امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
RSS
معرفی
سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ساعت 10:25 ق ظ - توسط : ربیعی


نام: خدیجه                             نام خانوادگی: ربیعی
نشانی محل کار: -قم-جاده قدیم قم-تهران- دانشگاه صنعتی قم –دانشکده علوم پایه- گروه شیمی
تلفن: 02536641601                                                                             
مشخصات تحصیلی :
1) كارشناسی شیمی: دانشگاه یزد                                        
2) كارشناسی ارشد شیمی آلی: دانشگاه کاشان                      
3) دکتری: شیمی آلی دانشگاه کاشان                                               
 
رتبه­ های كسب شده:
- پژوهشگر برگزیده استان چهارمحال و بختیاری در سال 1385
-پژوهشگر برگزیده استان چهارمحال و بختیاری در سال 1386
-پزوهشگر برگزیده دانشگاه كاشان درسال 1386
-پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال 1390
-پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی قم در سال 1392
-دریافت لوح تقدیر از فرماندار محترم کاشان در سال 1387 و 1389
-دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم اصفهان در سال 1389
 
عنوان سمینار کارشناسی ارشد: حفاظت گروهای عاملی مختلف در حضور كاتالیزگرهای هتروژن و دپروتكت كردن آنها
چکیده :از آنجایی كه در یك مولكول گروهای عاملی متعددی می­توانند وجود داشته باشند چه بسا یافتن روشی جهت غیرفعال كردن برخی از این گروه­ها در مواقع نیاز بسیار مفید می­باشد. در این سمینار روش­های متنوعی برای حفاظت گروه­های عاملی از قبیل كربونیل، كربوكسیل، آمین و الكل در حضور كاتالیزورهای هتروژن آلومینا، سیلیكاژل، زئولیت، لایه­ها و اكسیدهای فلزی گزارش شده است.دسترسی آسان به فراورده­ها، بازده بسیار بالا و توسعه­ی شیمی سبز از مزایای استفاده از كاتالیزورهای هتروژن می­باشد.
عنوان رساله­ی كارشناسی ارشد: تهیه تعدادی از بازهای شیف جدید از طریق سیستم سه جزیی و سنتز كمپلكس­های آن­ها
 
چکیده:بازهای شیف از جمله تركیب­های بسیار مهم در شیمی محسوب می­شوند كه در زمینه­های مختلف برای رسیدن به اهداف متنوع به كار می­روند. به عنوان نمونه در فناوری نانو، ساخت الكترودهای یون گزین، تهیه­ی داروهای ضد سرطان، به عنوان كاتالیزور در واكنش­های متعدد و... مورد استفاده قرار می­گیرند. تعدادی از انواع جدید این تركیب­ها تحت شرایط مختلف (حلال­های مختلف و شیمی سبز) از طریق سیستم سه جزیی، با بازده بسیار بالایی تهیه شده و ساختار آن­ها به وسیله­ی روش­های گوناگون طیف بینی از قبیل M.S، 13C NMR، 1H NMR،IR و CHN بررسی شده است.
 
عنوان سمینار دكتری: نانو راكتورهای خود تجمع یافته
 
عنوان رساله­ی دکتری: تهیه­ی و شناسایی مشتق­های دی­کلروآزیریدین از بازهای شیف تحت شرایط گوناگون استفاده از کاتالیزگر انتقال فاز، فراصوت، نانوصفحه­های منیزیم اکسید و کاربرد آن­ها در تهیه­ی N-(آلفا-هیدروکسی بنزیل)فرمامیدها و عامل­دار کردن نانولوله­های کربنی چند دیواره
 
لیست مقالات چاپ شده در ژورنال­های خارجی با نمایه ISI
 

Entry

Title

Journal

Authors

Year

1

Sonocatalyzed facile and mild one pot synthesis of gem-dichloroaziridinederivatives under alkaline conditions

Ultrasonics Sonochemistry

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2012

2

A novel catalyst free one pot synthesis of some new N- (hydro xybenzyl)formamides by treatment of gem-dichloroaziridines with dimethyl sulfoxide under neutral conditions, revised

Helvetica Chimica Acta

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2012

3

Nanocrystalline Magnesium Oxide as a Novel Base Promoted One Pot SynthesisGem-dichloroazirdines under Thermal Conditions

Journal of Iranian Chemical Society

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2012

4

Ultrasonic-Assisted Synthesis of 1,3-Diaryl-2,2-dichloroaziridine Derivatives in the Presence of Phase-Transfer Catalyst under Low-Concentration Alkaline Conditions

Bull. Chem. Soc. Jpn.

