليلا لوايي يانس.

مقاله هاي پژوهشي به زبان انگليسي

 1. L.Lavaei-Yanesi and M. Khorrami; Phase structure of the quartic-cubic generalized two dimensional Yang-Mills U(N) on the sphere; Mathematical Physics 49, 073514 (18 July 2008)
 2. Mehdi Solaimani,Leila Lavaei&  Mahboubeh Ghalandari;  Intersubband Optical properties of a Two Electron GaN/AlN Constant Total Effective Radius Multi-Shells Quantum Rings; Superlattices and Microstructures  82 (16 February 2015) 1-10
 3. Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari & Leila Lavaei: Donor impurity effects on optical properties of GaN/AIN constant total effective radius multishell quantum dots; Journal of the Optical Society of America B, 33 (19 February 2016) 420-425
 4.  S.M.A. Aleomraninejad, M. Ghalandari, B. Babayar Razlighi, L. Lavaei: Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile; Optik  142 (20 June 2017) 651-656
 5. M. Solaimani, Seyed Mohammad Ali Aleomraninejad, Leila Lavaei: Optical Rectification in Quantum Wells within Different Confinement and Nonlinearity Regimes; Superlattices and Microstructure 111 (4 July 2017) 556-567
 6. M. Solaimani, Leila Lavaei: Control of Optical Absorption Nonlinearity in Multi-layers Quantum Dots and Rings; Int. J. Mod. Phys. B (IJMPB) 31, 1850007 (28August 2017)
 7. M. solaimani, L.Lavaei, S. M. A. Aleomraninejad: Optical Rectification Coefficients of Cylindrical Quantum Dots: Rashba Spin-Orbit Interaction Effects; Journal of the Optical Society of America B 34 (29 August 2017) 1989-1993
 8. S.M.A Aleomraninejad, M. Solaimani, M. Mohsenyzadeh, L. Leila: Discretized Euler-Lagrange variational study of nonlinear optical rectification coefficients; Physica Scripta 93, 095803 (3 August 2018)
 9. M. Solaimani, Seyed Mohammad Ali Aleomraninejad, Leila Lavaei: Optical Properties of Parabolic Quantum Wires in the Presence of Electron-Electron Intraction: an Euler-Lagrange Variational Application; Optik 172 (13 July 2018) 353-358
 10. Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari, Leila Lavaei: Competition of parabolic and periodic terms of a sinusoidal potential in the propagation of a soliton; Optik 155(1 November 2017) 185-189