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2011

5

Mild, convenient and efficient synthesis of novel 2,2-dichloro-1,3-diarylaziridines from Schiff bases by phase transfer CTABcatalysis under low concentration alkaline conditions

Chinese Chemical Letters

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2011

6

Montmorillonite as a Heterogeneous Catalyst in the Efficient, Mild andOne Pot Synthesis of Schiff Bases under Solvent-Free Conditions

J. Chin. Chem. Soc

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2011

7

Highly Selective Perchlorate Membrane Electrode Based on Synthesized Schiff Base Complex

Iran. J. Chem. Chem. Eng.

Mazloum-Ardakani, M., Mazidi, R., Mashhadizadeh, M. H., Naeimi, H., Rabiei, Kh

2010

8

Template synthesis of some double Schiff-base metal(II)complexes through one pot four component reactions under mildand convenient conditions

Journal of Coordination Chemistry

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei, Fariba Salimi

2009

9

Efficient and Mild Synthesis of Novel Schiff Bases ViaOne-Pot, Three-Component Reaction Under Solvent-FreeConditions

Phosphorus, Sulfur, and Silicon

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei, and Fariba Salimi

2009

10

Convenient, mild and rapid synthesis and

characterization of some Schiff-base ligands and theircomplexes with uranyl(II) ion

Journal of Coordination Chemistry

Hossein Naeimi, Fariba Salim , Khadijeh Rabiei

2008

11

Facile and Convenient Synthesis and Characterization of Novel Schiff Bases Involving Heterocyclic Ring through One Pot ulticomponent

Reactions under Mild Conditions

Journal of the Korean Chemical Society

Hossein Naeimi, Khadijeh Rabiei

2008

12

A selective membrane electrode for thiocyanate ion based onN,N’-1,1-isobutanebis-salicylaldimidiminato) uranyl (II)

Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy

M. Mazloum Ardakani, M. A. Karimi, R. Mazidi, H. Naeimi and Kh.Rabiei

2007

13

Facile and Efficient Method for Preparation of Schiff Bases Catalyzed By P2O5/SiO2 under Free Solvent Conditions

Heteroatom Chemistry

Hossein Naeimi, Fariba Salim , Khadijeh Rabiei

2008

14

Efficient, Mild and One Pot Synthesis of N,N'-Bis(salicylidene)arylmethanediaminesvia Three Component Reaction under Solvent Free Conditions

Bull. Korean Chem. Soc.

Hossein Naeimi,Khadijeh Rabiei, and Fariba Salimi

2008

15

Convenient, Mild and One-Pot Synthesis of Double Schiff Bases fromThree Component Reaction of Salicylaldehyde, Ammonium Acetate andAliphatic Aldehydes Accelerated by NEt3 as a Base

Journal of the Chinese Chemical Society

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

2007

16

Rapid, efficient and facile synthesis and characterization ofnovel Schiff bases and their complexes with transition metal ions

Dyes and Pigments

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei, Fariba salami

2007

17

Mild and convenient one pot synthesis of Schiff bases in the presenceof P2O5/Al2O3 as new catalyst under solvent-free conditions

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

Hossein Naeimi, Fariba Salim , Khadijeh Rabiei

2006

 
لیست مقالات ارایه ‌شده در همایش‌های ملی و بین المللی:

Entry

Title

National/International

Seminar

Authors

University

Year

Country

1

Synthesis of some double Schiff bases through three component reaction in various Solvents.

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry,

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Ahvaz Jundi Shahpour

2006

Iran

2

Preparation of N,N'-bis(salicylidene)-arylmethanediamine from aldehydes in various solvents Catalyst

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry,

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Ahvaz Jundi Shahpour

2006

Iran

3

One pot three component and free solvent new method for synthesis of Schiff bases

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry,

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Ahvaz Jundi Shahpour

2006

Iran

4

Convenient, mild and one pot synthesis of Schiff base from three component reaction of salicylaldehyde, ammonium acetate and aromatic aldehydes.

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Bu-Ali Sina University of Hamadan,

2006

Iran

5

Rapid preparation of novel Schiff basecomplexes with transition metal ions by phase transfer CTABcatalysis under low concentration alkaline conditions

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Bu-Ali Sina University of Hamadan,

2006

Iran

6

Facil synthesis and characterization of novel Schiff bases using heterocyclic aldehyd

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi Khadijeh Rabiei

Bu-Ali Sina University of Hamadan,

2006

Iran

7

The effect of some Schiff bases on the corrosion of copper in hydrochloric solution.

7th Biennial Electrochemistry seminar

M. Behpour, N. Soltani, S. M Ghoreishi, M. Hamadanian, H. Naeimi, Kh. Rabiei.

Orumiye University

2007

Iran

8

Protection of mild steel corrosion with some Schiff bases in 2M HCl solution.

41 st IUPAC World Chemistry Congress – Lingotto

M. Behpour, N. Soltani, S. M Ghoreishi, M. Hamadanian, H. Naeimi, Kh. Rabiei

Italy

2007

Italy

9

One Pot Synthesis of Novel Schiff Base through three Component Reaction of 2-hydroxy acetophenone, Aliphatic Aldehyde and Amonium acetate on SiO2 Support and base catalyst

16th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi*, Khadijeh Rabiei

Zanjan University

2009

Iran

10

Preparation of novel secondary amines through cyanoethylation of aromatic amines under acid catalyst conditions

16th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi*, Khadijeh Rabiei M.A. Motallebi

Zanjan University

2009

Iran

11

Synthesis and characterization of aziridine derivatives in the presence of PTC catalyst.

17th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Hossein Naeimi*, Khadijeh Rabiei

University of Mazandaran Babolsar

2010

Iran

12

Nanocrystalline Magnesium Oxide as a Solid Base Catalyst   Promoted One Pot Synthesis of Gem-dichloroaziridine Derivatives under Microwave Irradiation

4 th International Congress Nanoscience and Nanotechnology

H. Naeimi, Kh. Rabiei

Kashan University

2012

Iran

13

Novel method for synthesis of new N-(α-hydroxybenzyl)formamied derivatives through treatment of dichloroaziridines with dimethyl sulfoxide under microwave irradiation conditions

20th Iranian Seminar of Organic Chemistry

H. Naeimi and Kh. Rabiei

Bu-Ali Sina University, Hamadan

 

2013

Iran

14

One Pot Synthesis of Gem-Dichloroaziridine Derivatives Through Addition Reaction of Dichlorocarbene and Schiff Bases under Ultrasonic Irradiation Conditions

16th Iranian Congress of Chemistry

H. Naeimi and Kh. Rabiei

Yazd

2013

Iran

15

Identification and Determination of Volatile Organic Compounds of Stachys Lavandulifolia Vahl from Iran Via MWHD, UA-HS-SPME and HD Techniques

16th Iranian Congress of Chemistry

Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Kh. Rabiei, Ali Reza Ghiasvandb and Saeid Maleki

Yazd

2013

Iran

16

Preparation of a novel N-(α-Hydroxybenzyl) formamides using dichloroaziridines derivatives synthesized under ultrasonic irradiation and dimethyl sulfoxide

13th Iranian Congress of Biochemistry & 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology

H. Naeimi and Kh. Rabiei

Yazd

2013

Iran

 
فعالیت­ها و سوابق اجرایی
-مدیر گروه شیمی دانشگاه صنعتی قم از سال 1391 تا کنون
-عضو کمیته عفاف و حجاب دانشگاه صنعتی قم از سال 1391 تا کنون
 
زمینه های تحقیقاتی
-سنتز و متدولوژی انواع ترکیبات اعم از ترکیبات آلی، آلی-فلزی، ناجورحلقه­ها و... از طریق سیستم­های تک جزیی و چندجزیی
-شناسایی ترکیبات
-ساخت نانوذرات منیزیم اکسید
-عامل­دار کردن نانولوله­های کربنی چنددیواره
-کاتالیزگرهای انتقال فاز
-بررسی واکنش ها تحت تابش فراصوت
-بررسی واکنش ها تحت تابش ریزموج
 
سوابق آموزشی
تدریس شیمی آلی1، 2 و 3
حل تمرین کاربرد طیف سنجی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
تدریس شیمی عمومی مهندسی
تدریس روش های اندازه گیری کمیت­های مهندسی
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2
آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه جداسازی ترکیبات آلی
تدوین دستورکار آزمایشگاه شیمی 1، شیمی 2 و آلی 1